Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

ДОДАТКИ ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОРФОГРАФІЇ

Додаток 6 ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ

5. У четвертому реченні присудок простий: злетілись (для чого?) спати.

8. Є шість односкладних речень. Дев’яте речення - двоскладне, неповне; пропущено присудок, на який указує обставина в небі.

II. Треба поставити 5 тире.

18. У першому реченні треба поставити двокрапку й 3 коми.

20. ІІ. Синоніми: фотографія, світлина, фотознімок, змімок, фотокартка; широчінь, простір, просторінь, розмах, обшир, привілля.

32. У кожному реченні є відокремлений член речення (у першому - обставина, у шостому - означення, у сьомому - прикладка).

33. Державний Гімн України, Національна поліція України.

37. У шостому реченні треба поставити двокрапку, два тире, кому.

44. І. У другому реченні треба поставити 3 коми й двокрапку. У четвертому реченні є вставне слово. ІІ. У слові допомогти дзвінкий [г] у вимові не оглушуємо; глухі звуки позначено буквами п, т.

81. Чотири складні речення.

91. Три сполучникові речення. У шостому реченні дві граматичні основи: не било; каміння обрамлювало.

93. Життя коротке, а мистецтво вічне.

97. Перше речення складається з трьох частин.

100. II. Події зіставляються у двох реченнях (частини з’єднано за допомогою зіставного сполучника а).

107. У другому реченні - три граматичні основи.

III. У п’ятому реченні обидві частини є односкладними називними.

121. У четвертому реченні треба поставити 2 коми, у п’ятому - 3.

122. У п’ятому реченні перед сполучником й кому не ставимо, оскільки дві частини мають спільні слова десь у степах.

123. ІІ. Синоніми: звивистий, кручений, зміястий, виткий, в’юнистий; удалині, далеко, далеченько, вдалечині, неблизько, ген-ген.

130. Тире треба ставити у двох реченнях.

131. І. Треба поставити 3 коми (одна з них - для відокремлення обставини). ІІ. Виділені слова - прислівники. Корені: дом, весн.

134. Треба поставити 6 ком, 3 тире.

138. Треба поставити 3 коми й 1 тире. У шостому реченні дві граматичні основи: здобути; не бути.

154. Треба виписати шість речень. У шостому реченні поставити дві коми.

160. Вівсяна каша хвалилась, ніби вона з маслом родилась.

167. У третьому й четвертому реченнях - підрядні умови.

175. У п’ятому реченні коми після слів дерев, небо.

180. 5. Човен, що перекинувся під час бурі, гойдався на хвилях.

181. 1. Двері, з яких вийшли старшокласники, були відчинені.

188. Складнопідрядними зі з’ясувальними підрядними є п’ять речень.

198. 1. Там, де є українці, там завжди мистецтво.

212. У четвертому реченні сполучник що … то.

220. 1. Дитячі голоси - як дзвіночки. 2. Стежка, неначе лоза виноградна, пнеться по білій стіні гори.

246. У третьому реченні коми після слів капітан, шляхами; сполучник дарма що.

256. У третьому реченні кома після слова волошковою.

258. У першому реченні дві підрядні частини. У п’ятому реченні треба поставити три коми.

259. 2-В.

264. Неоднорідна підрядність у реченнях 2, 3, 7.

270. У третьому реченні потрібно поставити 4 коми. У цьому реченні - неоднорідна й послідовна підрядність. У четвертому реченні - однорідна й неоднорідна підрядність.

277. У третьому реченні коми після слів музеєм, кімнату, Михайлович, так, роки.

284. У кожній групі має бути по три речення. У першому реченні граматичні основи: містечко спочивало; було тихо.

293. Треба виписати п’ять речень.

305. У третьому реченні - кома після слова жита. У шостому реченні треба поставити 2 коми й 1 крапку з комою.

314. Не в кожному реченні треба ставити двокрапку. Підмети виражено займенниками у двох реченнях.

321. Не в кожному реченні треба ставити двокрапку. У шостому реченні дві граматичні основи: я знаю; мова свята.

322. У другому реченні треба поставити двокрапку й 4 коми.

350. Тире треба ставити в реченнях 2, 3, 6.

360. Третє речення - складнопідрядне з двома підрядними.

371. У п’ятому реченні коми після слів тин, картоплю, жухло; тире після слова гілляку.

372. ІІ. У другому реченні між виділеними сполучниками потрібно поставити кому, а в першому - не потрібно.

383. Двокрапка є в усіх реченнях, окрім п’ятого.

387. 1-Г.

398. Підрядна частина є в усіх реченнях, окрім четвертого й шостого.

400. У першому реченні коми після слів те, себе, відчував, змістом, очі, те, помічав, душу, те.

404. 3. Для мене було очевидним, що коли перецвітає жасмин, то вже починається літо.

477. У другому реченні - тире, у третьому - двокрапка.

479. У четвертому реченні коми після слів чиста, сльоза, знати, бути, зів’янеш. Схема п’ятого речення: [ ], і [ ] : [ ], ( ).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити