Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Пряма й непряма мова

§5. НЕПРЯМА МОВА. ЗАМІНА ПРЯМОЇ МОВИ НЕПРЯМОЮ

Про те, як зберегти основний зміст чужого мовлення, як замінити пряму мову непрямою, а також про виражальні можливості речень із непрямою мовою

ПРИГАДАЙМО. Яке речення називають складним? Що таке звертання?

47. А. Зіставте речення. У якому з них чуже мовлення передано дослівно, без змін, а в якому - лише зі збереженням основного змісту?

Пряма мова

Непряма мова

«Васильку, го-ов! А йди сюди!» - гукнув з подвір’я батько.

Батько гукнув з подвір’я, щоб Василько йшов до нього.

Б. Перебудуйте подане речення з непрямою мовою на речення з прямою мовою.

Оля запитала в брата, що він хотів би на день народження.

В. Зробіть висновок про особливості непрямої мови.

Чуже мовлення може бути передане не дослівно, а лише зі збереженням його змісту. У такому разі використовують речення з непрямою мовою.

Непряма мова

Непряма мова — це чуже мовлення, яке передають не дослівно, а лише зі збереженням основного змісту.

НАПРИКЛАД:

1. Відомий французький письменник Вольтер твердив, що чудово бути скромним, та не слід бути байдужим.

2. Брат запитав у сестри, чи купувати їй квиток на виставу.

Будова речення

Речення з непрямою мовою за будовою є складним реченням, частини якого з’єднано за допомогою сполучників або сполучних слів (займенників, прислівників). При цьому непряму мову завжди наводять після слів автора.

СПОСОБИ ЗАМІНИ ПРЯМОЇ МОВИ НЕПРЯМОЮ

Вид речення

Приклади


Речення з прямою мовою

Речення з непрямою мовою

Розповідне

Учителька сказала: «Мене звуть Світлана Олегівна».

Учителька сказала, що її звуть Світлана Олегівна.

Спонукальне

«Принеси, будь ласка, квіти», - попросила мама Оксану.

Мама попросила Оксану, щоб та принесла квіти.

Питальне

1. «Хто написав статтю?» - запитав учитель.

2. «Ти прийдеш до мене?» - запитав я Тараса.

1. Учитель запитав, хто написав статтю.

2. Я запитав Тараса, чи в ін прийде до мене.

Особливості заміни

Коли замінюємо пряму мову непрямою, то:

пропускаємо вигуки, частки, зрідка вставні слова;

замінюємо дієслова в наказовій формі іншими формами;

пропускаємо звертання або робимо їх членами речення (підметами, додатками);

замінюємо займенники першої та другої особи формами третьої особи.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У деяких випадках пряму мову недоцільно заміняти непрямою, оскільки може спотворитися зміст висловлення.

НАПРИКЛАД: «Кармелюк! Це Кармелюк! Де він? От він!» - пронеслося в натовпі (Марко Вовчок).

48. І. Прочитайте виразно речення. Знайдіть непряму мову та слова автора.

1. Підійшовши до каси, Антон запитав, чи можна купити акумулятор за акційною ціною. 2. Оксана сказала мамі, що цієї пісні раніше не чула. 3. Оля пояснила, що їй сьогодні ніколи, бо в школі готуються до свята. 4. Екскурсовод попросив дітей, щоб вони підійшли ближче.

ІІ. Перебудуйте усно речення, замінюючи непряму мову прямою. Введіть, де можливо, звертання чи вставне слово.

49. Уявіть, що ви відвідуєте спортивну школу. Вам треба передати іншим те, що сказав тренер. Складіть за схемами речення з непрямою мовою. Утворені речення запишіть.

50. І. Прочитайте текст. Укажіть пряму мову, поясніть розділові знаки.

ВІТАЙМОСЯ ЩИРО

Стосунки в цій родині, із чужого погляду, були дещо старомодними. Коли в кімнату входили старші або хтось чужий, діти вставали й віталися. Виходило це само собою, невимушено, з повагою в рухах та погляді. Якось я запитала в одного з хлопчиків, а їх у родині троє:

- Чому ви так робите?

Він знизав плечима й відповів:

- Ніколи не замислювався чому. Просто мені здається, що так треба. Якщо ти встаєш у класі, коли входить учитель або будь-який дорослий,

і вітаєшся, то хіба вдома має бути інакше?

Одна дівчинка, очевидно, демонструючи свою незалежність, не привіталась із жінкою, яка прийшла до мами в гості. Увечері мама зробила дочці зауваження.

- А чому я повинна вітатися? Я її зовсім не знаю, - сказала на це дівчинка.

Справді, чому в школі, у класі ти вітаєш дорослих стоячи, а вдома - ні? Адже змінюється лише приміщення, а ти залишаєшся тим самим (За А. Потаповою).

ІІ. Перекажіть усно прочитане, замінюючи пряму мову непрямою.

51. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. І. Як ви розумієте поняття «гарні манери»? Чи є у вас друзі або знайомі, чия поведінка відповідає уявленням про пристойність?

ІІ. Прокоментуйте слова відомої поетеси Ганни Чубач:

Зустрічаймось, вітаймося словом.

Погляд в погляд, на руку рука.

Ми приходим у світ для любові.

Все, що інше, - неправда гірка.

52. І. Перебудуйте речення, замінюючи пряму мову непрямою (письмово). Чи залишилися у ваших реченнях звертання та вставні слова?

1. Люба довірливо сказала мені: «Ти, Михайлику, не журись» (М. Стельмах). 2. «Колись, дуже давно, - розповідав нам дід, - Григорій був найдужчим парубком на всю губернію» (О. Довженко). 3. «Далеко ще до міста?» - поцікавився чоловік (І. Цюпа). 4. «Чудовий Дніпро!» - скаже всякий, хто гляне (С. Олійник). 5. «Сергію, прочитай мені, будь ласка, казку», - просить маленька сестра (С. Музиченко). 6. «Я приїжджала до матері», - мовила дівчина (Є. Гуцало).

ІІ. Підкресліть особові займенники як члени речення.

53. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і запишіть кожен одне речення з прямою мовою. Перебудуйте письмово речення свого однокласника (своєї однокласниці) на речення з непрямою мовою. Перевірте правильність виконання.

54. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. Відредагуйте усно речення.

1. Мені казала мати, що роби добро і чисту совість не віддай за шмати. 2. Марія запитала, а книжку вже надіслали поштою. 3. Дідусь сказав онуку, бери заступ і йди на пустир викопувати яблуньку. 4. Михайло Стельмах писав, що я люблю тебе, незрадлива мудрість книг.

55. Складіть усно невелике висловлення (4-6 речень) відповідно до запропонованої ситуації спілкування. Скористайтеся реченням з непрямою мовою.

СИТУАЦІЯ А. Уявіть, що ви побували на спортивних змаганнях (спартакіаді), поспілкувалися там з переможцями. Повертаєтеся до школи. Поінформуйте однокласників про те, як проходив цей захід та що розказали вам переможці про свою підготовку до змагань.

СИТУАЦІЯ Б. Уявіть, що ви берете участь у міжнародній конференції з питань захисту навколишнього середовища. Поінформуйте учасників про проблеми, породжені забрудненням довкілля, та що думають відомі особистості (кумири) щодо важливості захисту навколишнього середовища.

56. Прочитайте слова. Запишіть їх під диктовку, звірте написання.

Ательє, браконьєр, грильяж, ескадрилья, Мольєр, адью, Марсельєза, монпансьє, портьє, каньйон, портьєра, Севілья, конферансьє, шампіньйон, женьшень, кон’юктивіт, ад’ютант, транс’європейський, ін’єкція, фюзеляж, мюзик-хол, пюпітр, лібрето, бароко, імміграція, Брюссель, Міссісіпі, марокканець, голландський.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити