Підручник Українська мова 9 клас - Олександр Авраменко - Грамота 2017 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 9. ЦИТАТА ЯК СПОСІБ ПЕРЕДАВАННЯ ЧУЖОЇ МОВИ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

• Прочитайте текст і виконайте завдання.

Під час майстер-класу з культури мовлення одна поважна пані мені закинула:

— Ви сказали виберіть правильну відповідь, а українською треба — обирати, та й слово ждати теж не українське.

— Дозвольте з вами не погодитися, — миттєво відреагував я.

Добре, що багато творів знаю напам’ять, тож не розгубився й процитував:

Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

А ось іще уривок:

У хмельні смеркання мавки чорноброві

Ждатимуть твоєї ніжності й любові.

— Я зараз процитував нашого славного класика Василя Симоненка. А ви кого?

В аудиторії запанувала тиша… (О. Травневий).

А. Яку роль в описаній ситуації відіграли цитати?

Б. Доберіть до слів вибирати й ждати спільнокореневі слова.

Цитата — це дослівний уривок з тексту, що використовують в іншому тексті для підтвердження чи пояснення якоїсь думки.

Спосіб уведення цитати в текст

Оформлення на письмі

Приклад

1. За допомогою слів автора, як при прямій мові

узяти в лапки (як пряму мову)

Григорій Сковорода про значення часу так сказав: «З усіх утрат утрата часу найтяжча».

2. Як частина речення

зробити запис з малої літери в лапках (у середині речення)

Нарешті я збагнув слова Дідро, що «сумніви — перший крок до філософії».

3. Неповна цитата (уривок)

узяти в лапки (як пряму мову), а на місці пропущених слів поставити три крапки

М. Рильський говорив: «Мова — утілення думки … любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її!»

4. У вигляді епіграфа або віршових рядків (у вигляді строфи)

зробивши відповідний відступ, записати з великої літери (без лапок)

Спочатку було слово.

Біблія

Павло Тичина майстерно використовує неологізми у своїх поезіях:

Не дивися так привітно, Яблуневоцвітно.

Якщо вказівка на джерело йде після цитати, то її беруть у дужки, а крапку ставлять після них, наприклад: «90 % наших турбот стосується того, що ніколи не станеться» (М. Тетчер).

Коли цитують рядки з вірша, то автора записують із нового рядка, наприклад:

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь, —

писав Тарас Шевченко.

Указівку на автора або джерело епіграфа треба записувати в наступному рядку (праворуч) без дужок і без крапки (приклад див. у таблиці).

1. Прочитайте речення й визначте, за яким правилом використано й оформлено цитату в кожному з них (укажіть номер правила, що в таблиці).

1. Прислухайтеся до слів Й. В. Ґете, який сказав, що «перемоги вчать наївних, а поразки — мудрих». 2. Демокріт зауважив: «Щоб досягти великого, треба починати з малого». 3. «Фізична праця допомагає позбутися душевного болю» — ці слова Ларошфуко стали афоризмом.4.«Будьте самоуками, — заповідав Т. Лео, — не ждіть, поки вас навчить життя». 5. Шевченків «Заповіт» закінчується словами: «Не забудьте пом’янути незлим тихим словом». 6. Художній паралелізм підсилює емоційність у пісні «Чи не той то хміль»:

Гей там річка,

Через річку глиця —

Не по однім ляшку

Зосталась вдовиця.

До речі…

Глиця — багатозначне слово.

• Прочитайте словникову статтю й визначте, з яким значенням ужито це слово в останній цитаті вправи 1.

Гли́ця, -і, жін.

1. Листя деяких дерев у вигляді голок, шпильок; хвоя.

2. Велика дерев’яна голка, на яку нанизують листя капусти, тютюну тощо.

3. діал. Поперечна планка, яка що-небудь з’єднує.

4. діал. Місток, зроблений з колод; кладка.

5. архіт. Виточений фігурний стовпчик поручнів балкона, сходів тощо; балясина.

6. Лінійка, що розділяє верхню та нижню основи килима під час ткання.

2. Прочитайте текст. Знайдіть у ньому цитати й прокоментуйте способи оформлення їх на письмі.

Мир — передумова самого життя. Лише за його умови можемо будувати плани, досягати мети. Мир дає вірчі грамоти всьому живому: звично називаємо цим словом і саму Землю з усім, що на ній існує. Коли кажуть: усім миром, мають на увазі саме колективну, спільну працю; з миру по нитці — у значенні «з кожного потрохи»; а вирішувати миром — «спільно». Тож мир — це й усі ми, разом узяті. І тому маємо боронити його, кожен у свій спосіб, стаючи миротворцями.

Кожному з нас дано творити мир як окрасу власного дому, своєї родини, що передбачає злагоду й лад між усіма рідними. Адже сутність миру — порозуміння, уміння домовлятися, зважати на думку інших. Одне слово, чинити відповідно до Заповіді Божої: «Люби ближнього свого, як себе самого» (За О. Гойденко).

3. Перепишіть речення й розставте розділові знаки.

1. Мій улюблений герой козак Голота бо він не боїться ні огня ні меча ні третього болота. 2. В. Сухомлинський писав Знання без виховання меч у руках божевільного. 3. Ідею пізнай себе самого розвинув у своїй філософській творчості Григорій Сковорода. 4. Ми це не безліч стандартних «я» а безліч всесвітів різних В. Симоненко. 5. .І вражою злою кров’ю волю окропіте у цих Шевченкових словах звучить заклик до боротьби покріпаченого народу.

4. Складіть речення, процитувавши подані вислови різними способами (див. с. 32-33).

1. Скільки зла таїться всередині за гарною подобою: гадюка ховається в траві (Г. Сковорода). 2. Час гоїть усі рани (Ф. Ніцше). 3. Ми знаємо, хто ми є, але не знаємо, ким ми можемо бути (В. Шекспір). 4. Навчання ніколи не вичерпує розуму (Л. да Вінчі). 5. Людині потрібно два роки, щоб навчитися говорити, і шістдесят років, щоб навчитися тримати язик за зубами (Л. Фейхтвангер).

5. Завершіть речення однією з цитат Коко Шанель і запишіть.

1. Усім людям властиво помилятися, але навмисне не варто цього робити, адже … .

2. Як важливо, коли потребують твоїх знань і вмінь, коли тільки від тебе залежить успіх компанії, у якій працюєш, але … .

Вислови Коко Шанель:

«Усе в наших руках, тому їх не можна опускати».

«Щоб бути незамінною, треба весь час змінюватися».

«Будь господарем своєї волі й слугою своєї совісті».

«Життя не костюм: його не можна перекроїти».

«Жінка не може бути щасливою, якщо її не люблять».

Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

А. Опишіть ситуацію, зображену на ілюстрації, використавши непряму мову й цитату. Скористайтеся опорними фразами.

Опорні фрази:

— Він несподівано вискочив на перехід!

— Цей перехід для мене! Я пішохід!

— Стаття 4.14 ПДР: «Пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе й інших».

Б. Прочитайте діалог за ролями.

7. Напишіть роздум (п’ять-сім речень) на тему «Роль праці в житті людини», використавши як цитати вислови з рубрики «Культура слова».

КУЛЬТУРА СЛОВА

1. Запам’ятайте народні вислови.

Праця чоловіка годує, а лінь марнує.

Щоб рибу їсти, треба у воду лізти.

Під лежачий камінь вода не тече.

2. Перегляньте експрес-урок «Дніпро — він чи воно?». Виконайте завдання.

Дніпро — він чи воно?

А. Перекажіть зміст уроку (усно).

Б. Випишіть речення, у яких учитель використав цитату.

3. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Бла́говіст, бурштино́вий, уче́ння, пізна́ння, руко́пис.

Перепишіть речення в робочий зошит і розставте розділові знаки.

1. Без усякої іншої науки ще можна обійтися писав Срезнєвський без знання рідної мови обійтися не можна. 2. О. Довженко вважав що лише сильним дано право на безсмертя.3. І. Франко наголошував Лиш боротись значить жить. 4. Гр. Тютюнник був переконаний що … кожен письменник вибирає собі тему найближчу найріднішу… 5. Життя мені всміхалося говорив І. Франко а діти були тим весняним промінням яке зігрівало моє серце. 6. Укотре чую від бабці народну мудрість Що посієш те й пожнеш. 7. Основна думка послання Т. Шевченка «До Основ’яненка» звучить у рядках

Наша дума наша пісня

Не вмре не загине.

От де люде наша слава

Слава України!

До речі…

Слово мудрагель має той самий корінь, що й прикметник мудрий.

• Прочитайте словникову статтю й прокоментуйте маркування розм. та ірон.

Мудраге́ль, -я, чол., розм., ірон. Той, хто багато роздумує, обмірковує. — Та я вже бачила такихмудрагелів (А. Свидницький).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити