Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

ДОДАТКИ ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОРФОГРАФІЇ

Додаток 2 ОСНОВНІ ПУНКТОГРАМИ КОМА

• між однорідними членами речення

• перед словами а саме, як-от, як, що стоять у реченні з однорідними членами після узагальнювальних слів

• при повторенні слова

• для виділення звертань

• після вигуків

• після стверджувальних слів так, еге, авжеж та ін., заперечення пі

• для виділення вставних слів, словосполучень і речень

• для виділення порівняльних зворотів

• для виділення відокремлених членів речення, у тому числі уточнювальних

• між частинами складного речення

КРАПКА З КОМОЮ

• між поширеними однорідними членами речення

• між частинами складносурядного й безсполучникового складного речення

• між поширеними однорідними підрядними реченнями

ДВОКРАПКА

• після узагальнювального слова, що стоїть перед однорідними членами речення

• між частинами складного безсполучникового речення

• у реченні з прямою мовою

ТИРЕ

• між підметом і присудком

• на місці пропущеного члена речення

• перед узагальнювальним словом, що стоїть після однорідних членів речення

• для виділення прикладок

• між частинами складного безсполучникового речення

• між частинами складносурядного речення

• для виділення вставних речень

• у реченні з прямою мовою

ТРИ КРАПКИ

• на позначення перерваності або недокінченості мови

• на позначення уривчастості мови

• на позначення пропуску в цитаті

ДУЖКИ

• для виділення вставних речень

• для виділення прізвища автора, що стоїть після цитати

ЛАПКИ

• для виділення цитат

• у реченні з прямою мовою


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити