Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Рідна мова - незборна таїна, яка робить народ народом й увінчує найтонші порухи його душі.

Заглиблюючись у таїну мови, ми засвоюємо золоті скарби народного досвіду й виховуємо в собі творчу особистість.

І. Вихованець

Пряма й непряма мова

ВИ ЗНАТИМЕТЕ:

• способи передачі чужого мовлення;

• особливості цитати й діалогу.

ВИ ВМІТИМЕТЕ:

• знаходити речення з прямою й непрямою мовою, із цитатами, репліками діалогу;

• визначати види складних речень та засоби зв'язку;

• створювати й розігрувати діалог;

• правильно ставити розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі;

• використовувати виражальні можливості речень із прямою й непрямою мовою, діалогів.

§4. ПРЯМА МОВА

Про те, як передати дослівно чуже мовлення, про виражальні можливості речень із прямою мовою, а також про розділові знаки при прямій мові

ПРИГАДАЙМО. Які є види мовленнєвої діяльності?

34. А. Знайдіть у реченні пряму мову. Зверніть увагу на місце її щодо слів автора та на розділові знаки.

«Сьогодні, - відповів Андрій, - будемо готуватися до олімпіади з біології».

Б. Перебудуйте усно подане вище речення так, щоб: 1) уся пряма мова була перед словами автора; 2) уся пряма мова була після слів автора.

В. Зробіть висновок про місце прямої мови в структурі речення, а також про використання тире при прямій мові.

Пряма мова

Пряма мова — це чуже мовлення, передане дослівно.

Слова автора

Пряму мову супроводжують слова автора, що вказують на те, кому вона належить, та на обставини мовлення.

НАПРИКЛАД:

1. Я сказала: «Я згодна, тату», - і поцілувала йому руку (В. Підмогильний).

2. «Чого ти журишся? - вона спитала тихо. - Чи плачеш ти за ким, чи скоїлося лихо?» (Л. Глібов).

Інтонація

Слова автора вимовляємо з розповідною інтонацією, а інтонація прямої мови може бути розповідною, питальною, спонукальною, окличною. Між прямою мовою та словами автора має бути пауза. Після прямої мови слова автора вимовляємо дещо зниженим тоном.

Розділові знаки

Для виділення прямої мови використовують лапки або тире. Якщо в тексті пряма мова йде в рядок (без абзацу), то її беремо в лапки.

Розділові знаки ставимо так:

Місце прямої мови в реченні

Схеми*

Приклади

після

слів автора

перед

словами автора

у середині

слів автора

перед словами

автора

й після них

А: «П».

А: «П!?»

«П», - а.

«П!?» - а.

А: «П», - а.

А: «П!?» - а.

«П, - а, - п».

«П, - а, - п!?»

«П, - а. - П».

«П!? - а. - П!»

«П, - а: - П».

«П, - а: - П!?»

Дівчинка радісно вигукує: «Весна!»

«Весна!» - радісно вигукує дівчинка.

Дівчинка радісно вигукує: «Весна!» -

і біжить у сад.

1. «А завтра, - радіє дівчинка, -

перший день весни».

2. «Мамо! - радісно вигукує дівчинка. - Весна!»

3. «Весна! - радісно вигукує дівчинка,

а потім додає: — Як гарно!»

* А, а - слова автора; П, п - пряма мова.

Якщо пряма мова починається з абзацу, то перед початком її ставимо тире, а в лапки не беремо. Інші розділові знаки зберігаємо.

НАПРИКЛАД:

Ось він поглянув у засніжену далечінь, що горбилася за селом, і тихо покликав Мороза:

- Морозе, Морозе, іди до нас кутю їсти! (М. Стельмах).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Знак оклику, знак питання, три крапки беремо в лапки разом із прямою мовою.

Крапку й кому виносимо за лапки.

35. І. Прочитайте текст. Визначте його тему й мікротеми. Яке запитання ви хотіли б поставити героїні цієї публікації?

«МОЄ КІНО МОЖЕ БУТИ НАВІТЬ БЕЗ СЛІВ»

Ще школяркою талановита вінничанка Лідія Оболенська знімалась у фільмах, а згодом стала студенткою Римської академії кіно. З яким трепетом Лідія мріє зняти свій фільм! Тому й використовує першу-ліпшу нагоду, щоб послухати лекцію з режисури. «Я відчуваю, що в мені проростає режисер», - каже співрозмовниця. Вона вже готується до створення свого фільму. Крім начерків сюжету, робить багато фотознімків.

- У моєму першому фільмі не буде проблем. Глядач не побачить там негативу, якого й так достатньо в нашому житті, - ділиться задумами Лідія. - Домінуватиме любов. Багато любові. Може, це звучить банально, але саме на цьому почутті тримається світ. Картина сприйматиметься легко, буде чистою, як перший сніг.

Лідія неохоче розповідала про свої задуми. Може, щоб не зурочити. Лише сказала, що картина може бути без слів. Мовчки теж можна розмовляти. Сюжет буде зрозумілий глядачам, незалежно від того, якою є їхня мова. Те, що Ліда хоче показати на екрані, буде доступне людям усього світу, переконана дівчина.

До своєї гри в уже знятих фільмах Оболенська ставиться критично. Це при тому, що про її ролі в кіно вже тоді схвально відгукувалися Ада Роговцева й Богдан Ступка. «Кожну роботу треба виконувати професійно, - наголошує Ліда й додає: - І з цікавістю».

На запитання, де мріє зніматися після навчання, дівчина відповіла так: «Там, де буде цікаво, де будуть хороші режисери, цікаві ролі. Місце не має значення - Голлівуд чи студія Довженка в Києві. Та й в Італії кіно зі світовими традиціями…» До речі, уже з третього курсу студентів Римської академії кіно залучають до зйомок у фільмах. З таким характером і наполегливістю, як у Лідії, можна не сумніватися, що наша землячка неодмінно заявить про себе в кіно.

Щасти тобі в усьому, Лідіє!.. (З газети)

ІІ. Знайдіть речення з прямою мовою. Обґрунтуйте розділові знаки при прямій мові. Розкажіть, як характеризує дівчину її мовлення.

36. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Про що ви зняли б свій перший фільм (поставили виставу), якби були режисером?

37. І. Спишіть речення. Візьміть пряму мову в лапки та розставте інші пропущені розділові знаки. Побудуйте схеми речень.

1. Я піду посплю, а о другій годині ночі зміню тебе мовив надвечір Митько (Я. Стельмах). 2. Я вертівся, дід спитав Ти прийшов ловити гав? (Грицько Бойко). 3. Тут почув я голос брата Щось ти носом став клювати (Грицько Бойко). 4. Якби не мамина пісня сказав якось один древній історик яким убогим було б наше життя (В. Скуратівський). 5. Ти ж там бережи себе, сину чути голос старої Бо все можна купити, а здоров’я не купиш (Олесь Гончар). 6. Мислителю ти мій усміхнулася мама й, помовчавши, додала Я знала, що ти додумаєшся (Із журналу).

ІІ. Знайдіть фразеологізми та звертання. Які з цих конструкцій не бувають членами речення?

38. КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому в першому прикладі пряму мову треба брати в лапки, а в другому - ні.

1. Тренер сказав: «Це дуже талановитий хлопець».

2. Тренер сказав:

- Це дуже талановитий хлопець.

39. Складіть усно за поданими схемами речення, які були б співзвучними з однією з тем: «Домашні справи», «Селфі», «Прогноз погоди», «Урожай», «Транспорт», «Подорож».

1. «П, - а, - п». 2. А: «П», - а. 3. «П, - а: - П».

40. І. Перебудуйте речення так, щоб пряма мова стояла в середині слів автора. Утворене речення запишіть.

«Ти, маленьке немовля, не спи, подивись на цей широкий світ, будеш в нім щасливим», - чоловік сказав і високо в небо голову підняв (С. Вакарчук).

ІІ. Перебудуйте речення так, щоб слова автора стояли в середині прямої мови. Утворене речення запишіть.

Богдан розсміявся: «Що ж я вам дам, коли маю один пейзажний вірш, та ще й про дощ» (М. Стельмах).

41. Із поданих речень складіть три речення так, щоб у них пряма мова була в різних місцях щодо слів автора. Утворені речення запишіть.

Пряма мова: «Не барися, швидше повертайся».

Слова автора: Просить мене друг.

42. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. І. Розгляньте фотографію. Обговоріть з однокласником (однокласницею), що зображено на ній, поділіться враженнями від побаченого (чи сподобалася вам композиція, чим вона приваблює, які почуття викликає тощо).

Київ, Співоче поле, 2016 рік. Виставка квітів до 25-річчя Незалежності України «Гордість твоя, Україно!»

ІІ. Складіть кожен усно речення з прямою мовою, у якому передайте думку вашого однокласника (вашої однокласниці) про композицію. Послухайте речення ваших однокласників. Запишіть те речення, яке вам найбільше сподобалося.

43. Випишіть з посібника «Українська література: Хрестоматія. 9 клас» чотири речення з прямою мовою (два - з прозових творів; два - з віршованих). Побудуйте схеми цих речень, підкресліть орфограми.

44. І. Спишіть речення. Візьміть пряму мову в лапки та розставте інші пропущені розділові знаки. У яких реченнях ужито дієслова в наказовій формі?

1. Я хочу, щоб мене поважали сказав юнак щоб я сам міг себе поважати (3 газети). 2. Їхав козак за Дунай, сказав Дівчино прощай! Ти конику вороненький неси та гуляй! (С. Климовський). 3. Стривай! Петро трохи розмірковує, перелазить через тин, стає поперед мене і вже владно каже Ходімо за мною! (М. Стельмах). 4. Може я міг би вам допомогти? довірливо запитав незнайомий (Олесь Гончар). 5. От і принесли нам лебеді на крилах життя говорить до неба і землі мій дід Дем’ян (М. Стельмах). 6. Хитрий який! насупився пастушок. Спочатку я піду попереду (М. Стельмах).

ІІ. Вимовте виділені слова відповідно до орфоепічних норм. Підкресліть у цих словах букви на позначення глухих приголосних звуків.

45. Виконайте завдання одного із запропонованих варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть невелику розповідь-спогад (5-8 речень) про спілкування з цікавою людиною. Використайте щонайменше два речення з прямою мовою.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть невеликий текст у художньому стилі (5-8 речень) на одну з тем: «Пригода в лісі», «Про що я хотів (ла) би розпитати прапрапрадіда». Використайте щонайменше два речення з прямою мовою.

46. Спишіть слова, уставляючи на місці пропуску, де треба, знак м'якшення.

Тримаєт..ся, тон..ший, лял..чин, няш.чити, у скрин..ці, у хатин..ці, медал..йон, Умаш.щина, умаш.ський, тернопільський, жен..шень, т..мяний, різ..бяр, п’ят..десят.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити