Підручник Українська мова 9 клас - Олександр Авраменко - Грамота 2017 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 17. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ, ЙОГО БУДОВА Й ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ В НЬОМУ

ПОВТОРЕННЯ

• Прочитайте речення й виконайте завдання.

Відчиняю двері — і в кімнату вливається музика.

Коли відчиняю двері, у кімнату вливається музика.

Вона стихає, але в душі залишається надовго.

Хоча вона й стихає, але в душі залишається надовго.

A. Пригадайте, чим складносурядне речення відрізняється від складнопідрядного.

Б. У якій колонці речення рівноправні за змістом?

B. Речення якої колонки складнопідрядні?

Складнопідрядне речення поєднує синтаксично нерівноправні частини, одна з яких головна, а друга — залежна (або підрядна). Від головної частини до залежної (підрядної) можна поставити питання, наприклад: Мій товариш сказав, (що?) що саме роялькороль оркестру.

Підрядних частин може бути кілька, наприклад: Мій товариш сказав, (що?) що саме роялькороль оркестру, (чому?) бо він стоїть у самому центрі сцени.

Саме за допомогою поставленого питання з’ясовуємо, які змістові відношення між головною та підрядною частинами.

Підрядна частина приєднується до головної за допомогою сполучників або сполучних слів.

сполучник

сполучне слово

службова частина мови (не буває членом речення): що, бо, чи, щоб, оскільки, якби, тому що та ін.

самостійна частина мови — займенник або прислівник (є членом речення): хто, що, який, чий, коли, де, як та ін.

Чи знаєте ви, що трембіту виготовляють

зі смереки? (О. Фещенко).

Музика журкіт води, що струменить у

фонтані (О. Гончар).

У другому реченні використано сполучне слово що, яке є підметом. Це займенник, бо вжито його замість іменника вода: … вода струменить у фонтані. Запам’ятайте: коли що можна замінити словом який або котрий, то це займенник: Музика — журкіт води, яка струменить у фонтані.

Сполучником або сполучним словом починається саме підрядна частина.

У схемі складнопідрядного речення на позначення головної частини використовують квадратні дужки [ ], а на позначення підрядної — круглі ( ). Сполучник (сполучне слово) треба записувати в круглих дужках, бо він (воно) є невід’ємним складником підрядної частини:

1. Грай завжди так, ніби тебе слухає артист (Р. Шуман).

[ ], (ніби).

2. Коли починає звучати класична музика, я стаю ніби добрішим (Г. Мельник).

(Коли), [ ].

3. Пісню, яку виконують із душею, важко забути.

[ ,(яку), ].

Як бачите, підрядна частина може стояти після головної (перше речення), перед нею (друге речення) або всередині (третє речення).

Між частинами складнопідрядного речення ставиться кома. Підрядну частину, що стоїть у середині головної, відокремлюють комами з обох боків, наприклад: І тільки той, хто вірить в Бога, повірить і у себе теж (В. Крищенко).

Головна частина складнопідрядного речення може мати вказівні слова: там, туди, звідти, той, такий та ін.: Той стає віртуозом, хто має талант і шалену працездатність.

1. Прочитайте речення й виконайте завдання.

1. Музика одна є світовою мовою й не потребує перекладу, бо вона промовляє до душі (Б. Авербах). 2. Якби композитор хотів сказати щось словами, він тоді не писав би музику (С. Ріхтер). 3. Музика очищає розум, надихає його та піднімає до рівня, якого б він сам ніколи не досяг (Р. Фріпп). 4. Музика, яка одного разу ввірвалась у вашу душу, стає її частинкою й ніколи не вмирає (Г. Лейбніц). 5. Музика може змінити світ хоча б тому, що вона може змінити людину (Ж. Барзун).

А. Визначте головну й підрядну частини кожного речення (усно).

Б. Поставте від головної до підрядної частини питання (усно).

2. Прочитайте речення й виконайте завдання.

1. На скрипочці грає, бо веселість має. 2. Він стільки пісень знає, що й на воловій шкурі не списав би. 3. Де праця, там і пісня. 4. Легше тобі на душі стане, як пісня до твого серця загляне. 5. Найдорожча пісня, з якою мати мене колисала. 6. Хто співає, той журбу проганяє. 7. Де немає співця, послухаєш і горобця (Народна творчість).

А. Побудуйте схему до кожного речення.

Б. У схемі підкресліть сполучні слова (відповідно до синтаксичної ролі: якщо сполучне слово — підмет, то однією рискою, якщо — обставина, то штрих-пунктиром тощо).

В. Шаталін. Пісня бандуриста

3. Прочитайте речення й виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

1. Найголовніше щоб не звикала людська душа до тьми (В. Крищенко). 2. Мені завжди здавалося що в Греції навіть статуї теплі (Л. Костенко). 3. Усе що з весни потяглося із землі багатої стало буять (С. Світова). 4. Як мертво й сумно стає восени коли пташки покидають наші степи та гаї (Я. Жарко). 5. Там де зорі сяють з-за гори над водою гнуться явори (А. Малишко).

A. Перепишіть речення й розставте розділові знаки.

Б. Побудуйте схему до кожного речення.

B. У схемі підкресліть сполучні слова (відповідно до синтаксичної ролі).

4. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Де б не вчився, не працював Олександр Довженко, важко уявити його життя без пісні. У школі він співав у хорі, учився грати на скрипці; на ярмарках записував думи від кобзарів; разом з однолітками співав пісень, коли плавав улітку на човнах.

Народна пісня вливалася в його душу з молоком матері, озивалася співами старших братів; співами кобзарів і лірників; співами дівчат і юнаків, що збиралися на вечорниці. Вона озивалася дівочим колядуванням, під враженням якого він так і засинав на житі серед пісень.

Називаючи пісню радістю життя, Довженко не мислив без неї своїх героїв. З появою кольору в кіно він мріяв створити етнографічні фільми про Україну з її піснями по окремо взятих річках — Дніпро, Ворскла, Черемош… Адже на кожній річці, говорив він, є свої пісні (За В. Пригоровським).

Олександр Довженко

A. Знайдіть і визначте складнопідрядні речення (усно).

Б. Визначте головну й підрядну частини.

B. Яким засобом зв’язку їх поєднано — сполучником чи сполучним словом?

5. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Творчість Миколи Леонтовича, зосереджена навколо, здавалось би, другорядного жанру — обробки народних пісень, засвідчує блискучий талант автора. На основі українських народних мелодій композитор створював оригінальні самобутні хорові композиції, надавши їм неповторного звучання. Його обробки, що здобули славу в усьому світі, і донині є неперевершеними.

Особливо популярним був і залишається «Щедрик», дивовижна за красою, досконала за мелодією, ювелірна за обробкою деталей мініатюра, яка вважається одним із найвищих досягнень композитора.

Уперше «Щедрик» 1916 року виконав хор Київського університету. 1936 року Петро Вільговський здійснив переклад пісні англійською, який дістав назву «Хорал дзвонів» (За С. Лайгут).

A. Випишіть складнопідрядні речення.

Б. Підкресліть у них граматичні основи.

B. Побудуйте схеми цих речень, поставте в них стрілку від головної частини до підрядної й надпишіть питання (за зразком).

Зразок. Майже ніхто не знає, що «Щедрик» прийшов в Америку з України.

До речі…

Мелодія «Щедрика» М. Леонтовича стала візитівкою західного Різдва. Вона лунає в багатьох відомих фільмах — «Гаррі Поттер», «Сам удома», «Загублений у Нью-Йорку», а також у рекламних роликах.

6. Прочитайте текст і виконайте завдання (деякі розділові знаки пропущено).

13 вересня 1970 року на Театральній площі в Чернівцях уперше прозвучала «Червона рута» — пісня композитора Володимира Івасюка яка стала легендою. Розповідають що під час співу на сусідніх вулицях зупинився автомобільний рух. Хто не вмістився на майдані завмерли біля екранів телевізорів. Наступного дня пісню співало все місто.

А все почалося після підкорення 1969 року гори Ельбрус коли Володимир Івасюк повернувся додому й мандрував Карпатами. Ціною будь-яких зусиль йому хочеться знайти тлумачення поетичної загадки — червоної рути. Допомогла в цьому поїздка в липні 1970 року до села Розтоки на Путильщині де місцеві мешканці розповіли легенду про дивовижне гірське чар-зілля. Саме тут з’явився остаточний варіант тексту пісні (За спогадами В. Кікабідзе).

Володимир Івасюк

Вахтанг Кікабідзе

А. У тексті пропущено коми між частинами складнопідрядних речень. Відновіть їх і прокоментуйте (усно).

Б. Визначте, сполучником чи сполучним словом приєднано підрядну частину до головної в реченнях із відновленими комами (усно).

7. Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

А. За ілюстрацією та схемами складіть діалог і запишіть його.

— [ ], (бо)!

— [ ], (адже).

— (Коли), [ ]!

— (Коли), [ ].

— (Якщо), [ ]!

— [ ], але [ ].

Опорні слова: шановна, грюкіт, гепання, бахкання, головний біль, син, поліція, музична школа, урок, підготовка, у визначений час.

Б. Інсценізуйте найкумедніший діалог у класі.

КУЛЬТУРА СЛОВА

1. Перегляньте експрес-урок «Квартал чи квартал?». Запам’ятайте, як треба наголошувати слова, про які в ньому йшлося.

КвАртал чи квартАл?

2. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

навчатися музиці

навчатися музики

у якості музиканта

як музикант

відповідно мелодії

відповідно до мелодії

бити по клавішам

бити по клавішах

сама ніжна мелодія

найніжніша мелодія

2. Потренуйтеся грамотно читати чистомовки.

Каже верба́ вербі́:

— Чом ти, ве́рбо, в журбі? —

Каже вербі́ верба́:

— Хіба це, ве́рбо, журба?

Просто листочків нема,

Не за горами зима!

Семен сказав своїм синам:

— Сини, складіть скирту сіна.

Сини склали скирту сіна.

Семен сказав своїм синам:

— Спасибі.

Ніс Гриць пиріг через поріг,

Став на горіх —

Упав на поріг.

Випишіть складнопідрядні речення в робочий зошит і розставте в них розділові знаки. Побудуйте до них схеми.

1. Мамина колискова звучить найніжнішою музикою й тоді коли посрібляться наші скроні (Н. Дмитровська). 2. У долинах співали струмки і кожен з них мав свій голос (М. Стельмах). 3. Я для пісні вікно розчинив щоб вона залила мою душу весною (В. Сосюра). 4. Щоб рибу з’їсти треба у воду лізти (Народна творчість). 5. Шумлять поля палають жаром домни в садах плоди звисають важко з віт (В. Сосюра). 6. Якби я турбувався лиш про себе вже б онімів давно від самоти (Д. Павличко). 7. Де б я не був а все ж думками лечу в Донеччину свою (В. Сосюра). 8. Скільки на море не дивись воно ніколи не обридне (Народна творчість). 9. Тигрицею яку печуть тавром ревла земля під кінським копитом (Юрій Клен).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити