Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Уроки розвитку мовлення

Тема 9. ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ. ЗАЯВА. АВТОБІОГРАФІЯ

ПРИГАДАЙМО. Яку сферу життя обслуговує офіційно-діловий стиль мовлення? Які основні вимоги до текстів цього стилю?

508. І. Прочитайте зразки заяв. Зверніть увагу на місце розташування кожного реквізиту та на розділові знаки. Назвіть ці реквізити.

ЗРАЗОК

Директорові ВАТ «Обрій»

Швецю О.Д.

начальника відділу кадрів

Майбороди Г.В.

ЗАЯВА

Прошу надати мені щорічну відпустку за 2016 рік терміном 25 календарних днів з 1 червня 2017 року з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення.

20 травня 2017 р. Підпис

ЗРАЗОК 2

Директорові вищого

професійного училища № 3 м. Луцька

Коваленку В.М.

Ковальчука Сергія Олексійовича,

який мешкає за адресою:

м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 94

ЗАЯВА

Прошу зарахувати мене студентом І курсу училища.

У 2017 році я закінчив 9 класів загальноосвітньої середньої школи № 14 м. Луцька.

Додатки:

1. Свідоцтво про освіту на 1 арк.

2. Автобіографія на 1 арк.

3. Медична довідка на 1 арк.

4. Три фотокартки.

10 липня 2017 р. Підпис

ІІ. Дайте відповіді на запитання до текстів заяв.

1. У якій сфері спілкування можливе таке висловлення?

2. Як називається документ? Чи ставимо крапку після цієї назви?

3. Кому адресована заява? У якому відмінку вжито прізвище й назву посади цієї особи?

4. Хто подає заяву? У якому відмінку вжито прізвище цієї особи?

5. Де зазначається місце мешкання чи посада особи, яка подає заяву?

6. Яке прохання міститься в документі?

7. У якій частині документа розміщують реквізит «додатки»?

8. Де розміщено реквізити «підпис» і «дата»?

Заява

Заява — це документ, у якому в письмовій формі зафіксовано повідомлення громадянина чи організації з приводу здійснення своїх прав або захисту інтересів.

У заяві можна висловити прохання зарахувати до навчального закладу, допустити до вступних іспитів, надати відпустку тощо.

До заяви можемо додавати різні документи, їхні копії, фотокартки тощо. У такому разі в заяві слід зазначити назви цих матеріалів та кількість аркушів.

Реквізити

Реквізити заяви:

• адресат (назва установи, посада та прізвище керівника, до якого звертаються, - у давальному відмінку);

• адресант (назва посади, прізвище особи, яка звертається із заявою, - у родовому відмінку);

• назва документа;

• текст;

• додаток;

• дата;

• підпис.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Після назви виду документа (слова заява) крапку не ставимо.

509. Прочитайте заяву. Знайдіть недоліки в її оформленні. Запишіть правильно.

Увага! неправильна заява

Генеральному директорові

ТОВ «Хлібокомбінат № 3»

Виговська А.Д.

від Тарнавського О.І.,

який мешкає за адресою:

м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 106

ЗАЯВА

Дуже прошу Вас зарахувати мене на посаду інженера кондитерського цеху. Буду дуже вдячний.

1. Автобіографія на 1 арк.

2. Медична довідка на 1 арк.

3. Три фотокартки.

Щиро вдячний

Підпис 28 січня 2017 р.

510. Складіть заяву на одну з поданих тем (на вибір), самостійно визначивши адресата. Скористайтеся поданими вище правильними зразками.

1. Про допущення до складання вступних іспитів до училища (технікуму, коледжу).

2. Про прийняття на роботу на період літніх канікул.

3. Про реєстрацію для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

511. І. Прочитайте зразок автобіографії. Розкажіть, що ви дізналися із цього документа про особу, яка його склала.

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Василенко Богдан Вікторович, народився 28 грудня 2002 року в місті Житомирі. Українець.

Мій батько, Василенко Віктор Сергійович, працює редактором газети; мати, Василенко Юлія Максимівна, - учителем.

У 2009 році вступив до першого класу загальноосвітньої середньої школи № 5 міста Житомира. Зараз навчаюся в 9-му класі цієї школи. Беру участь у художній самодіяльності, у роботі шкільного гуртка «Юний інспектор руху».

У 2016 році став переможцем другого етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика.

Домашня адреса: м. Житомир, вул. М. Рильського, 5.

25 березня 2017 р. Підпис

ІІ. Укажіть реквізити поданої автобіографії.

Автобіографія

Автобіографія (гр. autos - сам, bios - життя, grapho - пишу) — це документ, у якому особа в хронологічному порядку викладає стислий опис свого життя та діяльності.

Вимоги до документа

Для автобіографії характерний незначний рівень стандартизації. Основні вимоги - вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. Документ складається в довільній формі, однак окремі реквізити в ньому мають бути обов’язково.

В автобіографії всі відомості про себе слід викладати в розповідній формі від 1-ї особи.

Реквізити

Реквізити автобіографії:

• назва документа;

• текст, у якому зазначають: прізвище, ім’я, по батькові особи, яка складає документ; дату й місце народження; національність; короткі відомості про склад сім’ї, навчання, професійну діяльність; домашню адресу тощо;

• дата складання;

• підпис.

1. В автобіографії не слід зловживати займенником «я». Граматичне значення 1-ї особи передають за допомогою особових закінчень дієслів.

2. В автобіографії недоречні художні засоби (метафори, епітети й т. ін.) та емоційність.

512. КОЛО ДУМОК. Пригадайте біографію одного з письменників, яку ви читали в підручнику з української чи зарубіжної літератури. Поміркуйте, чим відрізняються між собою автобіографія й біографія.

513. Уявіть, що вам для вступу до спеціалізованого навчального закладу потрібна автобіографія. Складіть і запишіть її, користуючись поданим вище зразком.

ПАМ'ЯТКА

ЯК ПРАВИЛЬНО СКЛАДАТИ ДОКУМЕНТИ

ü Документ складає особа чи установа, яка має на це право.

ü Документ має бути юридично правильно оформленим.

ü Документ повинен подавати об’єктивні відомості про події, базуватися на фактах, містити конкретні прохання.

ü Документ повинен бути максимально стислим, але не за рахунок зменшення інформації; без повторень та вживання слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження.

ü Документ повинен бути грамотним і зрозумілим кожному, хто його читає.

ü Документ необхідно оформлювати за встановленою формою.

ü Документ повинен мати всі необхідні реквізити.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити