Підручник Українська мова 9 клас - Олександр Авраменко - Грамота 2017 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 26. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

• Прочитайте речення й виконайте завдання.

Прогулюючись зимовим парком, завжди підгодовую птахів, адже в цю пору їм особливо важко.

Прогулюючись зимовим парком, завжди підгодовую птахів, адже в цю пору їм особливо важко, бо їхня пожива ховається під шаром замерзлого снігу.

А. Визначте, яке речення має кілька підрядних частин.

Б. Порівняйте речення й скажіть, яке з них детальніше передає думки мовця.

Частини складнопідрядного речення з кількома підрядними можуть поєднуватися по-різному. Існує кілька видів такого поєднання (типів підрядності):

• однорідна підрядність;

• неоднорідна підрядність;

• послідовна підрядність.

У реченнях з однорідною підрядністю всі підрядні частини однакові за значенням і залежать від одного слова головної частини чи всієї головної частини й відповідають на те саме питання, наприклад: Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає (Т. Шевченко).

У реченнях із неоднорідною підрядністю підрядні частини або різні за значенням, або по-різному стосуються головної частини (одна частина пояснює всю головну, а інша — лише одне слово в головній), наприклад: Коли в тебе віра у працю згасає, поглянь на ту річку, що скелі зриває (Ю. Гойда).

Ті, що знаходять підкову, ніколи не думають про того, хто загубив її (В. Симоненко).

У реченнях із послідовною підрядністю підрядні частини утворюють ланцюг (перша підрядна залежить від головної частини; друга підрядна — від першої підрядної частини і т. д.), наприклад: Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами… (М. Рильський).

ЗАУВАЖТЕ!

У складному реченні з однорідною підрядністю перед сполучниками і, й, та (=і), або, чи кома не ставиться, якщо вони поєднують однорідні частини: Пройшло немало років, як погас вогонь війни і вичахли гармати (Д. Луценко). У таких випадках другий сполучник (сполучне слово) опускають, щоб уникнути тавтології або з метою римування, порівняйте: Пройшло немало років, як погас вогонь війни і як вичахли гармати.

1. Прочитайте речення. Визначте тип підрядності кожного з них (усно).

1. Коли сонечко вимахне з-за дерев і настил на поромі закурить сріблястим відпаром, ми вирушаємо на той бік (За Гр. Тютюнником). 2. Епохо, дай мені завзяття на кожен день, на кожну мить, щоб міг нащадкам розказать я про те, як ми навчились жить (М. Сингаївський). 3. Я ладен стати й грудкою земною, аби шуміла поруч десь ріка і небо голубіло наді мною (Д. Луценко). 4. З двох людей, що посварилися, винен той, хто розумніший (В. Гюго). 5. І хоча не видно було в небі блискавиць, не лунало громове рокотання, та відчувалося, що надходить злива (А. Шиян).

2. Прочитайте речення й виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

1. Люблю весну коли плюскочуть ріки коли рида од щастя соловей і заглядає сонце під повіки у тишині задуманих алей (В. Сосюра). 2. І якщо ми нарешті зрозуміли що треба берегти природу то давно треба зрозуміти що екологія мови це екологія наших душ (Г. Нудьга). 3. Бог добрий простить людям хоч як вони його гнівають хоч мордують одні одних убивають осуджують (О. Кобилянська). 4. Постояв біля Неви помилувався сфінксами які сьогодні були кумедно хмурими бо розтавала паморозь пригріта сонцем і почвалав на величезний постійний міст через Неву (В. Шевчук). 5. Хоча на сумнів взято все доцільне хоча життя неначе поле бою хоча я сам у рамочці прицілу останнє слово я лишаю за собою (В. Крищенко).

А. Перепишіть речення й розставте розділові знаки.

Б. Побудуйте схеми речень і визначте тип підрядності.

3. Прочитайте текст і виконайте завдання.

На межі літа й осені дозрівають волоські горіхи. Цими плодами полюбляють ласувати різні птахи — горобці, синиці, голуби, ворони. Та, мабуть, з усіх пернатих найбільша «любов» до горіхів — у граків. З кінця серпня до початку вересня граки буквально окуповують родючі дерева. І починається!

Погоні граків із горіхами в дзьобах один за одним, намагання перехопити чийсь утрачений горіх, зробити якомога більше горіхових запасів на зиму. І так триватиме до весни.

За граками, які вовтузяться з волоськими горіхами, можна спостерегти, як вони зривають плоди з дерев, розлущують їх, ховають, а потім шукають узимку. Ситий птах може просто тримати горіх у дзьобі, довго ходити з ним, перелітати з місця на місце, нізащо не розлучаючись із своєю здобиччю (За В. Ільчуком).

A. Випишіть складнопідрядне речення з кількома підрядними. Б. Побудуйте схему речення й визначте тип підрядності.

B. Дібравши заголовок, перекажіть текст (усно).

4. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Ведмідь білий — ніс чорний. Чому? Ніс не вкритий шерстю, інакше ведмедю було б важко дихати. Але саме на ніс потрапляє багато сонячних промінчиків, які у великій кількості шкідливі, так що тварина може захворіти. Щоб цьому запобігти, природа розфарбувала носи в темний колір. До речі, у білого ведмедя чорна й уся шкіра під шерстю. Сама ж шерсть насправді не має кольору. Просто кожна волосинка чудово відбиває сонячне світло, тому нам здається, що вона біла. Це допомагає ведмедям виживати й бути непомітними серед снігів і криги. Коли вони підкрадаються до здобичі, прикривають ніс лапою, щоб не видати себе (О. Лавренчук).

А. Знайдіть і випишіть складнопідрядні речення з кількома підрядними.

Б. Визначте тип підрядності виписаних речень.

5. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Про те, що тварини можуть добре впливати на наше самопочуття, було відомо ще в давнину. Але аніматерапію (лікування за допомогою тварин) лікарі почали використовувати не так давно.

Птахи своїм співом сприяють розслабленню та поліпшують настрій, (що …), (яка …). Спостереження за акваріумними рибками усувають стрес. Хом’яки, мишки, кролики допомагають замкнутим і невпевненим у собі людям перемогти страх перед незнайомцями. Коні лікують порушення опорно-рухового апарату, верхова їзда розвиває відчуття рівноваги, поліпшує координацію рухів. Погладжування кішки добре заспокоює нерви, знижує кров’яний тиск і нормалізує пульс (За матеріалами УНІАН).

А. Доповніть виділене речення підрядними частинами (згідно зі схемою).

Б. Переробіть одне з речень другого абзацу на складнопідрядне з кількома підрядними.

6. Запишіть слова у дві колонки: 1) з пропущеною літерою е; 2) з пропущеною літерою и.

Ан..кдот, реч..татив, кр..ативний, ор..гінальний, с..ньйора, опт..міст, мед..тація, ув..ртюра, л..генда, аплод..сменти, ал..горичний, х..мерний, ар..стократ.

• З перших букв записаних слів складіть назви представників фауни.

7. Перегляньте експрес-урок «Який чи котрий?» і виконайте завдання.

Який чи котрий?

А. Складіть за поданою схемою речення про одну з тварин, що мешкає у вашому регіоні, використавши на місці крапок слова що, який або котрий.

Б. Запишіть речення й визначте тип підрядності.

КУЛЬТУРА СЛОВА

1. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

О́лень, дича́віти, принести́, роблю́, приказки́.

2. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

вільна вакансія

вакансія

пам’ятний сувенір

сувенір

прейскурант цін

прейскурант

моя автобіографія

автобіографія, моя біографія

у місяці травні

у травні

СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

1. Вид складного речення.

2. Вид речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням.

3. Кількість частин і засоби зв’язку.

4. Вид підрядності — послідовна, однорідна, неоднорідна або поєднання цих видів (якщо речення з кількома підрядними).

5. Зв’язки між частинами речення за змістом (головна, підрядна частина, вид підрядної частини).

6. Розділові знаки (між частинами складнопідрядного речення).

7. Схема речення.

Повний синтаксичний розбір складнопідрядного речення включає й розбір кожної частини як простого речення.

Зразок усного розбору

Я виростав серед пісень, які співала тихо мати (І. Світличний).

Речення складнопідрядне; розповідне; неокличне; складається з двох частин, поєднаних сполучним словом які й інтонаційно; перша частина — головна, друга — підрядна означальна; між частинами ставиться кома.

Зразок письмового розбору

Я виростав серед пісень, які співала тихо мати (І. Світличний).

Речення складнопідрядн.; розпов.; неокл.; дві част., з’єдн. спол. сл. які й інтон.; 1 — гол., 2 — підрядн. озн.

Прочитайте речення й виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

1. Якщо не можна вітер змалювати прозорий вітер на ясному тлі змалюй дуби могутні і крислаті котрі од вітру гнуться до землі (Л. Костенко). 2. Коли зграя залетить далеко й у тумані стане тихо я зупиняюся й наслухаю що робиться попереду (Г. Тютюнник). 3. Коли музика затихла хлопець відчув чудне заворушення якусь глибоку турботу бо мотив завмер недокінчений (В. Підмогильний). 4. Через одчинені двері примітила як марево грає над вербами над городами як білі хмари пливуть по небі (І. Нечуй-Левицький). 5. Ми живемо в той час коли високо цінують освічених та ініціативних людей бо в суспільстві споживачів їх стає все менше (О. Нетребко).

А. Перепишіть речення в робочий зошит і розставте розділові знаки.

Б. Побудуйте схеми речень і визначте тип підрядності.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити