Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Уроки розвитку мовлення

Тема 14. ТЕЗИ ПРОЧИТАНОГО (ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ЧИ НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ СТАТТІ)

Запис прочитаного

Коли є потреба засвоїти й запам’ятати матеріал, використовують різні види запису.

Тези

Тези — коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, статті, книжки тощо.

За допомогою тез коротко й стисло передають те, що докладніше викладено в певному матеріалі. Оскільки в тези не включається докладний фактичний матеріал, то для них характерна деяка уривчастість викладу.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Слово теза вживають і з іншим значенням: положення, яке доводиться в роздумі.

Види тезування

Розрізняють два види тезування:

• відбір авторських тез із тексту;

• формулювання основних положень статті чи розділу книжки власними словами.

521. І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Доведіть, що текст належить до наукового стилю.

ІСТОРІЯ ПИСЬМА

Письмо виникло в глибокій давнині через необхідність передавати думки та історичний досвід іншому племені та потомкам. Найдавнішими його видами є послання й надмогильні написи. З розвитком людського суспільства письмо розвивалось і вдосконалювалося.

Найпершими засобами утримання в пам’яті певної інформації були предмети природи. Сюди належать мисливські попереджувальні знаки та символіка самих предметів, уміння читати по слідах.

Широко відомо, що символом миру була люлька, яку по черзі курили представники ворогуючих племен. Символом дружби та знаком щиросердечного привітання в слов’янських племен вважалося піднесення гостю хліба й солі. Геродот розповідав, що скіфи відправили персам жабу, мишу, птаха й п’ять стріл. Це «предметне» послання слід було трактувати так: «Якщо ви, перси, не вмієте літати в небесах, як птах, скакати по болотах, як жаба, і ховатися під землею, як миша, ви всі загинете від наших стріл».

Предметна символіка була передісторією письма. Першим історичним видом письма була піктографія, тобто малюнкове письмо. Піктограми - одиниці такого письма - видряпувались, а потім і малювалися на стінах печер, на скелях і каменях, на рогах і кістках тварин, на бересті. Класичним прикладом піктографічного письма може слугувати прохання семи індійських племен, подане в січні 1849 року Президентові США. Спереду - вождь журавлиного племені. Невелика рисочка від очей глави делегації направлена на Президента, а лінія, яка йде від його очей униз до озер, указує на предмет прохання. Племена просять дозволити їм переселитися з верхнього озера на нижні озера.

Коли постала необхідність обліковувати державне майно й видавати закони, виникло ідеографічне письмо. Найдавнішими ідеографічними системами були єгипетська, шумерська, китайська, ацтекська, майя. Так, у єгипетському ієрогліфічному письмі й у шумерському клинописі поняття води передавалося хвилястою лінією; поняття сонця в шумерському й китайському письмі зображувалося колом з крапкою.

На відміну від піктографії та ідеографії, буква не має предметно- понятійного змісту. «Значення» букви є вказівкою на звук чи склад, який необхідно вимовити, щоб назвати слово чи його частину. Наприклад, українська буква ч позначає звук [ч], а буква ю (наприклад, на початку слова) позначає звуки [й] та [у].

Піктографія - перший історичний вид письма

Потреби суспільства викликали прагнення спростити написання букви та зробити процес письма більш швидким. Але не можна стверджувати, що історія письма - це лише історія символічних малюнків, знаків і накреслення букв, адже це ще й історія становлення сучасних алфавітів, графіки й орфографії мов (3 посібника).

II. Виділіть смислові частини, виокремте в них головну й додаткову інформацію. Визначте тематичні речення та ключові слова (словосполучення).

III. Складіть і запишіть тези прочитаного. Скористайтеся поданою нижче пам’яткою.

522. І. Доберіть і прочитайте з підручника літератури, географії чи історії текст обсягом 1-2 сторінки (на вибір). Складіть тези прочитаного.

ІІ. Перекажіть усно прочитане, користуючись тезами.

ПАМ'ЯТКА

Як складати тези

1. Прочитати текст у цілому (його розділ, якщо текст великий за обсягом).

2. Визначити тему, мікротеми й основну думку тексту.

3. Обміркувати основні ідеї тексту, викласти їх у вигляді послідовних пунктів.

4. Виокремити основну й додаткову інформацію.

5. Виписати основні положення або викласти й записати власними словами основні авторські думки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити