Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

§35. ВИДИ Й ЗАСОБИ МІЖФРАЗНОГО ЗВ'ЯЗКУ

Про паралельний і ланцюжковий зв’язок речень у тексті, а також про засоби, за допомогою яких пов’язують ці речення

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке займенники, прислівники, сполучники? 2. Які слова називають синонімами?

423. Прочитайте текст. Доведіть, що: 1) речення в тексті пов'язані за змістом;

2) засобами зв'язку речень у тексті є, зокрема, спільнокореневі слова та повтори слів;

3) речення в тексті пов'язані граматично.

Перебуваючи в Японії, українець запитав у робітника місцевого аеропорту про авіапереліт з одного міста до іншого. Японець відповів: «Вам краще поїхати потягом». Українець здивувався: «Ні, я хочу літаком». На що почув у відповідь: «Це буде дуже складно». Зрештою, виявилось, що авіарейсів між цими містами немає, а сказане японцем означало ввічливу відмову (Із журналу).

Ланцюжковий зв’язок

Особливістю ланцюжкового (послідовного) зв’язку є те, що кожне наступне речення немовби чіпляється за попереднє, розкриваючи, уточнюючи його зміст. У такий спосіб здійснюється розгортання думки, відбувається її рух.

НАПРИКЛАД:

Ялинку ми запозичили пізніше зі скандинавських краін. А для українців традиційним є дідух. Це останній снопик або пучечок колосків з поля, зібраних наприкінці жнив, так званий «обжинок». Його освячували в церкві на Спаса чи Маковія, зберігали в коморі, на горищі, а перед Різдвом уносили в хату (Л. Орел).

Паралельний зв’язок

Особливістю паралельного зв’язку є те, що кожне з речень характеризується відносною самостійністю. Ці речення передають незалежні одна від одної події, що відбуваються одночасно або змінюють одна одну.

НАПРИКЛАД:

Співала земля. Дзюрчали по балках струмки. Гули джмелі струною віолончелі, стрекотали цвіркуни. Дзвеніли комарі кришталевим дзвоном, і лилися з неба блакитним сяйвом співи весняних радісних жайворонків (3. Тулуб).

У наведеній конструкції кожне речення виступає як самостійне, а спільно вони створюють єдину картину.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Ланцюжковий і паралельний зв'язок речень можуть поєднуватися.

Засоби зв’язку

Об’єднати речення в текст допомагають різні мовні одиниці - засоби зв’язку.

НАПРИКЛАД:

1. Як чарівно грає по царству квітів сонце! Не встигаєш очима за ним, не схопиш усі кольори. А квіти на вітрі! Червоні, сині, білі під хвилею південного вітерця!… (В. Баб- ляк).

У наведеному прикладі друге речення приєднується до першого за допомогою займенника ним, ужитого замість іменника сонце, а третє поєднується з першим шляхом повторення іменника квіти.

2. Після довгих мандрів у диких горах знайшов юнак брилу білого благородного мармуру. Поглянув на неї й побачив свою кохану. Постала вона перед ним мов жива, втілена в холодному камені. Вогнем натхнення спалахнуло серце юнака, загорівся він жадобою діяльності (3 легенди).

У наведеному прикладі присудки всіх речень виражено дієсловами минулого часу доконаного виду.

ЗАСОБИ МІЖФРА3НОГО ЗВ’ЯЗКУ

Засоби

Приклади

Займенники

Біля хати росли кущі барвінку. Здавалося, що він і зимою зеленіє.

Сполучники

Посіви потерпали від спеки. Але дощу не було.

Синоніми

Птахи мають неабиякий апетит. Деякі пернаті за день з'їдають кількість поживи, яка перевищує їхню вагу.

Повтори слів

Варто знати традиції народу, звичаї. І не тільки знати, але й зберігати те, що започаткувало старше покоління.

Спільнокореневі

слова

Розстебнули хмари свої торби і сипонули на землю снігом. І полетіли, кружляючи в повітрі, снігові метелики.

Прислівники

Хлопці підійшли до великої купи листя. Звідти почувся якийсь писк.

Єдність видових і часових форм дієслів-присудків

Після довгих мандрів у диких горах знайшов юнак брилу білого благородного мармуру. Поглянув на неї й побачив свою кохану.

Вставні слова (словосполучення)

Відступати нам, по-перше, нікуди. А по-друге, немає підстав.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Часто без повтору слів, їхніх форм і спільнокореневих слів не можна забезпечити логічність, стрункість передачі думки. Проте не слід змішувати повтор як засіб зв'язку з повторенням слів у межах одного речення чи неширокого контексту, що є результатом бідного словникового запасу мовця.

424. Прочитайте тексти. Визначте вид міжфразного зв'язку. Назвіть виділені засоби міжфразного зв'язку й поясніть їхню роль. Свою відповідь звірте з поданим нижче міркуванням.

1. У перші дні після від’їзду дітей Чайчиха не зводила погляду з невеличкого, на чотири крихітні шибки віконця, мовби воно приворожило її. До віконечка, присідаючи на полінце, тулилася молода вишня. Стара не раз бачила, як вони затікали, запікались льодком або волохатились памороззю, а в полудень тримали кетяшини сліз, в яких голубіло небо і червонів одсвіт тужавої, багатої на цвіт брості (М. Стельмах).

2. Пізно я повертався додому. Приходив обвіяний духом полів, свіжий, як дика квітка. У складках моєї одежі приносив запах полів, мов старозавітний Ісав. Спокійний, самотній, сідав десь на ґанку порожнього дому й дивився, як будувалася ніч (М. Коцюбинський).

МІРКУЙМО. У першому тексті друге речення приєднується до першого шляхом уживання спільнокореневих слів віконце, віконечко, а третє поєднується з першим за допомогою займенника вони, вжитого замість іменника шибки.

425. Прочитайте тексти, визначте вид і засоби міжфразного зв'язку.

1. І все ж воно наймиліше у світі, це непоказне село на великій рівнині… Тут пройшло твоє дитинство. Тут учився ти в школі. Тут привчали тебе до роботи. Тут навчився любити світ, і людей, і музику, і літературу. Небо, і зорі, і місяць, і перші радощі, і перші печалі - усе для тебе почалося тут, усе ввійшло й лишилося в тобі навіки. Усе, із чого складається людське життя й сама людина (О. Сизоненко).

Малюнок Романа Барбаша (9 років).

Переможець конкурсу зі створення логотипів компанії Google «Україна моєї мрії»

2. Був пишний травневий вечір. Сонце заходило за сизу легеньку хмарку й неначе обвело її навкруги золотим, лискучим обручиком. Синє небо було прозоре та глибоке, неначе вода коло берега в морі. На небі подекуди плавали білі хмарки, як лебеді. Покроплена дощиком земля ніби дихала пахощами весняних квіток (І. Нечуй-Левицький).

3. Прийшла осінь. У зелені коси беріз вплелися золоті стрічки. Різнобарвним полум’ям горять осики, дикі груші. Червоніють китиці ягід на горобинах. На лісовій ліщині дозріли горіхи. Важкі коричневі жолуді падають з дубів. Лісовим мешканцям настав час заготовляти на зиму харчі (О. Пархоменко).

426. І. Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Доберіть усно до виділеного речення синонімічне.

Скільки сягає око усе навколо вкрите кригою. Часом ця крижана пустеля нагадує розбурхане море хвилі якого раптом скам’яніли замерзли. Це порівняння викликають мільйони торосів - крижин що стирчать поламаними скелями в кілька метрів заввишки. Іноді серед цих торосистих полів попадаються чималі прогалини абсолютно рівної криги. Здається що це аеродроми які виготувала сама природа.

На одному з крижаних аеродромів, у самому серці цієї пустелі, підносилася невеличка хатина побудована людською рукою. Стіни й покрівля хатини блискотіли під місячним сяйвом. Хатина була збудована з криги. Поруч стояв намет а біля нього - якась коробка й тичка з флюгером (За М. Трублаїні).

II. Визначте мікротеми, тематичні речення, ключові слова.

III. Підкресліть слова, які слугують засобами міжфразного зв'язку в тексті. Назвіть і поясніть ці засоби зв'язку.

427. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Запропонуйте одне одному по два засоби зв’язку. Користуючись запропонованими засобами, складіть кожен невеликий текст (3-4 речення).

428. Складіть і запишіть невеликі тексти (4-5 речень): 1) з ланцюжковим зв’язком речень у науковому стилі; 2) з паралельним зв'язком речень у художньому стилі.

429. І. Розгляньте репродукцію картини П. Ренуара. Про що нам розповів художник? Яким настроєм перейнято це полотно?

ІІ. Складіть і запишіть за картиною невеликий текст (4-6 речень), використавши як засоби міжфразного зв'язку спільнокореневі слова й займенники.

П. Ренуар. Портрет дочок біля фортепіано

430. І. Прослухайте з голосу вчителя чи однокласника (однокласниці) текст. Розкажіть, у яких музеях вам доводилося бувати та що вас там вразило найбільше.

МУЗЕЙ КОШТОВНОСТЕЙ УКРАЇНИ

Основним центром зберігання історичних і художніх раритетів* з дорогоцінних металів та коштовного каміння в Україні є Музей історичних коштовностей, який розташовано в місті Києві. На сьогодні в музеї нараховується понад 55 тисяч експонатів. Найвідомі- ші його скарби - це колекція скіфського золота, предмети часів Київської Русі, вироби майстрів українського, російського, західноєвропейського золотарства, а також єврейські срібні церемоніальні речі.

Найбільше старожитностей зібрано в скіфо-античному розділі. Предметами світового значення в цій збірці є шедеври античного ювелірного мистецтва. Зокрема, інтерес у шанувальників мистецтва викликає Золота пектораль з кургану Товста Могила, що був розкопаний на Дніпропетровщині, а також золотий «шолом» з кургану Передерієва Могила на Донеччині. Чимало цікавого таїть у собі й золота платівка-оббивка меча з Мелітопольського кургану. Ці та інші речі вирізняються пишністю декоративних елементів, різноманітністю тематики, органічним поєднанням форм і орнаментів.

З мистецтвом українських золотарів XVI-XVIII ст. знайомлять предмети церковного вжитку. На багатьох з них ми можемо побачити, як своєрідно переплелися риси загальноєвропейських стилів з народними традиціями. Привертає увагу чудотворна ікона Дегтярівської Богоматері, виконана невідомим майстром на замовлення гетьмана Івана Мазепи, срібний хрест із гербом Петра Могили, срібні оправи до євангелій та ін. Кожен витвір має свій стиль і свою цікаву історію.

Експонати Музею історичних коштовностей України несуть красу крізь століття. Цей заклад ще називають «скарбницею України», що свідчить про значимість зібраної в ньому колекції (3 довідника).

Золота пектораль з кургану Товста Могила (Дніпропетровщина)

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Визначте тип і стиль мовлення тексту.

2. Визначте тему й основну думку тексту. Доберіть свій заголовок, який би передавав основну думку прослуханого.

3. Поміркуйте, які мікротеми розкрито в тексті. Укажіть тематичні речення.

4. Визначте види й засоби міжфразного зв’язку в кожному абзаці.

5. Випишіть ключові слова й словосполучення з першого та другого абзаців тексту. Користуючись записами, перекажіть усно цю частину.

* Раритет - цінна рідкісна річ.

ДЛЯ ВАС, ДОПИТЛИВІ

У мережі Інтернет є сайти, які можуть розповісти багато цікавого, пізнавального з історії та культури України. Наприклад, «Острів знань» (www.ostriv.in.ua), «Сім чудес України» (www.7chudes.in.ua), «Музейний простір України» (www.prostir.museum). Завітайте на один із цих сайтів та розкажіть однокласникам про те, що вас найбільше зацікавило.

431. Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть розповідь (7-10 речень) про людину, яку ви поважаєте (вважаєте взірцем), з поясненням, які чесноти цієї особи є, на вашу думку, найціннішими для суспільства. Визначте, якими видами та засобами міжфразного зв'язку ви скористалися.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть висловлення (7-10 речень) про сайт вашого навчального закладу (тематичні сторінки, розділи, оформлення, як часто оновлюється інформація, чи користуєтеся ви цією інформацією, останні розміщені на ньому повідомлення, як можна його покращити тощо). Визначте, якими видами та засобами міжфразного зв'язку ви скористалися.

432. Утворіть прислівники за допомогою префікса по- та одного із суфіксів - -ому, -єму.

ЗРАЗОК. Ваш - по-вашому.

Наш, мій, український, братній, новий, дружній.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке текст? Які його основні ознаки?

2. Які елементи можна виділити в будові тексту?

3. Що таке мікротема тексту? Наведіть приклад, дібравши невеликий текст.

4. Що є спільного й відмінного між мікротемою й абзацом?

5. Яке речення називають тематичним? Наведіть приклад, дібравши невеликий текст.

6. Які слова називають ключовими в тексті?

7. Назвіть види й засоби міжфразного зв'язку.

ПАМ'ЯТКА

ЯК ПРАВИЛЬНО СПІЛКУВАТИСЯ?

ü Говоріть так, щоб вас було цікаво слухати співрозмовнику, зважайте на його інтереси, уподобання, характер.

ü Називайте на ім’я співрозмовника, звертаючись до нього.

ü Власні думки відстоюйте тактовно, толерантно.

ü Не оцінюйте розумові здібності співрозмовника за його зовнішністю.

ü Не підвищуйте тону й не збільшуйте сили голосу, виявляйте доброзичливість і витримку.

ü Не припиняйте розмову демонстративно.

ü Намагайтеся вдало обирати тему розмови, доречно використовуйте мовні засоби.

ü Утримуйтеся від оцінних реплік.

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

АНТИСУРЖИК

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

не надивуєшся

диву даєшся

говорити не до ладу

говорити невпопад

спало на думку

прийшло на думку

річ у тім

справа в тому

мені пощастило

мені повезло

зважати на думку

рахуватися з думкою

далі буде

дальше буде

кінець кінцем

в кінці кінців

і так далі

і так дальше

недбале ставлення

халатне ставлення

однак, проте

тим не менше

РОЗРІЗНЯЙМО

Винятко́во. Дуже, надзвичайно, особливо, не так, як усі (Ця обставина має винятково важливе значення).

Ви́ключно. Тільки, лише (Я думав присвятити себе виключно театру).

* * *

Книжко́вий. Який стосується книжки, який виготовляє, торгує книгами (книжкова фабрика, магазин, шафа).

Кни́жний. Невластивий живій розмовній мові (книжне слово, книжний стиль).

* * *

Особи́стий. Який належить певній особі (особиста власність, особистий архів).

Особо́вий. Який стосується окремої людини (особовий рахунок у банку, особова справа).

* * *

Чисе́льний. Виражений у якій-небудь кількості; кількісний (чисельна перевага, більшість).

Числе́нний. Який складається з великої кількості кого-, чого-небудь; який відбувається часто, проводять, організовують, здійснюють багато разів (численні факти, пожежі, виступи, праці).

Числови́й. Пов’язаний із числом, за допомогою якого передається кількість, виражається одиничність чи множинність предметів (числовий вираз, проміжок, аргумент).

НАГОЛОШУЙМО ПРАВИЛЬНО

( Прислівники )

Босо́ніж

Дове̐рху

Зсере́дини

Неспро́ста

По́ночі

Водно́час

Допі́зна

Навко́ло

Поде́куди

Посере́дині

Впере́міш

За́вжди́

Натще́серце

Поза́очі

По́тайки

Вро́зріз

Зра́ння

Наро́зхват

по-ново́му

Ра́зом

раз по́ раз


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити