Підручник Українська мова 9 клас - Олександр Авраменко - Грамота 2017 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 24. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ПРИЧИНИ, МЕТИ, УМОВИ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Прочитайте речення й виконайте завдання.

Одягай пальто, бо буде холодно.

Одягай пальто, якщо буде холодно.

A. Чи однакові за змістом речення?

Б. На яке питання відповідає підрядна частина в першому реченні, а на яке — у другому?

B. Яке з цих речень має підрядну частину умови, а яке — причини?

Підрядне причини

Складнопідрядним реченням із підрядним причини називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на причину дії, про яку йдеться в головній частині, наприклад: Парубче, помагай окурювати садок, бо пропаде к лихій годині вся зав’язь (Гр. Тютюнник).

Підрядне причини відповідає на питання чому? з якої причини? через що? і приєднується до головної частини сполучниками бо, оскільки, що, тому що, через те що, наприклад: Не сумуй, що врода опадає з личка (П. Грабовський).

Підрядне причини здебільшого стоїть після головної частини.

Підрядне мети

Складнопідрядним реченням із підрядним мети називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує, з якою метою відбувається дія, про яку йдеться в головній частині, наприклад: Хотіла б я піснею стати у сюю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну (Леся Українка).

Підрядне мети відповідає на питання навіщо? з якою метою? для чого? і приєднується до головної частини сполучниками щоб, аби, для того щоб, з тим щоб, наприклад:

І садила квіти біля вікон мама, щоб краси у світі не було замало (В. Крищенко).

Підрядне мети може стояти як перед головною частиною, так і після неї.

Підрядне умови

Складнопідрядним реченням із підрядним умови називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на умову, за якої стане можливим те, про що йдеться в головній частині, наприклад: Якщо обрид тобі хто, позич йому грошей (Народна творчість).

Підрядне умови відповідає на питання за якої умови? і приєднується до головної частини сполучниками якщо, якби, коли, аби, як, раз, наприклад: Ну, коли не рад вмирати, наострись гаразд брехати (За І. Франком).

Підрядне умови може стояти перед головною частиною, після неї та в середині.

1. Визначте види складнопідрядних речень (усно).

1. Якби не було хмар, то ми б не знали ціни сонцю (Народна творчість). 2. Сумно й смутно людині, коли висихає й сліпне уява (О. Довженко). 3. Якби я турбувавсь завжди про себе, вже б онімів давно від самоти (Д. Павличко). 4. Прийшов, щоб не розлучатись (Гр. Тютюнник). 5. Не чути дзвінких, чарівних пісень пташок, бо найкращі співуни наші покинули свої оселі й подалися за море (Я. Жарко). 6. Щоб добре жити, треба працю любити. 7. Сиву голову шануй, аби й сам таку нажив (Народна творчість).

2. Прочитайте речення й виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

1. Якби мені сила та воля жив би без горя. 2. Якщо хочеш мати дозвілля не витрачай марно часу (Народна творчість). 3. Коли хто з вас цікавий сядь і слухай давню казку (Леся Українка). 4. Ніколи серце не заплаче бо все обернеться на спів (Юрій Клен). 5. Соборна Україно всі храми твої відбудуєм щоб лунами дзвонів сягнути духовних вершин (С. Шевченко). 6. Сонце мабуть тільки що зійшло бо від скирти через тік і ще далі на стернях лежала довга тінь у сизій росі (Гр. Тютюнник). 7. Вмирали в битвах мільйони борців щоб стяг синьо-жовтий піднявсь величаво й над Києвом стольним віки майорів (Ю. Шкрумеляк).

А. Випишіть складнопідрядні речення в такій послідовності: 1) з підрядним мети; 2) з підрядним умови; 3) з підрядним причини.

Б. Розставте розділові знаки.

3. Прочитавши текст, знайдіть складнопідрядні речення. Визначте в них вид підрядної частини (усно).

Спалювання рослинних решток на городах у селі, а листя дерев і сміття в місті — це справжнє екологічне лихо, бо дим цих багать містить отруйні речовини. Токсичність диму багать посилюється, якщо в ньому спалювати пластикове сміття й гуму. Полівінілхлоридні матеріали (лінолеум, кришки від пластикових пляшок, шкірозамінники, іграшки) під час згорання виділяють близько 75 відсотків токсичних речовин (За А. Салюком).

4. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Немає нічого дивного, що літо в наших широтах буває спекотним. Тож уникаймо теплових ударів і перегрівання. Передусім треба звести до мінімуму тривалість перебування на осонні, узагалі в середовищі з високою температурою повітря.

Від згубного сонячного проміння захищаймося головними уборами, сонцезахисними окулярами. Одягаймося в легкий одяг із нещільних натуральних тканин. Коли пересування просто неба під сонцем не можна уникнути, необхідно прихопити із собою пляшку з чистою водою. Буде краще, якщо ви її трохи підсолите.

Будьмо обачними у виборі засобів «внутрішнього» охолодження — напоїв, морозива, адже вони можуть спричинити застудні захворювання. Не можна також різко змінювати температурне середовище, наприклад за допомогою кондиціонера (За О. Маханьковою).

A. Випишіть складнопідрядні речення й визначте вид підрядних частин. Б. Побудуйте схеми до виписаних речень.

B. Доберіть заголовок до тексту.

Осо́ння, -я, середн. 1. Незатінене місце, що освітлюється й обігрівається сонцем. 2.Бокова частина будівлі, освітлювана сонцем.

Просто неба — повернувшись обличчям до неба; надворі, не в приміщенні.

ЗАУВАЖТЕ!

Сонцезахисні окуляри, головні убори, штани, футболки одягають чи надівають? Одягати й надівати — не одне й те саме.

✵ Перегляньте експрес-урок «Одягати чи надівати: у чому різниця?» і перекажіть його.

Одягати чи надівати: у чому різниця?

5. Виберіть із дужок потрібну літеру й запишіть сполуки слів у дві колонки: 1) з і; 2) з й.

Романтизм (і/й) бароко; вона (і/й) не знала; диня (і/й) лимон; до нас (і/й)де Тарас; багато не(і/й)мовірних пригод; Микита (і/й) Володимир; мабуть, (і/й) ти маєш талант; фрукти (і/й) овочі; сніги (і/й)дуть увесь лютий; правда (і/й) кривда; Ганна (і/й) Йосип.

З останніх букв виписаних сполук слів складіть імена літературних героїв із твору М. Гоголя.

6. Установіть відповідність.

Вид підрядної частини


Приклад

1 причини

2 умови

3 мети

4 часу

А Наше суспільство винне, що не достатньо дбає про чистоту довкілля.

Б Коли з теплом дбаєш про природу, то й вона любить тебе.

В По селах масово спалюють листя, коли настає вересень.

Г У Швейцарії настільки висока екологічна культура, що повітря чисте навіть у містах.

Д Щоб сміттю дати друге життя, у цивілізованих країнах його сортують.

7. Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

Опорні слова: заборонено, парк, пластик, шкідливо, штраф, обіцяю, порушення, отруїтися.

А. Створіть діалог за ілюстрацією та схемами, використовуючи опорні слова.

Б. Запишіть діалог.

КУЛЬТУРА СЛОВА

1.Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Завда́ння, обіця́нка, течія́, кіломе́тр, одноразо́вий.

2. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

оточуюче середовище

навколишнє середовище, довкілля

бути правим

мати рацію, ваша правда

перший млинець комом

перший млинець нанівець

сто років тому назад

сто років тому

люба проблема

будь-яка проблема

3. Перегляньте експрес-урок «Приводити та призводити». Складіть із цими словами речення на екологічну тему.

Приводити та призводити.

Прочитайте речення й виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

1. Талант митця якщо він справжній не може стояти осторонь від долі свого народу (А. Малишко). 2. Щоб часом дарма не блудить чужого розуму питайся (Народна творчість). 3. Добро завжди перемагало бо сонцем світиться добро (І. Герасимчук). 4. Треба дуже багато потрудитися щоб подарувати людині радість (О. Журба). 5. Величаю силу бо сила красива витворна та благородна граційно велична в проявах своїх. 6. Климко звівся на лікоть щоб краще було видно шлях (Гр. Тютюнник). 7. Якби не жовте листя в садках то можна було б подумати що надворі справжнє літо (І. Нечуй-Левицький).

A. Випишіть у робочий зошит складнопідрядні речення в такій послідовності: 1) з підрядним мети; 2) з підрядним умови; 3) з підрядним причини.

Б. Розставте розділові знаки.

B. Побудуйте схеми цих речень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити