Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

Мова - втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її. Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови.

М. РИЛЬСЬКИЙ

ВИ ЗНАТИМЕТЕ:

• істотні ознаки й структурні особливості тексту;

• види й засоби міжфразного зв'язку.

ВИ ВМІТИМЕТЕ:

• визначати тему й основну думку тексту, виділяти ключові слова;

• розрізняти спільне й відмінне між мікротемою й абзацом;

• конструювати тексти на певну тему;

• використовувати виражальні можливості текстів різних типів і стилів мовлення.

§33. ТЕКСТ І ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ

Про тему й основну думку тексту, про пов’язаність речень у ньому за змістом, послідовність і завершеність викладу

ПРИГАДАЙМО. Що таке тема й основна думка тексту?

407. І. Прослухайте текст із голосу вчителя чи однокласника (однокласниці).

КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР

Великий князь Володимир, син Святослава, був видатним державним і політичним діячем. За його правління Київська Русь досягла небувалого розквіту, утвердилася як могутня, високо- розвинута держава. Запровадивши християнство, Володимир завершив об’єднання східнослов’янських земель у складі Київської Русі. Його ім’я стало символом державного розуму, єдності, високих духовних устремлінь.

Якщо Святослав більше відзначився як воєнний стратег, то його син Володимир пішов значно далі, залишивши в історії Русі глибокий слід, повернувши її розвиток у нове русло. Прийняття християнства мало величезне значення. Воно підняло роль київської влади, стало тією могутньою силою, яка зміцнила державу та національну єдність, а ім’я Володимира обезсмертило в легендах, переказах, літописах, билинах, героїчних піснях. Володимир здійснив мрію, яку плекала мудра й далекоглядна княгиня Ольга.

Володимир з’явився в той трагічний час, коли молоду Русь на шматки розривали міжусобиці та чвари князів, різкі протиріччя між трудовим людом і власниками. Благодатні землі спустошували численні напади зовнішніх ворогів, залишаючи руйновища й пожарища. Святослав відкрив Русі очі, підняв її з колін, при Володимирові вона гордо підвела голову, розправивши плечі.

Любов до Русі - головна рушійна сила енергії Володимира, джерело його доброчесності, мудрості, відвертості, гордості за те, що «я єсмь» (Л. Гуцало).

Пам’ятник князю Володимиру (м. Київ)

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Визначте тип і стиль мовлення тексту.

2. Сформулюйте тему й основну думку тексту.

3. Сформулюйте й запишіть два запитання за текстом, які націлювали б на розкриття основного змісту прочитаного.

4. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Поставте одне одному запитання за змістом тексту. Дайте відповідь на запитання однокласника (однокласниці).

5. Поясніть розділові знаки в першому абзаці. Чому перед виділеним сполучником як немає коми?

6. Хто зможе знайти в тексті два фразеологізми? А хто більше?

Текст

Текст — це група речень, об’єднаних між собою темою, основною думкою та граматично.

У тексті ширше й повніше, ніж у реченні, розгортаються й конкретизуються думки, воля, почуття.

Ознаки тексту

Тема

Тема тексту — це те, про що в ньому йдеться.

Основна думка

Основна думка тексту — це те головне, що автор стверджує, до чого він закликає, чого навчає.

408. І. Прочитайте мовчки текст. Чи поділяєте ви позицію автора?

ТВОЄ МАЙБУТНЄ

Одним з найважливіших кроків у житті є вибір професії. Адже лише займаючись тим, що тебе цікавить, приносить радість, ти відчуватимеш життєву повноцінність. Тому не можна покладатися на випадковість, квапитися. Потрібно добре подумати як батькам, так і самим молодим людям.

Набагато частіше на вибір майбутнього фаху впливають батьки, їхня робота, уподобання. Та не завжди це можна вважати найкращим. Свою майбутню спеціальність треба обирати самостійно, цілеспрямовано.

Часто підлітків ваблять майбутні титули, блиск сцени або великі заробітки. Проте чи можуть подібні аргументи бути остаточними у виборі свого майбутнього? Віддаючи перевагу «грошовитим» професіям, треба пам’ятати, що високооплачувана робота буває складнішою й важчою фізично чи розумово, вимагає більшої відповідальності, багато часу тощо. До того ж гроші, високе становище самі по собі не завжди гарантують задоволення роботою.

Тим, хто обирає професію, варто задуматися, чи не оцінюють вони життєві перспективи подібним чином. І не зайве нагадати, що більшість наших громадян мають не престижні, а корисні, необхідні й цікаві професії (За І. Томаном).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Визначте та запишіть тему й основну думку тексту.

2. Користуючись схемою «Основні ознаки тексту», доведіть, що прочитане висловлення є текстом. Свою відповідь розпочніть так: «Прочитане є текстом, тому що в ньому можна визначити тему й основну думку…».

3. Поміркуйте, що виражає заголовок - тему чи основну думку тексту.

4. Доберіть заголовок, який виражав би основну думку тексту.

5. Поміркуйте, яка мета цього висловлення.

6. Складіть і запишіть простий план тексту.

7. Поясніть лексичне значення виділених слів. За потреби скористайтеся тлумачним словником.

409. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. ЩО треба враховувати, обираючи майбутню професію? Чи зробили ви вже свій вибір?

410. Розташуйте частини тексту в такій послідовності, яка найбільше сприяла б розкриттю його теми й основної думки.

ПРОФЕСІЯ І ХАРАКТЕР

A. Професія лікаря формує в людині особливого роду жаль; не просте співчуття до пацієнта, а прагнення докласти всіх зусиль, щоб викорінити недугу. Тому тут неприйнятна зайва емоційність, зате просто необхідне логічне мислення, уміння зіставляти й аналізувати дані, зберігати в пам’яті величезний обсяг інформації.

Б. Можна стати по-справжньому щасливим, коли характер і професія перебувають у гармонії.

B. У людей, чия робота пов’язана з економікою й фінансами, формується підвищена відповідальність. Найчастіше вони самі не можуть позбутися від звички все планувати, контролювати, жити відповідно до схеми.

Г. Вибираючи професію, ми хочемо, щоб вона відповідала нашому характерові, давала змогу розкритися здібностям, не була нудною, не суперечила життєвим принципам. Проте робота теж здатна накласти відбиток на характер.

Д. Людям, пов’язаним з мистецтвом, так чи інакше притаманний деякий артистизм. Їхнє покликання - нести радість. Такими ж інтелігентними та піднесеними вони залишаються й у звичайному житті.

411. І. Складіть сторінка) у публіцистичному стилі на одну з тем: «Професійний вибір», «Професія і характер».

Роботу виконайте в такій послідовності: осмисліть тему майбутнього висловлення, сформулюйте основну думку, продумайте послідовність викладу, складіть план, напишіть текст, перевірте написане.

ІІ. Зверніть увагу, чи вдалося вам розкрити тему, донести основну думку, досягти послідовності та завершеності викладу.

412. Виконайте завдання одного з варіантів. Сформулюйте основну думку вашого висловлення. У якій ситуації спілкування воно доречне?

ВАРІАНТ А. Пригадайте або дізнайтеся, який визначний захід відбувся у вашому селі (місті, області) упродовж цього року. Складіть усне висловлення про ваше село (місто, область), логічно доповнивши текст інформацією про цей захід.

ВАРІАНТ Б. Прослухайте (прочитайте) повідомлення про якусь спортивну подію. За змістом повідомлення складіть усне висловлення про цю подію, логічно доповнивши його іншою співзвучною інформацією.

413. Запишіть слова правильно - разом або через дефіс.

Віце/президент, біо/кефір, пів/метра, сорока/річчя, екс/чемпіон, міні/ спідниця, перекоти/поле, макро/економіка, мікро/схема, гуси/лебеді, сон/трава, мати/й/мачуха (рослина).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити