Підручник Українська мова 9 клас - Олександр Авраменко - Грамота 2017 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 16. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОСУРЯДНОМУ РЕЧЕННІ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Прочитайте речення й виконайте завдання.

На клумбі зацвітають фіалки, і бубнявіють жоржини під вікном.

Відцвіли хризантеми, і засохли айстри.

На клумбі зацвітають фіалки й бубнявіють жоржини.

Давно відцвіли хризантеми й засохли айстри.

А. Який вид цих складних речень?

Б. Чому в реченнях, що ліворуч, є кома перед сполучником і(й), а в тих, що праворуч, немає розділового знака?

Між частинами складносурядного речення перед сполучником сурядності може бути кома, тире й крапка з комою.

Розділовий знак

Правило

Приклади

кома

частини речення виражають одночасність, послідовність подій або протиставляються

Достигла нива колосиста, і зріють яблука в саду (М. Терещенко).

Чарівне море, та наймиліша серцю таки земля (О. Іваненко).

тире

частини речення виражають швидку зміну подій

Дмухнув вітер понад ставом — і сліду не стало (Т. Шевченко).

кома або тире

частини речення виражають причиново-наслідкові зв’язки: у першій частині — причина, а в другій — наслідок або висновок (вибір коми чи тире залежить від бажання автора)

Прогуркоче поїзд — і луна довго колоскигойдає (М. Луків).

Пробігся дощ, і ниви стоять умиті, виблискують (І. Коваль).

крапка з комою

частини речення значні за обсягом або в середині них є свої розділові знаки

Осінній вітер в лузі свище, вербу хитаючи тонку; а я схиляюся ще нижче себе побачити в струмку (Т. Осьмачка).

Не ставиться розділовий знак перед сполучниками і, й, та (=і), або, чи, якщо частини складносурядного речення мають спільну обставину, додаток, вставне слово або частку лише, тільки, ще, навіть: Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій (В. Сосюра). Кажуть, літобуде холодним і врожайне порадує нас (О. Гринько). Лише соловейко співає й цвіркун сюрчить.

Також не ставиться розділовий знак, якщо наведені вище сполучники поєднують два називні, окличні, питальні або спонукальні речення: Тиша і грім.

1. Прочитайте речення й розставте в них розділові знаки (усно).

1. Хороша квітка та гострий шипок. 2. Весна багата на квітки а осінь на сніпки. 3. Капуста гарна та качан гнилий. 4. І грушок не хочу і на дерево не полізу. 5. Або розумне казати або зовсім мовчати (Народна творчість). 6. Повітря тремтить від спеки й у срібнім мареві танцюють далекі тополі (М. Коцюбинський). 7. Тихо-мирно спала зграя лебедина і даремно лебідь звав будив її (Олександр Олесь). 8. Дівчина троянди поливала і кудись котилась хмар навала і сміялась осінь за вікном (В. Сосюра). 9. Скільки людей і які вони різні! (О. Гончар).

2. Перепишіть речення й виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

1. Ще над Дніпром клубочиться задуха і пахне степом сизий деревій (Л. Костенко). 2. Хто був той цар і як йому наймення (Леся Українка). 3. Ранок стрічав їх холодним дощем і плакав десь вітер в саду за кущем. 4. Вічна ніч стояла і чорнів туман (Олександр Олесь). 5. Вже осені кругом передчуття і павутиння срібно простяглося між саду віт (В. Сосюра). 6. Весняними вечорами голублять душу й серце людини ніжні степові запахи й тихо шепочуть трави (Гр. Тютюнник). 7. Лице неба стало суворим і його уста дихнули холодом (М. Коцюбинський). 8. То сонце вигляне то знову бризне дощ (М. Рильський). 9. Довго-довго ходило сонце і цвіло надвечір’я червоне (М. Луків).

А. Підкресліть граматичні основи.

Б. Розставте розділові знаки.

3. Прочитайте текст і прокоментуйте розділові знаки на межі частин складносурядних речень.

Зірка, яка впала з неба. Саме так кажуть про айстру — одну з найкрасивіших осінніх квіток. Назва в перекладі з латинської означає «зірка». За легендою, якось вітру стало нудно. Усі давно заснули, а йому дуже хотілося бавитися. Він подивився на небо й побачив там зорі. Вітер сильно подув на них — і найменша зірка не змогла втриматися. Вона впала на землю, а вранці на тому місці виросла квітка з пелюстками-промінцями (За В. Миронцем).

До речі…

Айстра — символ любові, витонченості, вишуканості, ніжності та романтики. Оскільки айстра — квітка осіння, то вона може символізувати й пізнє або останнє кохання.

4. Прочитайте текст і виконайте завдання (деякі розділові знаки пропущено).

Хлорофітум — одна з найпопулярніших кімнатних рослин. Здавалося б, яка там краса… Квіти маленькі й непоказні і сама рослина невелика. Але незамінна для озеленення шкіл і дитячих садків оскільки хлорофітум нейтралізує отруйні речовини. Минає одна доба і в кімнаті з цим зеленим чудом зникає близько 80 відсотків хвороботворних мікроорганізмів. Цей зелений фонтанчик випаровує вологу з поверхні листочків і повітря в кімнаті стає зволоженим (О. Сидоренко).

А. Випишіть складносурядні речення.

Б. Розставте розділові знаки й прокоментуйте їх.

5. З кожної пари простих речень утворіть складносурядні, запишіть їх і розставте розділові знаки.

1. Я почав поливати квіти ввечері. Вони набрали барви й пружності.

2. Під вечір фіалки видихають ніжний аромат. Їхні квіти не закриваються.

3. У дитинстві син не звертав уваги на посаджені мамою квіти. Зараз він захоплюється їхнім різнобарв’ям.

6. Випишіть сполуки слів із прийменником у.

У/В озері латаття, айстри у/в вікні, лежить у/в кімнаті, скотився у/в траву, Олег у/в вагоні, енергія у/в своєму тілі, кинути у/в акваріум.

З перших букв виписаних сполук складіть назву рослини.

Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

А. Висловте свої міркування щодо вибору квітів для мами (бабусі, дідуся, дівчини, подруги…), використавши речення, що відповідають поданим схемам, а також опорні слова (усно).

Опорні слова: тюльпани, троянди, кали, гвоздики, декоративні соняхи; жовтий — колір розлуки, червоний — символ кохання, білий символізує чистоту й шляхетність.

Б. Запишіть лише ті речення, які відповідають схемам, і прокоментуйте розділові знаки в них.

1. То [ ], то [ ].

2. [ ] — і [ ].

3. [ ] і [ ].

4. Не тільки [ ], а й [ ].

До речі…

Не тільки жінкам, а й чоловікам дарують квіти, але не будь-які й не будь-коли. Представникам сильної статі дарують квіти здебільшого на день народження, особливо на ювілей. Споконвіку чоловічими вважають такі квіти: іриси, бордові троянди, жоржини та лілії. Ветеранам дарують червоні гвоздики.

СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

1. Вид складного речення.

2. Вид речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням.

3. Смислові зв’язки між частинами.

4. Кількість частин і засоби зв’язку.

5. Розділовий знак (між частинами складносурядного речення).

6. Схема речення.

Повний синтаксичний розбір складносурядного речення включає й розбір кожної частини як простого речення.

Зразок усного розбору

Тільки сухо й дзвінко тріщать у саду цвіркуни та шарудять стривожені тополі (З. Тулуб).

Речення складносурядне; розповідне; неокличне; частини виражають одночасність подій; складається з двох частин, поєднаних сурядним сполучником та; між частинами розділовий знак не потрібен (спільна частка тільки).

Зразок письмового розбору

Тільки сухо й дзвінко тріщать у саду цвіркуни та шарудять стривожені тополі (З. Тулуб).

Речення складносур., розпов., неокл., одночасн. подій, дві част., з’єднан. спол. та, [ ] та [ ].

КУЛЬТУРА СЛОВА

1. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Зру́чний, чергови́й, чарівни́чй, фахови́й, нови́й.

2. Перегляньте експрес-урок «Що таке лохина, глід і порічка?». Перекажіть його (усно).

Що таке лохина, глід і порічка?

3. Розкрийте зміст народних висловів і вивчіть їх напам’ять.

Заздрісників сусідська троянда, як шип, коле.

Підлеслива людина — гадюка під квітами.

Усяку троянду нюхають у свій час.

Перепишіть речення в робочий зошит і розставте розділові знаки.

1.Тільки невсипуще море бухає десь здалеку та зорі тремтять у нічній прохолоді (М. Коцюбинський). 2. Хвилина ще і схід розпише в сліпучі барви небосхил (М. Масло). 3. Який простір і як легко дихати під високим небом Кавказу (Т. Масенко). 4. Несподіваний ривок і ми відриваємося від землі (А. Шиян). 5. Лише гул од копит степом котився та хліба шелестіли (А. Головко). 6. На хвилину раптом стихли голоси й спинилися тіні (Ю. Смолич). 7. Довкола будинків цвів бузок і на білі стіни падала прозора тінь від листя (П. Панч). 8. Нове століття вже на видноколі і час новітню створює красу (Л. Костенко). 9. Сяйливо блима яснозорий сад і місяць тане в ночі на долоні (Г. Дудка).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити