Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Уроки розвитку мовлення

Тема 15. КОНСПЕКТ СПРИЙНЯТОГО НА СЛУХ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ

ПРИГАДАЙМО. Що таке конспект? З якою метою його складають?

Уміння слухати

Крім друкованого слова, джерелом поповнення знань людини є мовлення, що сприймається на слух. Ми слухаємо співрозмовника в процесі діалогу, лекції, доповіді, виступу, радіо- й телепередачі тощо. При цьому дуже важливо вміти слухати. Для успішного слухання необхідні увага й зосередженість, уміння стежити за ходом думки того, хто говорить, здатність уявляти й утримувати в пам’яті все, що сприймається на слух.

Конспект

Коли є потреба засвоїти й запам’ятати почуте, найчастіше складають конспект.

Конспектування, крім здатності швидко осмислювати головне, потребує й гарної техніки письма, уміння користуватися скороченнями.

Види конспектування

Конспектування може бути трьох видів:

• конспектування своїми словами;

• конспектування лише за допомогою цитат, які передають зміст тексту;

• змішане конспектування (своїми словами, застосовуючи окремі влучні цитати).

ПАМ'ЯТКА

Під час конспектування тексту на слух необхідно:

• осмислювати основний ЗМІСТ тексту;

• виділяти смислові частини (інформацію, що стосується однієї мікро- теми);

• у кожній смисловій частині виділяти ключові слова й фрази;

• виокремлювати головну й додаткову інформацію в кожній частині;

• фіксувати головну інформацію в конспекті (основну думку, стисло докази й приклади);

• розбивати виклад на пункти, дотримуючись абзаців;

• намагатися, щоб записи були чіткими, змістовними й лаконічними.

523. І. Прослухайте з голосу вчителя чи однокласника текст і складіть конспект почутого.

ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА

Що ж таке трипільська культура?

Останнім часом усе більше людей цікавляться цією цивілізацією, що існувала понад шість тисяч років до нашої ери. Це була хліборобська держава.

Близько століття тому відомий археолог Вікентій Хвойка біля селища Трипілля, що на Київщині, уперше відкрив залишки давньої цивілізації, що й одержала назву «трипільська».

Пізніше свідчення цієї багатої й блискучої культури були знайдені на величезних обширах від Слобідської України до Словаччини, від Чернігівщини до Чорного моря.

З раннього періоду трипільські племена проживали невеликими общинами, кожна сім’я мала окрему садибу. Вони вели власне господарство, обробляли землю, займалися скотарством, полюванням, виготовляли побутові речі. Крім того, збереглися зразки унікального містобудування. Найбільшими трипільськими поселеннями були протоміста в межиріччі Дніпра та Південного Бугу. Як показали розкопки, особливістю селища трипільських часів було те, що житла в ньому розташовувалися по колу. Отже, середина селища становила вільну, незабудовану площу - це був майдан. Хати розмальовувалися як ззовні, так і зсередини. Цей звичай, як відомо, зберігся й до наших часів. Але слід визнати, що 5 тисяч років тому трипільці малювали свої хати естетично досконаліше й далеко барвистіше.

Чи не найбільший інтерес становить гончарство, що є головною прикметою трипільської культури. Це різні форми розписного посуду (глечики, миски, макітри, жертовні посудини), модельки трипільських хат, керамічні писанки, глиняні фігурки жінок тощо. Під час розкопок були знайдені також зразки сільськогосподарського сонячного календаря, різних видів писемності та ткацьких ремесел.

Вироби трипільських гончарів

Глина, яку використовували трипільські майстри, була переважно місцевого походження, важливою властивістю її є пластичність, тобто здатність при контакті з водою утворювати щільну тістоподібну масу. Частина кераміки випалювалася на вогнищах або в спеціальних ямах. Від способу випалу залежав колір виробу - від блідо-жовтого, червоного до майже чорного з усіма проміжними відтінками.

У другій половині V тис. до н. е. гончарне виробництво зосередилося в руках ремісників. І саме із цього часу виник посуд, розмальований складними орнаментальними схемами, в які інколи вплетено зображення фігур людей, тварин і птахів, астральними знаками, що відбивають багаті уявлення трипільців про походження та будову світу. Домінує образ жінки - Матері-Богині.

На думку дослідників, багато в чому давня культура складніша, ніж сучасна. Наші предки залишили неоціненні скарби, якими ми можемо пишатися перед усім світом. Маючи величезну кількість безцінних предметів епохи трипільської культури, Україна отримала шанс стати світовим центром для всіх, хто цікавиться історією людства (В. Коротя-Ковальська ).

II. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Виділіть смислові частини, у кожній з них назвіть ключові фрази й слова, виокремте головну й додаткову інформацію. Зіставте свій конспект з надрукованим.

III. Відтворіть зміст тексту (з використанням конспекту).

524. Прослухайте вдома радіо- чи телепередачу, складіть її конспект. Підготуйтеся до усного відтворення змісту передачі (з використанням конспекту).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити