Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Узагальнення й систематизація вивченого

§38. ПУНКТУАЦІЯ

469. І. Прочитайте. Доведіть, що це текст. Визначте його тип і стиль мовлення.

ТОПОЛЯ

При в’їзді в село росте тополя-трепета. Росте на горбку, і її, високу, стару, огрядну, виднон здалеку. Здається, що село починається не тільки за цією тополею, а саме з неї, тополі. Наче вийшла вона за крайні хати, за городи й садки, щоб привітати кожного, хто добивається з далекої чи близької дороги. Стоїть, очікує вдень і вночі, очікує в негоду й хвищу, аби привітно прошелестіти зеленим листям.

І коли, повертаючись пішки в село, бачив на обрії тополю, то школи здавалось, що повертаєшся саме до неї, до тополі.

Яка багата, яка загадкова душа в неї! Особливо навесні, коли покривається міріадами* молодих листочків, коли кожен із них говорить на свій лад. Разом вони виповідають безмежну й нескінченну таємницю, якою дерево не втомлюється ділитися з усім світом. Таємниця жила в тополиній душі, і школи її не убувало, не меншало, хоч про неї також на різні голоси щебетали птахи в гіллі, щебетали в будь-яку пору року (За Є. Гуцалом).

II. Обґрунтуйте вживання розділових знаків у реченнях тексту.

III. Знайдіть у тексті речення з різними видами зв'язку й побудуйте його схему.

К. Моне. Тополя

470 І. Знайдіть речення, у яких допущено пунктуаційні помилки при відокремлених членах речення. Спишіть ці речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

1. Долинка вишита сонцем пускає їм в очі веселі сліпучі зайчики (М. Стельмах). 2. Праворуч від озеречка уже лежали росою прибиті покоси… (М. Стельмах). 3. Hезвична музика біла, безголоса живе, тремтить, біліє на одшй ноті (Є. Гуцало). 4. Полум’я сягнувши струнких, височезних сосен одразу охоплює їх, наче вони стояли облиті бензином (Олесь Гончар). 5. Одягнений у хвою шумить дрімучий темний бір (Н. Забіла). 6. Крім посуду на території поселета знайдено керамічні фігурки людей і тварин (З підручника). 7. Зайва, та витрачена за день сила дзвеніла й гула, шумувала в селі (С. Васильченко). 8. Букет складено й з квітів передавав звістки, висловлював почуття, призначав місце побачення (М. Табунщиков). 9. Табунці горобців зібравшись у ватаги з’ясовують свої «парубоцькі стосунки»… (В. Скуратівський).

ІІ. Підкресліть відокремлені члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

*Міріади - незліченна кількість; сила-силенна, безліч.

471. І. Прочитайте речення. У яких з них перед сполучником і, та або й треба поставити кому? Обґрунтуйте свою думку.

1. І поглянь, як навколо світає і як сніг неймовірно блищить… (С. Вакарчук). 2. Вже листопад підкрався з-за дубів і гай знімає золоту перуку (Л. Костенко). 3. Військові клейноди запорожців складалися з булави, бунчука, корогви, печаті й литаврів (А Кащенко). 4. I радість, і смуток, і срібний передзвін огортають та й огортають мене своїм снуванням (М. Стельмах). 5. І я не знаю, як світанок настає і як закінчився улюблений альбом, бо не бажаю ні хвилини самоти (С. Вакарчук). 6. Струмочок викочується з-під гори і простує по долині поміж високою травою, схожою на очерет (Панас Мирний).

ІІ. Складіть і запишіть два речення із сполучником і так, щоб у першому реченні перед сполучником і ставилася кома, а в другому - ні.

472. І. Напишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

ПОЖЕЖА

Уночі палало село. З неба злякано дививсь униз поблідлий місяць і, ховаючись у хмари, тікав і з жахом озирався назад, на полум’я. Дерева хиталися і, від страху наїживши голі віти, ніби силкувалися втекти. А вітер гасав над полум’ям, зривав з його головні, шпурляв ними в сусідні хати, розкидав і лютував свавільно й безпардонно…

Місяць утік, небо посіріло, а коли зовсім розвиднилося, вітер утомився, і вогонь ліниво, байдуже, ні крихти не вважаючи на людей, ніби й не їхні хати він пожер, став погасати…

А з того боку, де згоріла половина села, сходило сонце, весняне й радісне… Воно собі умите, веселе, сміючись, пливло з того боку, звідки нісся всю ніч вітер, звідки тікали і хмари, і місяць (За В. Винниченком).

ІІ. Знайдіть у реченнях тексту прислівники. Поясніть написання цих слів.

473. Прочитайте речення. Поясніть суть допущених помилок. Запишіть речення правильно.

1. Художник не лише зарекомендував себе майстром пейзажного, а й інтер’єрного жанру. 2. Народ цікавиться й досліджує неперевершені шедеври письменника. 3. Не тільки міцну деревину з красивим малюнком має клен, а й горобина. 4. На полях України вирощують різні зернові культури, а також пшеницю, ячмінь, гречку. 5. Ми цінуємо й пишаємося нашими захисниками. 6. Читаючи цей роман, у моїх очах з’явилися сльози.

474. І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Найкраще буде якщо перед початком виступу доки у вас ще немає великого лекторського досвіду ви не говоритимете багато з іншими людьми а зосередитеся на змісті свого виступу. 2. Лекція що супроводжується демонстрацією слайдів і фільмів зрозуміло викликає більше зацікавлення ніж та протягом якої лектор користується лише словесним описом. 3. Слухачі інстинктивно відчувають різницю якщо вона існує між зовнішньою

впевненістю промовця та його внутрішнім побоюванням браком віри у власні сили. 4. Запам’ятайте критики роблять промовцеві різні закиди що він надто зарозумілий дуже багато говорить висловлюється занадто по- науковому тощо але майже ніколи не дорікають йому за стисліть викладу (І. Томан).

ІІ. Сформулюйте у формі спонукальних речень на основі прочитаного чотири коротких правила, яких має дотримуватися гарний промовець.

475. Установіть відповідність. Обґрунтуйте свою думку.

Розділовий знак

Приклад

1 тире при однорідних членах речения

2 тире між підметом і присудком

3 тире при відокремленій прикладці

4 тире між частинами складного речення

5 тире на місці пропущеного члена речення

А Орач торкнеться до керма руками — і нива дзвонить темним сріблом скиб

(М. Стельмах).

Б І при пекучому сонячнім німбі — ані краплини дощу (І. Чумак).

В Моя погибель - мій же оберіг (Л. Костенко ).

Г Летить земля - обпечена пелюстка (Л. Костенко).

Д І земля, і вода, і повітря - усе поснуло (М. Коцюбинський).

476. І. Прочитайте висловлення. Поясніть, як ви його розумієте.

На твоєму людському шляху каміння, яке ти повинен прибрати, щоб тим, хто йде за тобою, було легше (В. Сухомлинський).

II. Поясніть уживання розділових знаків. Побудуйте схему речення.

III. Складіть і запишіть речення із цитатою, використовуючи подане висловлення.

477. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть граматичні основи.

1. Там де у росах стелиться трава ти ходиш над рікою таємниче (В. Грінчак). 2. Теплий подих зими зупинився найперше на снігах і осіли сніги (М. Вінграновський). 3. Перед досвітком вовк насторожився здалеку почувся скрип коліс по нерівній дорозі і запахло кіньми (М. Вінграновський ). 4. Якби не промінь, теплий і ласкавий не зеленіли б у долині трави не розвивалися б і не цвіли сади (В. Грінчак). 5. Не знаю я що буде після нас в які природа убереться шати (Л. Костенко). 6. Говорити все що набіжить на язик безглуздо (Я. Коменський). 7. Пада зірка у синь неозору своїм сяйвом окресливши небо (Г. Дудка). 8. А наш соловейко коли заспіває здається скресає Дніпро (Л. Забашта). 9. Найкраща помилка та якої допускаються в навчанні (Г. Сковорода).

II. Поясніть, як ви розумієте зміст останнього речення. Чи згодні ви із цим твердженням?

478. Складіть і запишіть діалог відповідно до запропонованої ситуації спілкування (на вибір), використавши виражальні можливості різних синтаксичних конструкцій.

СИТУАЦІЯ А. Ви повернулися з туристичної подорожі. Біля будинку зустріли свого приятеля. Розкажіть йому, куди їздили, яким транспортом добиралися; з якими людьми зустрічалися; якою була мета вашої подорожі; з якими враженнями повернулися додому.

СИТУАЦІЯ Б. Ви хочете поїхати на канікули до іншої країни. Телефонуєте до туристичного агентства й цікавитеся вартістю туру, транспортними витратами; термінами поїздки; можливістю оглянути визначні пам'ятки країни.

479. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Побудуйте схеми цих речень.

1. Внизу буває що літати складно вгорі ж не знають де подіти крила (О. Box). 2. Розповідають легенди що колись у давнину тут де тепер розкинулось її рідне село Крукове була поліська рівнина на якій гуляли вітри (B. Качкан). 3. Ось тут я вже пильную це ж таке місце де не тільки земля але й дерево пахне грибами (М. Стельмах). 4. Відвертість завжди чиста як сльоза та треба знати з ким відвертим бути бо підлість піділлє тобі отрути і ти зів’янеш як тонка лоза (B. Грінчак). 5. Вишні вже почали червоніти і Вадим оглянувши вишняк залишився задоволений цього літа він поїсть вишень досхочу бо дядькова садиба була обнесена молодим родючим вишняком (Ю. Збанацький). 6. А може крутиться голова через те що тут у полі так завзято сюрчать коники ширяє вгорі шуліка і в його плавному льоті відчувається причаєна хижість та ще й наче небо не стоїть на місці а обертається навколо землі (Є. Гуцало). 7. Хмари які з’являлися потім було послано здавалося для того щоб підкреслити його незвичайну трохи виблідлу синяву і щоб посилати на землю срібне сяйво (B. Шевчук).

8. Хоч народне прислів’я і стверджує що сумний грудень і в свято і в будень але саме останній місяць року налаштовує кожного з нас на оптимістичну хвилю бо хоч зима і повертає на мороз проте сонце вже йде на літо (B. Скуратівський).

II. Укажіть частини складних речень, які за будовою є односкладними.

III. Підкресліть і поясніть орфограми у виділених словах.

480. Прочитайте речення. Знайдіть неточності у виборі слів. Відредагуйте речення й запишіть. За потреби скористайтеся словником паронімів.

1. До свята було проведено цікаві міроприємства. 2. Цього року дівчата закінчують музикальну школу. 3. Біля будинку стояв чоловік у воєнній формі. 4. Продукція місцевого молокозаводу дуже корислива. 5. Вулиці нашого міста гарно освічені. 6. Для бібліотеки виписали нові журнали й газети. 7. Хлопці жили на сусідських вулицях.

481. Виконайте тестові завдання.

1. Прочитайте речення (кожна цифра позначає розділовий знак попереду).

Цвітуть березневі сніги, (1) співають струмочками, (2) все довкола озивається мотивом радості, (3) і найдужче її чуть у світлі сонця, (4) яке й творить священну, нетлінну красу весни.

Правильним є обґрунтування пунктуації в рядку

А кома 1 виділяє відокремлену обставину

Б кома 2 розділяє частини безсполучникового речення

В кома 3 розділяє однорідні члени речення

Г кома 4 розділяє частини складносурядного речення

2. Двокрапку при однорідних членах треба поставити в реченні

А Все у ній сіяє слава і походи, свист клинків у полі і набоїв спів (В. Сосюра).

Б Пливуть і пливуть колискові фрегати, летять космонавти на крилах лелек (Л. Костенко).

В Земля України, і небо, і люди усе мені рідне (В. Сосюра).

Г І пливе тоненькими, поплутаними струмочками не то думка, не то мрія (М. Івченко).

3. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А Полювання, як ви потім побачите, потребує багато часу (Остап Вишня).

Б Того, можливо, не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ (М. Рильський).

В І мовчала струнка дорога, що здавалося в небо вела (Л. Костенко).

Г Видно, не дуже до смаку прийшлась йому мужицька арифметика (С. Васильченко).

4. Тире треба поставити між частинами складного речення (розділові знаки пропущено)

А Тече ріка між тихих верболозів росте трава в зарошених лугах (М. Братан).

Б Сумує Корсунь староденний нема журбу з ким поділить (Т. Шевченко).

В Мати вірила земля все знає (М. Стельмах).

Г Погляну на березограй аж серце завмирає (Д. Луценко).

5. Кому (коми) треба поставити в кожному реченні, ОКРІМ

А Висипала на вулицю дітвора й збудила тишу криком та дзвінким сміхом (М. Коцюбинський).

Б Колос викупаний сонцем вклоняється мені (М. Стельмах).

В На стернях прислухаючись до перелітних птахів непокоїлися гуси (М. Стельмах).

Г Забіг із степу гай у передмістя в облогу взяв чиєсь старе обійстя (Л. Забашта).

6. З’ясуйте, у якому реченні треба поставити вказаний розділовий знак (одне речення є зайвим).

Розділовий знак Речення

1 кома

2 двокрапка

3 тире

А Душа […] як храм з очима древніх фресок (Л. Костенко ).

Б На її зосередженому обличчі заколихався світ […] і виразно пройшли тіні страждання (М. Стельмах).

В Усе змішалося в одну мить і злилося докупи […] і земля, й море (І. Нечуй-Левицький).

Г Дідусь поклав книжку й окуляри на табуретку, що правила йому за столика […] й подивився, куди показала Оксана (М. Шумило).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити