Підручник Українська мова 9 клас - Олександр Авраменко - Грамота 2017 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 21. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ МІСЦЯ Й ЧАСУ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

• Прочитайте речення й виконайте завдання.

Пообідавши, ми продовжили подорож.

Коли пообідали, ми продовжили подорож.

A. Чи відрізняються речення за змістом?

Б. Яке з них складне?

B. Чи можна сказати, що підрядна частина — це ніби розгорнутий другорядний член речення?

Підрядні частини, що відповідають на питання обста́вини, називають обставинними. Їх поділяють на підрядні місця, часу, способу дії і ступеня, порівняльні, причини, мети, умови, наслідкові й допустові.

Підрядне місця

Складнопідрядним реченням із підрядним місця називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на місце або напрям дії, про яку йдеться в головній частині, наприклад: Де щастя впало, там і приятелів мало (Народна творчість).

У складнопідрядних реченнях із підрядними місця підрядна (залежна) частина відповідає на питання де? куди? звідки? і приєднується до головної частини сполучними словами де, куди, звідки. У таких реченнях підрядна частина пояснює головну в цілому, а не окреме слово в ній, наприклад: Треба сіяти, де земля благодатна (О. Лупій).

У головній частині можуть бути вказівні слова туди, там, усюди, скрізь, кудись, наприклад: Там починаються поети, де починається душа (Е. Молдаван).

Підрядне часу

Складнопідрядним реченням із підрядним часу називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на час або тривалість дії, про яку йдеться в головній частині, наприклад: Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова (Д. Павличко).

У складнопідрядних реченнях із підрядними часу підрядна (залежна) частина відповідає на питання коли?як довго?з якого часу? до якого часу? доки? і приєднується до головної частини сполучниками й сполучними словами коли, поки, доки, як, ледве, допоки, відколи, тільки, лиш, щойно, як тільки, у той час як, з тих пір як, перш ніж, відтоді як. У таких реченнях підрядна частина пояснює головну в цілому, а не окреме слово, наприклад: Не кажи «гоп», поки не перескочиш (Народна творчість).

У головній частині можуть бути вказівні слова тоді, доти, допоки, до того часу, до тих пір і под., наприклад: Доти море виблискуватиме сріблом, доки не встане сонце (О. Журба).

Обставинні місця й часу можуть стояти перед головною частиною, після неї та в середині.

1. Прочитайте складнопідрядні речення й визначте вид підрядних частин.

1. Навесні, коли з високих гір сходить сніг і наповнює своїм холодом ріки, у карпатських лісах з’являється Чугайстер (С. Світова). 2. Україна моя починається там, де туга моя кінчається (П. Осадчук). 3. Коли внизу між стовбурами дерев за річкою зринуло червоне коло місяця, Данило ввійшов до сторожки (Гр. Тютюнник). 4. Де кров текла козацькая, трава зеленіє (Т. Шевченко). 5. Коли дочка задрімала, старі тихо ввійшли в хатину й посідали на теплій лежанці. 6. Сизий бузок переліз на гладеньке місце й вільно ріс собі там, де ходили людські ноги (Панас Мирний).

2. Випишіть спочатку складнопідрядні речення з підрядними часу, а потім — з підрядними місця. Розставте в них розділові знаки.

1. Коли на поріг вийшли молоді та свати музики утнули туш (Гр. Тютюнник). 2. Де воля родиться там загиба невіра (Д. Павличко). 3. Забудь усе й лети куди життя несе в огні труда (В. Сосюра). 4. Як мертво та сумно стане восени коли пташки покинуть наші степи та гаї й полинуть від нас за море в далекий теплий край — у вирій (А. Качан). 5. Я й справді ж бо на крилах мрії ніжної гойдавшись злітав аж ген туди звідкіль мені земля була — як на долоні (П. Тичина). 6. Скрізь де не гляну сухі тумани розляглися (Леся Українка).

ЗАУВАЖТЕ!

До головної частини за допомогою сполучних слів де, звідки, коли можуть приєднуватися підрядні означальні. Порівняйте: Ми зустрілися біля того парку, (якого?) де прощалися та Ми зустрілися, (де?) де й прощалися.

3. Випишіть лише складнопідрядні речення з підрядними означальними й розставте в них розділові знаки. Побудуйте схеми.

1. Повій вітре на Вкраїну де покинув я дівчину… (С. Руданський). 2. Тиша заспішила городами туди де над гребенем далекого лісу засвітився чистий ріжечок місяця (В. Шевчук). 3. Вікно відкрите дивиться у сад де від дощу піднялись буйно трави (М. Калитовська). 4. Діти поспішили туди де спалахнуло сяйво (М. Вінграновський). 5. А на тому місці де стояла тінь іскрило сонце широкою плямою (Панас Мирний).

4. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Люди завжди хотіли довідатися, що чекає на них попереду. Однак ми ще не вміємо будувати механізми, які можуть розганятися до швидкості світла. А без цього подорожі в часі, на жаль, неможливі. Та якщо не можна переміститися в майбутнє, то зазирнути в минуле не так складно. Коли вирішите розпочати мандрівку, просто подивіться на зоряне небо. Річ у тім, що відстань від найближчих до Землі галактик і сузір’їв надзвичайно велика, і світло, яке ми бачимо, вони випромінювали мільйони років тому. Саме стільки часу йому знадобилося, щоб досягти нашої планети. А отже, ми бачимо зорі в той момент минулого, коли вони послали нам свій світловий сигнал (З газети «Порадниця»).

А. Знайдіть складнопідрядні речення зі сполучним словом коли. Визначте, яке з них має підрядну обставинну частину часу, а яке — означальну.

Б. Доберіть заголовок до тексту.

5. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Створення готелів пов’язане з виникненням потреби в подорожах і поїздках. Люди, які опинилися далеко від місць свого постійного проживання, мали піклуватися про забезпечення себе харчуванням, притулком і відпочинком. Подорожі були пов’язані з ризиком, мандрівники йшли на нього не заради власного задоволення: купці розраховували отримати прибуток, прочан кликало в дорогу релігійне натхнення, учених-дослідників — пізнання світу. Готелі в сучасному розумінні були відомі ще в Стародавній Греції. Споруджували їх там, де були численні храми. Також готелі будували в місцях, де відбувалися громадські свята. Масові поїздки купців, духівництва, прочан дають новий напрям у формах надання притулку. Спочатку він був безкоштовним, заради любові до ближнього, що надавали монастирі, церковні організації, князівські двори. Згодом безкоштовний притулок почав перетворюватися на спеціальні, розраховані на отримання прибутку підприємства (За Х. Роглєвим).

А. Знайдіть складнопідрядні речення із сполучним словом де. Визначте, яке з них має підрядну обставинну частину місця, а яке — означальну.

Б. Побудуйте схеми до обох цих речень.

До речі…

У складнопідрядних реченнях зі складеними сполучниками (з тих пір як, після того як, з того часу як і под.) кому треба ставити один раз: або перед сполучником, або після вказівної частини, наприклад: Ми пообідаємо після того, як закінчиться екскурсія та Ми пообідаємо, після того як закінчиться екскурсія.

6. Установіть відповідність (усно).

Частина складнопідрядного речення

Вид підрядної частини

1 Ми поїхали в місто, де … .

2 Я ніколи не ходжу туди, де … .

3 Ми не знаємо, коли … .

4 Заходимо до храму тоді, коли … .

А означальна

Б з’ясувальна

В обставинна часу

Г обставинна мети

Д обставинна місця

7. Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

А. Опишіть думки учня, використавши складнопідрядні речення з обставинною частиною часу й обставинною частиною місця (два-три речення).

Б. Запишіть ці речення й побудуйте до них схеми.

КУЛЬТУРА СЛОВА

1. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Немає ча́су, пі́длітковий, ви́трата, обста́винний, кажу́.

2. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

на Україні

в Україні

квартира з усіма зручностями

квартира з усіма вигодами

гарний вид із вікна

гарний краєвид із вікна

Велике дякую!

Дуже дякую! Красно дякую!

у даному випадку

у цьому випадку

3. Перегляньте експрес-урок «Чи може вулиця носити ім’я?». Перекажіть його.

Чи може вулиця носити ім’я?

Прочитайте речення й виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

1. Коли в червні під час стрижіння стригалі випускають овець із кошар без руна то отара стає ніби меншою наполовину (О. Гончар). 2. І все куди не йду холодні трави сняться (В. Сосюра). 3. Потім ми ще довго сидимо на лавочці між осокорами не розплітаючи обіймів навіть тоді коли мимо нас на Полтаву мчать ранні базарові машини (Гр. Тютюнник). 4. Де не повернеться усюди за ним золоте гілля росте (Г. Тютюнник). 5. Йду убрід на бистру воду де не скрізь лежать мости (М. Свидюк). 6. Можна піти в гості до ставка якраз тоді як небо синє торкає місяця рука (М. Стельмах). 7. Під кручею де розмістилася вогнева позиція діялося щось незвичайне (О. Гончар).

А. Випишіть у робочий зошит складнопідрядні речення з підрядними місця й часу.

Б. Розставте розділові знаки й побудуйте схеми речень.

Коша́ра, -и, жін. Загорода або хлів для овець, кіз; вівчарня.

Осокі́р, -кора, чол. Велике листяне дерево родини вербових з добре розвиненою кроною; чорна тополя.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити