Підручник Українська мова 9 клас - Олександр Авраменко - Грамота 2017 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 23. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. АВТОБІОГРАФІЯ

ПОВТОРЕННЯ

• Дайте відповіді на запитання (усно).

A. Які ознаки має офіційно-діловий стиль?

Б. Що таке мовне кліше? Які ви знаєте мовні кліше?

B. Які документи вам уже доводилося складати (заповнювати)?

Г. Які труднощі в складанні документів ви відчували?

Автобіографія — життєпис особи, складений нею самою. Цей документ складають від першої особи, але не варто зловживати займенником я. Значення особи краще передавати особовими закінченнями дієслів (закінчив, вступила тощо.).

В автобіографії повідомляють про найважливіші події життя, трудову діяльність. Заголовок (назву документа) записують посередині рядка з великої літери. Традиційно документ починають із формулювання: «Я, Остапенко Артем Ігорович, народився…», «Я, Петренко Оксана Василівна, народилася…»

В автобіографії мають значення такі відомості:

1) прізвище, ім’я та по батькові особи, яка її склала;

2) дата народження;

3) місце народження;

4) місце проживання;

5) навчання;

6) трудова діяльність;

7) короткі відомості про склад сім’ї.

У кінці автобіографії треба ліворуч зазначити дату, а праворуч поставити підпис. Кожне нове повідомлення записують з абзацу. Автобіографію треба писати від руки. реквізити автобіографії:

• назва документа;

• текст;

• дата написання документа;

• підпис.

В автобіографії не доречна емоційно забарвлена лексика. Виклад має бути чітким, нейтральним і логічним.

1.Прочитайте зразок автобіографії. Зверніть увагу на реквізити та їхнє розміщення.

Зразок

Автобіографія

Я, Супрун Наталія Сергіївна, народилася 5 вересня 1998 року в с. Поляні Свалявського району Закарпатської області.

2004 року була зарахована до першого класу Полянської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області. 2012 року закінчила вісім класів цієї ж школи. Цього ж року вступила до дев’ятого класу математичного профілю фізико-математичного ліцею при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, який закінчила 2015 року.

2015 року вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на економічний факультет за спеціальністю «Менеджмент та економіка». Нині студентка третього курсу.

Протягом навчання в школі й університеті виконувала обов’язки старости класу та групи.

Склад сім’ї:

батько — Супрун Сергій Іванович, 1971 р. н., учитель фізики Полянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області;

мати — Супрун (Горденко) Ганна Федорівна, 1973 р. н., лікар-педіатр Свалявської районної лікарні;

сестра — Супрун Олена Сергіївна, 2002 р. н., учениця дев’ятого класу Полянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області;

брат — Супрун Артем Сергійович, 2012 р. н.

(Дата) 2017р. Підпис(Супрун Н. С.)

2. Уявіть, що через півроку ви вступатимете до коледжу дизайну й технологій. Напишіть автобіографію за поданим зразком у вправі 1.

3. Перегляньте експрес-урок «Вулиця Івана Франко чи Івана Франка?» та утворіть назви вулиць від прізвищ письменників і композиторів, творчість яких ви вивчали в школі (не менше десяти).

Вулиця Івана ФранкО чи Івана ФранкА?

4. Прочитайте початок гуморески Остапа Вишні й виконайте завдання.

Моя автобіографія

У мене немає жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ білий і потім — років, мабуть, із десять підряд — мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку.

Трапилася ця подія 1 листопада (ст. стилю) 1889 року в містечку Груні Зіньківського повіту на Полтавщині…

Власне, подія ця трапилася не в самім містечку, а в хуторі Чечві, біля Груні, у маєткові поміщиків фон Рот, де мій батько працював у панів.

Умови для мого розвитку були підходящі. З одного боку — колиска з вервечками, з іншого боку — материні груди. Трішки поссеш, трішки поспиш — і ростеш собі помаленьку.

Так ото й пішло, значить: їси — ростеш, потім ростеш — їси.

Батьки мої були як узагалі батьки.

Батьків батько був у Лебедині шевцем. Материн батько був у Груні хліборобом…

Остап Вишня

А. Які порушення наявні в цьому тексті, якщо сприймати його як документ?

Б. Якої помилки письменник свідомо припустився в заголовку? З якою метою він це зробив?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити