Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

§34. БУДОВА ТЕКСТУ. МІКРОТЕМА Й АБЗАЦ

Про елементи будови тексту, частини загальної теми, поділ тексту на абзаци, а також про тематичні речення та ключові слова

ПРИГАДАЙМО. Що таке вступ, основна частина й кінцівка тексту?

414. І. Прочитайте виразно вголос текст. Чому полотна Катерини Білокур так вразили всесвітньовідомого художника Пікассо?

КВІТИ КАТЕРИНИ БІЛОКУР

Пабло Пікассо відтулив штору на стіні — й на нього глянули квіти… Таки глянули, бо сонце, що вийшло, виборсалося з густої піняви й стало навпроти вікна кабінету, жадібно наткнулося на

I кожну їхню пелюстку, заходилось пестити їх, ніжити, напувати своїм цілющим теплом. І мальви, півники, чорнобривці, півонії, калачики, жоржини, любисток, ружі, кручені паничі, невісточки, нагідки, королевий світ, волошки, айстри, левкої раптом ожили й потягнулися до світла.

Своїми невидимими корінцями квіти дотягнулися аж до рідної Богданівки, до її чорнозему, без якого вже не могли існувати.

II Полотно, на якому вони намальовані, зіткане з льону, що виріс на українській землі, фарби - з олії з цього льону, а намалювала їх жінка, яка без цієї землі була б хіба що перекотиполем. За тисячі кілометрів од рідного дому квіти про це не забули, бо Катерина наділила їх своєю пам’яттю.

Пабло Пікассо заплющив очі.

Але перед його зором усе одно стояли квіти, виплекані південним сонцем і чистою та буйною фантазією художниці. Такими бачилися йому квіти лише в дитинстві.

III На теплих пагорбах рідної Іспанії. Тільки в дитинстві їх можна побачити такими радісними й здивованими очима, тільки не затуркана суєтою душа може отак їх відчути. І тепер квіти дивилися на нього очима забутих казок і давно забутих ним радостей, таких чистих і благовісних радостей, які випадають людині лише раз на все життя. Їх може подарувати лише батьківщина й дитинство. А ще точніше - батьківщина в дитинстві (За В. Яворівським).

К. Білокур. Хата в Богданівці

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Визначте тему тексту.

2. Визначте три мікротеми тексту. Яка група речень (позначено цифрами) розкриває кожну з них?

3. Знайдіть абзацні відступи. Простежте, чи співзвучний поділ тексту на абзаци з визначеними мікротемами.

4. Поясніть, чи можна вважати виділені речення тематичними, тобто такими, що несуть у собі найважливішу інформацію мікротеми.

5. Знайдіть у кожному абзаці слова, які мають істотне смислове навантаження (ключові слова).

Мікротема

Тема тексту розкривається за допомогою мікротем. Мікротема — це частина загальної теми.

Тематичне речення

Мікротему розкривають, як правило, кілька речень тексту, з-поміж яких є одне найбільш значуще - тематичне. Тематичним називають речення, яке несе в собі найважливішу інформацію мікротеми.

Ключові слова

У тексті є слова, які мають істотне смислове навантаження. Такі слова називають ключовими.

Абзац

Групу речень, які розкривають мікротему, на письмі здебільшого оформляють як окремий абзац.

Абзац — це частина тексту, об’єднана однією мікротемою.

Структура тексту

У тексті є вступ (зачин), основна частина й кінцівка. Вступ готує нас до сприйняття того, про що йтиметься в тексті. В основній частині розкривають зміст тексту. Кінцівка - це підсумок усього сказаного.

415. А. Прочитайте тематичні речення тексту. Спрогнозуйте за ними зміст тексту.

1. У лісі вечоріло. (…).

2. Ми мовчки йшли глухими стежками. (…).

3. І раптом з хащі вискочило щось велике. (…).

4. Добре, що в нас є захист. (…).

Б. Визначте тему, мікротеми й основну думку спрогнозованого тексту.

В. Зробіть висновок про роль тематичних речень і мікротем у розгортанні змісту тексту та розкритті його основної думки.

416. І. Спишіть уривки, у кожному з яких розкрито мікротему певного тексту. Розставте пропущені розділові знаки.

1. Гепард найшвидший звір на Землі. Ні кінь ні антилопа не обженуть його. За офіційними даними, ця тварина може розвивати швидкість 112 км/год. А деякі мисливці запевняють що швидкість бігу гепарда 140 км/год. У нього єдиного з усіх котів кігті не втягуються. Ось тому він бігає як спринтер на «шипах» (Із журналу).

2. В Україні ремез найчастіше селиться на вербі. Дерева дають йому і притулок і будівельний матеріал. Будувати гніздо птах починає в другій половині квітня а закінчує лише в травні. Півмісяця споруджується чудова будівля яка викликає подив і захоплення. Не віриться, що пташка може виткати такий міцний білуватий матеріал (Із журналу).

ІІ. Підкресліть тематичні речення прямою лінією, а ключові слова - хвилястою.

417. І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення.

ВІДВАЖНИЙ ВАТАЖОК

Десь наприкінці XVI-XVII ст. Запорізька Січ стала добре укріпленою прикордонною фортецею України. Саме на той час серед запорожців з’явився ще нікому невідомий Петро Конашевич- Сагайдачний. Про нього знали тільки те, що він раніше служив у одного київського магната та що був дуже освіченою людиною.

Уперше ім’я Сагайдачного набуло популярності 1605 року після морського походу козаків на турецьку фортецю Варну. У тій битві він відзначився хоробрістю. А наступний похід на Ка- фу - найголовніший невільничий ринок - закріпив за ним славу здібного й відважного козацького ватажка. Кільканадцять тисяч невільників, яких Сагайдачний зі своїми козаками визволив з турецької каторги, рознесли славу про нього по всій Україні.

Навесні 1614 року Сагайдачний почав готуватися до походу на Синоп - велике місто Анатолії. Козаки заходилися будувати нові човни, які були близько 20 метрів завдовжки. На них ставили щоглу й напинали вітрила. До бортів кріпили пристосування на десять або й більше весел. А по боках для більшої стійкості корою з липи прив’язували снопи очерету. Оце й була знаменита козацька чайка.

…На третій день, подолавши розбурхане море, чайки дісталися до Анатолії. Турецька сторожа не помітила запорожців, бо ж українські човни лише на півтора метра виступали над водою. Зате високі й великі турецькі галери, що стояли в гавані, було добре видно здалека. Побачивши їх, козаки зараз же спустили на чайках вітрила, щоб вороги не виявили їх завчасно. Коли темрява оповила море, козаки підпливли до галер ближче. Сагайдачний дав сигнал до штурму.

Сміливість і блискавичність, з якими запорожці взяли Синоп, вразили сучасників, а Сагайдачний зажив такої слави серед козацького війська, якої доти не мав жодний отаман. Ніколи перед тим запорожці не мали такої сили, як за гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (За В. Богаєв- ським).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Визначте тему й основну думку тексту.

2. Визначте мікротеми. Обґрунтуйте поділ тексту на абзаци.

Пам’ятник Сагайдачному в Києві

3. Знайдіть у кожному абзаці тематичне речення. Випишіть ці речення.

4. Випишіть ключові слова тексту.

5. Визначте вступ, основну частину й кінцівку. Запишіть складний план тексту.

6. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Поставте одне одному запитання за змістом прочитаного. Дайте відповідь на запитання однокласника (однокласниці).

7. Поясніть, до яких видів мовленнєвої діяльності ви вдавалися, виконуючи вправу.

418. І. Прочитайте текст, який не розподілено на абзаци. Чи відчули ви труднощі в сприйнятті змісту?

НЕБЕЗПЕЧНА ЗУСТРІЧ

Темна соковита зелень серед жовтого - то були кущі смородини чи малини. Отже, десь поблизу вода… Я почвалав туди і раптом побачив, що кам’яна брила над кущами ожила і посунула понад ними, змінюючи свої обриси. Я зупинився, придивився пильніше і. похолов - та це ж бурий ведмідь! Я прикипів до місця. Що діяти? Та ведмідь з такою жадобою ласував ягодами, що не помічав мене. Я обережно ліг на бік, звільнив руки від ремінців рюкзака і, тамуючи подих, дивився на бурого. Подумав: добре, що тут, унизу, немає вітру і звіра не сягає людський запах. Ведмідь підводився на задніх лапах, передніми водив по кущах і тицяв у них мордою - збирав ягоди. Я лежав на боці, забувши спрагу, і не зводив очей з клишоногого. І хтозна, що переважало зараз у моїх відчуттях - цікавість чи переляк. Та це не могло тривати довго. Просто над головою стримів великий камінь. Я обережно звівся на ноги, подряпався туди, кленучи дрібні камінці, що сипалися з-під рук і ніг, але бурмило не озирався на той шелест. Видно, звик до сипання гальки та щебеню в горах (Ю. Хорунжий).

II. Поділіть усно текст на абзаци (укажіть початкові речення). Поясніть, чим зумовлений ваш поділ. Визначте тематичні речення в абзацах.

III. Визначте вступ, основну частину й кінцівку тексту.

419. КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, що є спільного й відмінного між мікротемою й абзацом.

420. Складіть усно за поданим планом текст, який мав би три мікротеми й три абзаци. Використайте пункти плану як тематичні речення.

План

1. Як чарівно грає по царству квітів сонце!

2. У степу лагодиться дощ.

3. Через усе небо палає всіма кольорами дугаста веселка.

421. Напишіть висловлення (0,5-1 сторінка) на одну з тем: «Рідний край», «Гармонійне спілкування». Роботу виконайте в такій послідовності: сформулюйте основну думку; продумайте мікротеми; складіть план; доберіть і запишіть ключові слова; запишіть текст і відредагуйте його.

422. Установіть відповідність між абзацами й мікротемами у творах Г. Квітки-Основ'яненка «Маруся» та П. Куліша «Чорна рада». На основі цих творів доведіть, що розподіл тексту на абзаци є однією з ознак стилю письменника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити