Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Пряма й непряма мова

§7. ДІАЛОГ

Про пряму мову, що передає розмову двох осіб, а також про розділові знаки при діалозі

ПРИГАДАЙМО. Що таке мовленнєвий етикет?

66. А. Прочитайте виразно за особами гумористичний твір А. Коцюбинського.

НА КОЖНОМУ УРОЦІ

Уранці тато йде на роботу раніше, ніж Василько до школи. Отож він і наказує синові:

- Дивись там, піднімай руку. Будь активним.

А ввечері він обов’язково поцікавиться справами Василька в школі.

- Ну як? Піднімав руку?

- Ага, - відповідає син, - на кожному уроці, тату.

- Молодець! Розкажи.

- На уроці історії я підняв руку й сказав, що Петрик мені заважає…

- Правильно, треба бути відвертим і сміливим, - мовив тато.

- На уроці географії я підняв руку й сказав, що забув удома атлас…

- Гаразд. Чесність - теж дуже гарна риса характеру.

- На уроці літератури вчителька запитала, хто не вивчив вірша. І я підняв руку…

Тато сердито звів брови.

- А на уроці біології.

- Ну, ну, - обізвався батько.

- На уроці біології не було ніякої причини. Тоді я придумав. Підняв руку й сказав, що надворі йде дощ!.. (За А. Коцюбинським).

Б. Доведіть, що текст має діалогічну форму. Укажіть слова автора й репліки. Зверніть увагу на розділові знаки при діалозі.

В. Зробіть висновок про особливості діалогу та розділові знаки при ньому.

Пряма мова нерідко буває діалогічною.

Діалог

Діалог — це пряма мова, що передає розмову двох осіб.

Репліка

Кожне окреме висловлення учасників діалогу називають реплікою. Репліки можуть супроводжуватися словами автора.

Розділові знаки

Кожну репліку діалогу звичайно починаємо з нового рядка, перед нею ставимо тире. Репліки в лапки не беремо.

Якщо висловлення супроводиться словами автора, то ставимо ті самі розділові знаки, що й при прямій мові, але без лапок.

НАПРИКЛАД:

- Мамо, - питаю, - то льони цвітуть?

А мати сміються:

- То, - кажуть, - Дніпро.

- А чого він такий синій?

- Від неба, - кажуть (Олесь Гончар).

Репліки можна записувати й у продовження рядка, але тоді їх беремо в лапки.

НАПРИКЛАД:

«Куди їдете?» - «До Києва». - «А мене підкинете?» - «Сідайте!»

67. І. Прочитайте виразно вголос текст. Доберіть заголовок, який би виражав його основну думку.

КОРИСНІ ХИЖАКИ

Човен повільно продирався крізь плетиво очерету. Дорослі одпихали веслами, як баграми. Стебла рослин аж попереплутувались. Невдовзі він зупинився.

Іван Васильович розсунув перед човном очерет. Усі побачили на купині велике гніздо. Зроблене з паліччя очерету, воно нагадувало перекинутий конус.

- Колонія* сірих чапель, - пояснив Іван Васильович.

- А де ж самі птахи? - поцікавився Славко.

- Після вильоту пташенят вони збиваються у зграї й перекочовують ближче до берега, туди, де багато поживи: комах, дрібної риби, ящірок, гадюк, гризунів.

Мандрівники повилазили із човна й дібралися до одного з гнізд. Воно здалося хитким та ненадійним, просвічувалося з усіх боків. Славко не втерпів та попробував на міцність рукою: не розвалилося!

*Колонія - тут: складна сукупність особин, які живуть у з’єднанні одна з одною.

Сіра чапля

Іван Васильович засміявся.

- Даремно стараєшся, споруда ця складена досить міцно. До речі, батьки дбайливо охороняють дітей. Коли хтось нападе на гніздо з пташенятами, вони здіймають страшенний галас. На допомогу злітається вся колонія.

- А хто полює на них? - запитала Іра.

- Цс-с… Швидше камеру. Біля крайнього гнізда сидить їхній найлютіший ворог - болотяний лунь.

Птах не став чекати, поки його знімуть на плівку, змахнув довгими крилами й здійнявся над колонією. Хижак, покружлявши над гніздами, переконався, що вони порожні, і подався геть.

- Лунь шкодить дрібноті, руйнує гнізда чапель, чайок, качок, - пояснив Іван Васильович. - У нашій місцевості цих птахів небагато, тому відстрілювати їх не варто.

- Не варто відстрілювати? - обурилася Іра. - А те, що вони на дрібних і водоплавних птахів полюють?

- І все ж, Іро, пернаті хижаки користі дають значно більше, ніж шкоди, - продовжив Іван Васильович. - Вони, як і вовки, нападають в основному на слабших або хворих тварин. Крім того, хижі птахи знищують мишовидних гризунів, які з’їдають зерно на полях. Виходить, що хижаки зберігають хліб (За А. Давидовим).

II. Знайдіть діалоги, поясніть роль їх у тексті. Обґрунтуйте розділові знаки при діалозі.

III. Виберіть два речення з прямою мовою й перебудуйте їх усно на речення з непрямою мовою.

68. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи відомі вам факти недбалого ставлення до довкілля у вашій місцевості? Які заходи варто вживати для охорони тваринного й рослинного світу?

69. І. Запишіть текст у формі діалогу, розставляючи пропущені розділові знаки.

Пустіть мене дядьку в театр. Чого захотів! Я тебе пущу, але так, щоб знав, де раки зимують. Я вже знаю, де вони зимують жалісно заскімлив я, бо не раз про це чув од дорослих. А куди Макар телят ганяє, теж знаєш? уже із цікавістю покосував на мене парубок. І це знаю бадьоріше відповів я. А де козам роги правлять? Теж знаю. Любитель приказок засміявся і ще запитав А чого ж ти не знаєш? Не знаю, що таке театри. Пустіть мене побачити (За М. Стельмахом).

ІІ. Хто зможе швидко відшукати всі фразеологізми, які є в тексті? Поясніть колективно їхнє значення.

70. Складіть і запишіть діалог за поданою схемою, увівши до нього звертання.

А:

- П.(?!)

- П, - а.

- П.(?!)

- П, - а.

71. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Візьміть участь у діалозі (12-14 реплік) на тему шкільного життя або дозвілля.

72. І. Прочитайте текст. Як, на вашу думку, треба вести дискусію? Поясніть значення вислову «боротьба думок».

БОРОТЬБА ДУМОК

Одного разу записали на диктофон суперечку двох хлопчаків. Вони не знали про це.

Друзі сперечалися про можливість життя на інших планетах - тема дуже цікава. Обидва демонстрували ерудицію й начитаність. Але коли їм дали прослухати запис, обидва жахнулися.

- Це не я! - сказав один з них.

- Невже я так кричав? - запитав другий.

У суперечці не вистачало головного: пошуків істини. Кожен кричав своє, не слухаючи співрозмовника. Кожен намагався заволодіти розмовою, як своєю вотчиною, і витіснити з неї іншого. Та найцікавіше: коли нарешті вони визначили предмет суперечки, виявилося, що його немає! Виявилося, що обидва одностайні, згодні в основних положеннях.

Як часто ми галасуємо, не домовившись про предмет суперечки. І як наслідок здебільшого - струс повітря, зайве випробування для нервової системи і згаяний час… А головне, замість боротьби думок - боротьба самолюбства. Не «де істина?», а «чия візьме!» (За Л. Ковальовою).

II. Складіть і розіграйте за особами діалог дискусійного характеру (8-10 реплік), що міг би відбутися між дев’ятикласниками (дев’ятикласницями) на одну з поданих тем.

1. Чи завжди треба казати правду?

2. Чи повинні уроки фізкультури бути обов’язковими для учнів?

3. Чи потрібні в дев’ятому класі уроки етики?

4. Чи повинні учні прибирати шкільне подвір’я?

73. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і розіграйте за особами діалог (8-10 реплік), можливий в описаній нижче ситуації. Доберіть аргументи на захист своєї позиції, спростуйте помилкові твердження співрозмовника (співрозмовниці).

СИТУАЦІЯ. Директор школи звернувся до учнів з проханням допомогти (за бажання) підготувати актовий зал для проведення шкільного свята. Ваш однокласник (ваша однокласниця) радить вам краще піти пограти в комп’ютерні ігри, бо, за його (її) словами, працювати буде кому й без вас. Ви ж вважаєте інакше.

74. Виконайте завдання одного з варіантів. Розіграйте діалог за особами.

ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть діалог (12-14 реплік) - обговорення музичних новинок або комп'ютерних ігор із товаришем чи вчителем музики (інформатики). Використайте вставні слова.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть діалог (12-14 реплік), який починався б словами «Я не згоден (не згодна), що…». Використайте вставні слова.

ВАРІАНТ В. Складіть і запишіть діалог (12-14 реплік), який починався б реплікою

«Я бажаю (не бажаю) потрапити в місто, де всю роботу за людей виконують роботи». Використайте звертання.

75. Спишіть слова, розкриваючи дужки.

I. Затиш(ш)я, піднебес(с)я, стат(т)я, стат(т)ей, прол(л)ється, подорож(ж)ю, молодіст(т)ю, л(л)яний, попідвікон(н)ю, туш(ш)ю, Іл(л)я, гіл(л)я.

II. Запоріж(ж)я, Поділ(л)я, узліс(с)я, узвиш(ш)я, глазур(р,’)ю, мід(д)ю, розріс(с)я, радіст(т)ю, узбереж(ж)я, суд(д)івський, збіж(ж)я, облич(ч)я.

Проет

Об’єднайтеся в групи по 3-5 учнів. Підготуйте аудіо- або відеозвернення до своїх однолітків (чи взагалі до школярів) у формі діалогу на суспільну тему.

План роботи над проектом

1. Виберіть тему звернення (тема має бути суспільною, актуальною).

2. Визначте основну думку, яку ви хотіли б донести до учнів.

3. Складіть на вибрану тему діалог (12-16 реплік).

4. Розіграйте за особами діалог і зробіть аудіо- чи відеозапис (для відео- запису діалог треба вивчити напам’ять).

Перегляньте відео чи прослухайте аудіо учнів вашого класу. Кращі роботи запропонуйте розмістити на сайті вашого навчального закладу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити