Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Пряма й непряма мова

§6. ЦИТАТА ЯК СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ

Про використання дослівних уривків із чийого-небудь мовлення, а також про розділові знаки С

57. А. Прочитайте уважно текст у середньому темпі.

Наші предки дивилися на книжку з великою повагою і ставилися до неї дуже серйозно. У приміщеннях Святої Софії було створено знамениту школу переписувачів книжок. Іван Томашев- ський, один з переписувачів, радив ще в 1680 році: «Не жалій часу на читання, бо його тим обернеш на добрі речі. Адже хто час витрачає на пусте, то начебто з павутини полотно робить, з піску замки будує й мотилі хапає в повітрі руками, відтак руки марає і геть викидає. Шукай пожитку в книгах, у духовному харчі - і доступишся вічного життя!» (За В. Шевчуком).

Б. Укажіть у тексті дослівний уривок з висловлення Івана Томашевського. Яку думку доніс до нас цей переписувач?

В. Зробіть висновок, з якою метою звертаються до чиїх-небудь висловлень. Як треба виділяти їх на письмі?

Цитата

Цитата — це дослівний уривок із чийого-небудь висловлення або тексту, що наводиться для підтвердження чи пояснення певної думки.

НАПРИКЛАД:

Без віри, що гори рушить, малі люди будуть вудити рибку на мілині, гризтися за привілеї та ніколи не знатимуть: «Хто море переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра» (Леся Українка).

У цьому уривку виділене речення є цитатою.

Розділові знаки

• Якщо цитата стоїть при словах автора і є прямою мовою, то при цитаті ставимо розділові знаки, як у реченнях із прямою мовою.

НАПРИКЛАД:

«Похибки друзів ми повинні вміти виправляти або зносити, коли вони несерйозні», - писав український філософ Григорій Сковорода.

• Якщо цитата є частиною речення і зливається зі словами автора, то її беремо в лапки й пишемо з малої букви.

НАПРИКЛАД:

У своїх сонетах Максим Рильський часто висловлював «пейзажем те, для чого слів нема людських» (Д. Павличко).

• Якщо цитату наводимо неповністю, то на місці пропущених слів ставимо три крапки.

• Якщо цитуємо віршований текст із дотриманням віршованих рядків, то цитату в лапки не беремо. При цьому слова автора розміщуємо на окремому рядку.

НАПРИКЛАД:

Не жди ніколи слушної пори —

Твоя мовчанка може стать ганьбою! -

писав український поет Дмитро Павличко.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

1. Цитати використовуємо як авторитетне підтвердження чи заперечення власних суджень.

2. На письмі цитату здебільшого беремо в лапки.

58. І. Прочитайте текст, визначте його основну думку. З якою метою створено це висловлення?

ЗДОРОВ’Я - У ТВОЇХ РУКАХ

Як відомо, основою життя є постійний обмін між організмом і довкіллям. З довкілля людина одержує кисень, воду та необхідні для життя поживні речовини, тому зрозуміло, що здоров’я, опірність до несприятливих умов навколишнього середовища, довголіття значною мірою залежить від харчування. Важливо прислухатися до слів античного філософа Сократа: «Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити».

Якщо говоримо про культуру харчування, то це означає не тільки чистий стіл з виделкою та ножем, білосніжною скатертиною, але й уміння користуватися раціональним, збалансованим, адекватним харчуванням. Ігнорування цими принципами може призвести до розвитку багатьох захворювань, пов’язаних з порушенням обміну речовин.

Проте більшість людей ставляться до раціонального харчування, як і до здоров’я в цілому, зневажливо. Їм варто було б прочитати книжки відомого українського лікаря Миколи Амосова, який писав: «Не сподівайся на медицину. Вона непогано лікує багато захворювань, але не може зробити людину здоровою».

А визнаний у світі австралійський лікар-дієтолог Кантер Джефрі вважає, що «немає хвороб, які не можна вилікувати, а є люди, яких не можна вилікувати, у яких немає сили волі, щоб себе дисциплінувати, немає достатнього розуму, щоб зрозуміти закони природи» (О. Ганич).

ІІ. Знайдіть цитати, обґрунтуйте роль їх у тексті та розділові знаки при них. Чи поділяєте ви наведені думки відомих людей світу?

59. КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому в першому прикладі цитату розпочато з малої букви, а в другому - з великої?

1. Максим Рильський говорив, що «слово «вчитель» з давніх-давен користується великою шаною в народі».

2. Максим Рильський говорив: «Слово «вчитель» з давніх-давен користується великою шаною в народі».

60. Спишіть текст, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки при виділених цитатах.

Повсякчас, навіть коли Україну злії люди робили для її дітей мачухою, і тоді вона залишалася дорогою вірним її синам. Тарас Шевченко (не)мало зазнав лиха за неї, але любов до (матері)України горіла в його серці (невгасимим вогнем, бо нема на світі України, (не)має другого Дніпра!

Царствено красива ця земля писав колись про неї французький письменник Бальзак.

Був захоплений і художник Васнецов. Я споглядав багато красот землі казав він але нічого подібного (ні)де (не)знаходив і певний, що й не міг би знайти (П. Панч).

61. І. Складіть і запишіть речення, увівши в них подані цитати - вислови відомих людей.

1. Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь (Т. Шевченко). 2. Коли не зможу нічим любій вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимусь ніколи ні в чому не шкодити (Г. Сковорода, український письменник і філософ). 3. Несправедливість, скоєна відносно однієї особи, є загрозою для всіх (Ш.-Л. Монтеск’є, французький правник і письменник). 4. Результат великих справ часто залежить від дрібниць (Тіт Лівій, римський історик). 5. Будь-яка праця стає творчістю, якщо ти вкладаєш у неї душу (В. Сухомлинський, український педагог, письменник).

II. Складіть невеликий усний виступ на відповідну тему, ввівши в нього одну з поданих / цитат.

62. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які вислови відомих українців варто було б розмістити на білбордах?

63. Підготуйте усне повідомлення (4-6 речень) на тему «Мистецтво спілкування», використовуючи для підтвердження своїх думок подані цитати.

1. Використовуйте кожну нагоду, щоб потренуватися в мовленні: починайте із заздалегідь підготовленої розповіді спочатку в розмові з однією особою й у вузькому колі, а далі, коли посміливішаєте, говоріть і в більш широкому товаристві (Іржі Томан, чеський письменник і соціолог). 2. Що маєш казати, наперед обміркуй (Прислів’я). 3. Промова вимагає стеження за рухами тіла, і за жестикуляцією, і за виразом обличчя, і за звуками та відтінками голосу (Цицерон, давньоримський філософ і оратор).

64. Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Доберіть дві цитати на одну з тем: «Минуле України», «Мова», «Здоров'я», «Добро і зло», «Справедливість». Напишіть невелике висловлення на обрану тему, використовуючи дібрані цитати.

ВАРІАНТ Б. Напишіть невелике висловлення на тему «Справжня помилка - не виправляти своїх помилок».

Використайте цитати, дібрані з мережі Інтернет.

65. Від поданих слів утворіть нові за допомогою суфікса -ин(а).

ЗРАЗОК. Вінницький - Вінниччина.

Донецький, чернігівський, харківський, Хмельницький, полтавський, турецький, козацький.

ДЛЯ ВАС, ДОПИТЛИВІ

Якщо ви хочете стати цікавим співрозмовником, збагатити свій словниковий запас крилатими висловами, зверніться до книжок А. Коваль «Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові» та А. Коваль, В. Копалова «Крилаті вислови в українській літературній мові». У цих книжках подано пояснення та ілюстрації до багатьох крилатих висловів. Автори не тільки з'ясовують походження висловів, а й показують особливості їх вживання, розширення чи зміну значення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити