Підручник Українська мова 9 клас - Олександр Авраменко - Грамота 2017 рік

ВСТУП

§ 1. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Прочитайте слова, подані в таблиці, і виконайте завдання.

? мова

папір

дякую

небо

крок

? мова

paper

thank you

sky

step

? мова

papier

dziekuje

nіеbо

krok

? мова

бумага

спасибо

небо

шаг

А. Заповніть першу колонку, скориставшись довідкою.

Довідка: англійська, польська, російська, українська.

Б. Що спільного, а що відмінного в цих мовах? Які мови мають більше спільних ознак з українською? Проілюструйте свою відповідь конкретними прикладами.

Мови бувають як близькі між собою, так і суттєво відмінні. Споріднені мови об’єднують умовні сім’ї — індоєвропейську, угро-фінську, китайсько-тибетську, тюркську, монгольську, майя та ін. У кожній мовній сім’ї виокремлюють мовні групи, залежно від спільних лексичних, граматичних та інших ознак (германська група мов, романська, балтійська, слов’янська, індійська та ін.).

Українська мова належить до індоєвропейської мовної сім’ї та є слов’янською мовою.

Мовна сім’я

Мовна група

Мови

Індоєвропейська

германська

англійська, голландська, данська, німецька, норвезька, шведська, ісландська та ін.


романська

іспанська, італійська, каталонська, молдовська, португальська, румунська, французька та ін.


балтійська

латиська, литовська, прусська та ін.


слов’янська

білоруська, болгарська, македонська, польська, російська, сербська, словацька, словенська, українська, чеська та ін.


індійська

бенгалі, гінді, урду та ін.


кельтська

бретонська, ірландська, шотландська, валлійська та ін.


іранська

курдська, осетинська, перська (фарсі), таджицька та ін.

Старі й нові слова

За кількістю носіїв українська мова посідає 27 місце серед усіх мов світу, а їх — понад 7,5 тис. Нині українською спілкуються близько 50 млн осіб.

Українська мова зберігає досвід попередніх поколінь, водночас вона вбирає в себе й реалії сьогодення. Отже, мова чутлива до змін у житті її носіїв. Вона — живий організм: якісь слова в ній відмирають, а якісь народжуються. Одні слова набувають статусу застарілих: чоло, перст — архаїзми; князь, очіпок — історизми, а інші лише починають своє життя. Ще 20 років тому українці не знали слів смартфон, вайфай, Інтернет, а нині без них важко обійтися. Є слова, які виходять із вжитку, а через якийсь час їх повертають у мову: гімназія, ліцей, бакалавр, магістр.

У мові постійно з’являються нові слова (неологізми). Їх або запозичують з інших мов: спікер, ефект, машина, або придумують письменники: високочолий (Т. Шевченко); чинник (І. Франко); світогляд, самосвідомість (І. Нечуй-Левицький); мрія, майбутнє, незагойний, нестяма, страдниця (М. Старицький); мистецтво, переможець, променистий (Олена Пчілка); провесна, промінь (Леся Українка). Але не всі слова, придумані митцями, стають загальновживаними й потрапляють до словників. Є такі, що «живуть» лише в художніх творах: яблуневоцвітно (П. Тичина), журбота (І. Драч), ластівочість (Д. Павличко). Такі слова емоційно наснажені. Їх використовують для створення цікавих художніх образів.

Усього в українській мові близько 10 % іншомовних слів, решта — питома українська лексика.

Розпізнати іншомовні слова можна за такими ознаками:

1) збіг голосних: зоопарк, відео;

2) збіг не зручних для вимови приголосних: спектр, агентство;

3) початкові голосні і, е, а: ідея, енергія, Андрій;

4) наявність звука [ф]: дефект, апостроф;

5) звукосполуки [кс], [пс]: таксі, психологія;

6) незмінюваність іменників: авто, хобі;

7) початкові дез-, дис-: дезодорант, дисгармонія.

Надуживати іншомовними словами не потрібно. Іван Огієнко радив використовувати запозичену лексику лише тоді, коли немає в українській мові питомих відповідників.

1. Установіть відповідність (усно).

Група лексики


Приклади

1 архаїзми

А

шуйця, уста

2 історизми

Б

легінь, бульба

3 неологізми

В

русло,чарувати

4 діалектизми

Г

Д

земство, намітка гуглити,контент

2. Випишіть слова іншомовного походження.

Суміш, щока, естетика, діброва, неологізм, еліпс, стрічка, зілля, релакс, пшениця, схованка, графа, обличчя, онікс, мрія, дисципліна, безпека, мороз, ангар, взуття, перешкоджання, реферат, освітлення.

• З перших букв виписаних слів складіть назву українського міста.

3.Перепишіть речення й виконайте завдання.

1. У присмеркові доброї дібровості пшеничний присмак скошеного дня. На крутосхилах срібної дніпровості сідлає вічність чорного коня (Л. Костенко). 2. Де ти єси, ясна водо, де тихі зорі полоскались, де білі хмари тінню брались? (В. Стус). 3. Блискуча упряж, наче золото, горить на гарних румаках (Юрій Клен). 4. І тільки гриви… курява… і хвіст… лунких копит оддаленілий цокіт (Л. Костенко). 5. Я із надій будую човен, і вже немовби наяву з тобою, ніжний, срібномовен, по морю радісно пливу (В. Симоненко). 6. Плавно, поволі сунуть битим шляхом широкі мажі з халабудами й без них (В. Малик). 7. Світе мій гучний, мільйонноокий, пристрасний, збурунений, німий… (В. Симоненко).

А. Знайдіть у реченнях неологізми й застарілі слова, зробіть над ними відповідні записи: неол., заст.

Б. Розкрийте лексичне значення цих слів (усно).

Запишіть слова у дві колонки: 1) без апострофа; 2) з апострофом. Поясніть лексичне значення виділених слів (усно).

Нез..ясований, екстер..єр, моркв..яний, пам..ять, олів..є, осв..ячений, лев..ячий, вир..ячити, об..єднання, В..єтнам, ал..юр, арф..яр.

З перших букв записаних слів складіть приказку.

Прочитайте вірш Ю. Рибчинського й виконайте завдання.

Мова, наша мова —

Мова кольорова,

В ній гроза травнева

Й тиша вечорова.

Мова, наша мова —

Літ минучих повість,

Вічно юна мудрість,

Сива наша совість.

Мова, наша мова —

Мрійнику — жар-птиця,

Грішнику — спокута,

Спраглому — криниця.

А для мене, мово,

Ти — мов синє море,

У якому тоне І печаль, і горе.

Мова, наша мова —

Пісня стоголоса:

Нею мріють весни,

Нею плаче осінь,

Нею марять зими,

Нею кличе літо,

В ній криваві рими

Й сльози «Заповіту».

Я без тебе, мово, —

Без зерна полова,

Соняшник без сонця,

Без птахів діброва.

Як вогонь, у серці

Я несу в майбутнє

Невгасиму мову,

Слово незабутнє.

А. Ви змалку звикли чути, як характеризують українську мову: калинова, барвінкова, солов’їна… Які художні образи використав Ю. Рибчинський, щоб передати характер української мови? Знайдіть приклади персоніфікації.

Б. Наділіть сучасну мову своїми характеристиками (за потреби скористайтеся довідкою) і наведіть переконливі приклади.

Довідка: милозвучна, м’яка, модна, мамина, батькова, бабусина, дідова, багата, рідна, сільська, міська, універсальна, вишукана, складна (легка) для вивчення, колоритна.

6. Прочитайте гумореску П. Глазового й виконайте завдання.

Кухлик

Дід приїхав із села, ходить по столиці.

Має гроші — не мина жодної крамниці.

Попросив він:

— Покажіть кухлик той, що скраю.

Продавщиця:

— Што? Чєво? Я нє панімаю.

— Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.

— Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка!

Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:

— В Україні живете й не знаєте мови…

Продавщиця теж була гостра та бідова:

— У меня єсть свой язик, ні к чєму мнє мова.

І сказав їй мудрий дід:

— Цим пишатися не слід,

Бо якраз така біда в моєї корови:

Має, бідна, язика — і не знає мови!

А. Який міжмовний омонім використав автор?

Б. Історично так склалося, що в окремих регіонах України переважає в побуті російська мова. Напишіть невеликий роздум (п’ять-сім речень) на тему «Чому, незалежно від регіону, усі громадяни України повинні знати й поважати українську мову?».

7. В уявному листі до І. Франка (сім-дев’ять речень) опишіть свої враження від перегляду кінострічки «Захар Беркут», використавши слова екран, 3G (тривимірне зображення), спецефекти, трейлер і розкривши їхнє лексичне значення.

КУЛЬТУРА СЛОВА

1. Запам’ятайте, як треба наголошувати слова. Україна, український, по-українськи, випадок, ознака.

2. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

НЕПРАВИЛЬНО


ПРАВИЛЬНО

на Україні


в Україні

сто років тому назад


сто років тому

навчатися мові


навчатися мови

самий милозвучний


наймилозвучніший

як би там не було


хай там як

3. Перегляньте експрес-урок «Як виникло слово мрія?» і перекажіть його.

Перепишіть речення в робочий зошит і виконайте завдання.

1. Є боротьба за долю України. Все інше — то велике мискоборство (Л. Костенко). 2. Перша міська ратуша була дерев’яною, друга — із цегли, на три поверхи (Р. Пастух). 3. Тепер же на клич прославленого кошового відгукнулися всі, хто вмів тримати шаблю в руці (І. Шаповал). 4. У затишку прожити не судилось: ударив грім — і зразу шкереберть усе пішло, що ніби тільки снилось, як життєіснування й життєсмерть (В. Стус). 5. І вийшов я на гори, як Хорив, поглянув на Дніпра важке свічадо, братам далеким поклонився радо (Д. Павличко). 6. Молоді, зовсім юні, а такі вже черстводухи (О. Гончар). 7. Юрій Гнаткевич запропонував називати Запоріжжя Ленініжжям, бо на невеликій площі тут аж дев’ять об’єктів названо ім’ям ідола (Журнал «Дивослово»).

А. Знайдіть у реченнях неологізми й застарілі слова, зробіть над ними відповідні записи: неол., заст.

Б. Розкрийте лексичне значення цих слів (усно).

До речі…

Цікаві факти

• Сучасна українська мова має понад 250 тис. слів.

• У світі близько 50 млн осіб спілкуються українською мовою.

• Українська мова має напівофіційний статус в американському окрузі Кук (штат Іллінойс).

• Найбільше українських слів починаються з букви П.

• Найдовшим словом в українській мові вважають іменник дихлордифенілтрихлорметилметан (30 букв!).

Як виникло слово мрія?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити