Підручник Українська мова 9 клас - Олександр Авраменко - Грамота 2017 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 20. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОЗНАЧАЛЬНИМИ ТА ПІДРЯДНИМИ З'ЯСУВАЛЬНИМИ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

• Прочитайте речення й виконайте завдання.

Екскурсоводи завжди розповідають, що в будь-якому замку живуть привиди.

Екскурсоводи, що цікаво розповідають легенди, надовго залишаються в пам’яті.

А. Доведіть, що виділені в реченнях слова — омоніми.

Б. Визначте, на які питання відповідають підрядні частини в цих реченнях.

Підрядна означальна частина відповідає на питання який? яка? яке? які? і пояснює в головній частині головний або другорядний член, виражений іменником, займенником або іншою частиною мови в значенні іменника.

Підрядна означальна частина приєднується до головної за допомогою сполучних слів що, чий, який, котрий, де, куди, звідки, коли та сполучників що, щоб, наче, ніби та ін., наприклад: Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами (М. Рильський).

У головній частині речення можуть бути вказівні слова той, такий (як у наведеному вище прикладі).

Підрядна означальна частина може стояти після головної або в середині неї: Біля замку, де ніколи не було бойових дій, якось на душі тепліше та світліше.

Підрядна з’ясувальна частина відповідає на питання підмета або додатка й роз’яснює зміст одного зі слів головної частини.

Підрядна з’ясувальна частина здебільшого стоїть після головної (рідше — перед нею чи в середині) і приєднується до неї сполучниками що, як, щоб, ніби, мов і сполучними словами хто, що, який, котрий, де, куди, коли, чого та ін., наприклад: Шелестять дощі про те, чого не вимовиш словами (М. Луків). У головній частині речення може бути вказівне слово той у непрямих відмінках (як у попередньому прикладі).

1. Прочитайте речення й з’ясуйте види складнопідрядних речень. Визначте, яке слово (сполуку слів) у головній частині пояснює підрядна.

1. Благословенна будь та віща мить, коли йому на думку спала така ідея (В. Шевчук). 2. Не хоче брать дарунка волі німа душа раба. Найголовніше, щоб поволі ця відійшла ганьба (В. Крищенко). 3. У метушні людській не помічаю, як проминають і роки, і дні (М. Луків). 4. Спинився біля струмка, що біг Хрещатим яром (В. Шевчук). 5. І тільки перша сивина нагадує, що вже весна давно-давно одголубіла. 6. І примиритися не хоче душа із думкою про те, що скоро літо одцвіте (М. Луків). 7. У нас тільки в березні після хуртовини бувають отінесподівано дивовижні дні, коли, широко прокидаючись од сну, природа якимсь одним пристрасно-чародійним завершенням поєднує землю й небо… (М. Стельмах).

2.Прочитайте речення й виконайте завдання.

1. Хто сказав, що все уже відкрито? (В. Симоненко). 2. Людина сягнула своєю уявою в реальний і в той же час фантастичний світ, у якому живе, який витворює і з якого відійде (В. Качкан). 3. Того не вернеш, що минуло. 4. Не кажу вже про більш давню літературу, яка була й за формою, і за змістом глибоко релігійною (І. Микитась). 5. Ігоря взяли в полон і Всеволода, що відчайдушно бився біля води (В. Шевчук). 6. Один у одного питаєм, нащо нас мати привела (Т. Шевченко). 7. Та є й такі дороги, що їх самі ми вибираємо собі на щастя або на лихо (В. Шевчук). 8. Хто ж то бачив, щоб наука йшла до голови без бука? (І. Франко). 9. Згадайте в поспіху вагона, в невідворотності звикань, як рафаелівська Мадонна у вічі дивиться вікам! (Л. Костенко).

A. Випишіть складнопідрядні речення з підрядною означальною частиною, а потім — із з’ясувальною.

Б. Підкресліть у головній частині слово (сполуку слів), що пояснює підрядна частина.

B. Побудуйте до речень схеми.

3. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Тустань — давньоруський наскельний оборонний комплекс, митниця та місто-фортеця, залишки якого розташовані в Карпатських горах. Це унікальна пам’ятка історії та архітектури ІХ—ХІІІ століть, аналогів якій немає в Європі. Місце, де історію можна повернути назад і стати частиною культури українського середньовіччя. Неповторність Тустані — не лише в її природних особливостях. Унікальність Тустані полягає ще й у можливості точного (90 %) відтворення дерев’яної забудови, що існувала на скелях. Будівничі, споруджуючи неприступну дерев’яну фортецю, довбали в камені пази для закріплення дерев’яних конструкцій. Дерева давно немає, а сліди в камені збереглися.

Щороку під Урицькими скелями проводять фестиваль давньоруської та середньовічної культури «Ту Стань!». Протягом кількох днів у Тустані відтворюють життя міста-фортеці таким, яким воно було в давнину.

У травні 1914 року на території скель відбувся мітинг української молоді, приурочений до сотої річниці від дня народження Тараса Шевченка (О. Григоренко).

A. Знайдіть і прочитайте складнопідрядні речення з означальною частиною.

Б. З’ясуйте, яким засобом (сполучником чи сполучним словом) приєднано в них підрядну частину до головної.

B. Знайдіть у головній частині слово (сполуку слів), яке пояснює підрядна частина (усно).

4. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Історії про привидів Підгорецького замку побутують не одну сотню років, проте наукове підтвердження існування паранормального в стінах та околицях палацу дістали нещодавно. Декілька років тому було проведено детальну фотосесію всіх об’єктів історичного комплексу. На деяких світлинах удалося зафіксувати прозорий силует людини, і відтоді Підгорецький замок став справжньою лабораторією дослідників паранормальних явищ. Уражаючі висновки зроблені командою української телепередачі «Битва екстрасенсів». Усі 20 екстрасенсіводноголосно заявляли, що замок просто-таки переповнений привидами! Згодом Підгорецький замок відвідали фахівці з авторитетної американської дослідницької групи «Мисливці за привидами» і, провівши детальні дослідження за допомогою надсучасної апаратури, з упевненістю констатували, що привиди є майже в усіх закутках палацу (За матеріалами «Тиждень.ua»).

А. Випишіть складнопідрядні речення з підрядною з’ясувальною частиною.

Б. Побудуйте схеми цих речень.

5. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Під’їжджаючи до села Петрівки Одеської області, ще з траси видно мінарети, але це не мечеть. У селі розташована витончена світська будівля, яка сотню років прослугувала садибою. Першим її господарем був етнічний грек Іван Курис. Надивившись за час війни на турецьку архітектуру, він для свого маєтку вибрав східний стиль. «Замок Курисів» — так селяни називають його садибу. Але правильніше назвати її палацом: оборонних функцій будівля ніколи не виконувала. Будували маєток у два етапи. На другому етапі до будівництва приєднався Микола Толвінський — архітектор, що спроектував будівлі багатьох одеських навчальних закладів. У ті роки на Толвінського була мода. Багато заможних одеситів замовляли йому проектування будинків і садиб.

За легендою, в одному з підземель палацу зберігаються предмети мистецтва з колекцій, що збирали Куриси (За матеріалами часопису «Колокрай»).

А. Знайдіть складнопідрядні речення й визначте їхній вид.

Б. Використовуючи текст, поясніть, чим палац відрізняється від замку. Сформулюйте своє пояснення таким реченням, яке б відповідало поданій схемі.

Мече́ть, -і, жін. Молитовний дім у мусульман.

Мінаре́т, -у, чол. Висока башта при мечеті, з якої скликають мусульман на молитву.

6. Перегляньте експрес-урок «Знаходитися, перебувати чи розташовуватися?» і виконайте завдання.

Знаходитися, перебувати чи розташовуватися?

А. Складіть і запишіть три речення, використавши в кожному з них по одному слову з теми переглянутого уроку. Речення мають бути складнопідрядними з підрядними з’ясувальними й/або означальними частинами.

Б. Побудуйте схеми цих речень.

7. Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

А. Побудуйте усний діалог за ілюстрацією й поданими схемами.

Б. Інсценізуйте його.

КУЛЬТУРА СЛОВА

1.Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Адже́, ра́зом, за́гадка, фено́мен, припові́дка.

2.Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

мандрувати по містам

мандрувати містами

пересікати дорогу

перетинати дорогу

поводитися відповідно вимог

поводитися відповідно до вимог

далекий путь

далека путь

у випадку потреби

у разі потреби, за потреби

Прочитайте речення й виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

1. Не говори печальними очима те що бояться вимовить слова (Л. Костенко). 2. Угорі озвалися журавлі що взяли літо на крила (М. Стельмах). 3. Послухаєм про що шепочуть клени (Р. Братунь). 4. Мій пращур був із козаків яких боялись шляхта й хани (Д. Луценко). 5. Пройди усі шляхи що має їх життя (І. Качуровський). 6. Люблю коли після дощу влітку повітря пахне свіжістю трави й гарячим асфальтом (С. Світова). 7. Восени люди так легко закохуються й помічають прекрасне в найдорожчих яких вони знають давно-давно й уже навіть устигли звикнути (Н. Гербіш).

А. Випишіть у робочий зошит спочатку складні речення з підрядною означальною частиною, а потім — із з’ясувальною. Розставте розділові знаки.

Б. Побудуйте схеми цих речень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити