Підручник Українська мова 9 клас - Олександр Авраменко - Грамота 2017 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 31. ТИРЕ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

• Прочитайте речення й виконайте завдання.

Якщо хочеш їсти калачі, не сиди на печі.

Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.

Як пройде негода, стане кращою погода.

Пройде негода — стане кращою погода.

А. З’ясуйте вид складних речень у кожній колонці.

Б. Поміркуйте, від чого залежить розділовий знак у складному безсполучниковому реченні.

Між частинами безсполучникового складного речення ставлять тире, якщо:

• наступна частина виражає наслідок або висновок із того, про що йдеться в попередній, наприклад: Зрубав дерево — посади два. Ластівки літають низько — завтра буде дощ (Народна творчість). [ ] — [наслідок/висновок];

• зміст частин протиставляється або зіставляється, наприклад: Багатому щастя — убогому трясця (Народна творчість).

[ ]— протиставлення/зіставлення];

• наступна частина порівнюється за змістом з попередньою, наприклад: Гляне — водою обіллє (Народна творчість). [ ] — [порівняння].

Першу частину таких речень вимовляють із підвищенням тону, а після паузи тон знижується.

1. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Поясніть уживання тире.

1. Робитимеш до поту — їстимеш в охоту. 2. Посієш вчасно — уродить рясно. 3. Погодуєш рослину — нагодуєш родину. 4. Працюватимеш вволю — матимеш долю. 5. Грім гримить — хліб буде родить. 6. Уранці чути грім — увечері буде дощ. 7. Зірки мерехтять — буде погана погода з вітром (Народна творчість).

2. Прочитайте речення й виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

1. Стихла пісня тихо стало над степом (С. Скляренко). 2. Пан гуляв у себе в замку у ярмі стогнали люди (Леся Українка). 3. Вірю з каменю б’є джерело (А. Малишко). 4. Вітер війнув листя з клена жовте жовтаво-золоте полетіло (П. Тичина). 5. Дзюрчали десятки фонтанів лящали та щебетали всілякі птахи в клітках попід піддашшям свистів стругом бондар (М. Коцюбинський). 6. Один-єдиний дотик абсолютного моя душа відкрилась як Сезам. 7. Було життя осяяне красою любов і честь цінились над життя. 8. Мені страшно признатися я щаслива. 9. Мені відкрилась істина печальна життя зникає як ріка Почайна (Л. Костенко). 10. Ще сонячні промені сплять досвітні огні вже горять (Леся Українка). 11. Рада б зірка зійти чорна хмара заступає (Народна творчість).

А. Перепишіть речення й розставте розділові знаки.

Б. Підкресліть граматичні основи.

3. Відновіть безсполучникові складні речення, опустивши сполучники, і запишіть їх за зразком.

Зразок. Якщо був уночі іній, то вдень сніг випаде. Був уночі іній — удень сніг випаде.

1. Якщо весна багата на квітки, то осінь на сніпки. 2. Січень січе та морозить, а ґазда дрова з лісу возить. 3. Якщо зима засніжена, то літо дощове. 4. Брехня мов куля зі снігу, що далі котиться, то більшою стає. 5. Знай, що лише добра людина добро в серці має (Народна творчість).

4. Прочитайте текст і виконайте завдання.

«Пробачте, діти… Запізнився трохи…»

Задзвенів дзвоник — ми сіли на місця. Минула хвилина, друга — учителя не було. Ми послали в учительську Ніну — вона в класі староста — дізнатися, чому немає вчителя.

Через хвилину Ніна повернулася й повідомила:

— Іван Петрович захворів. Директор школи сказав, щоб ми йшли додому.

— Ура! — закричали ми всі, невимовно раді. — Ура!.. Уроків не буде: учитель захворів!

Раптом відчинилися двері — до класу ввійшов Іван Петрович. Запорошений снігом, утомлений. Ми завмерли від несподіванки. Сіли, нахиливши голови.

Іван Петрович підійшов до столу.

— Пробачте, діти, — тихо сказав він. — Занедужав я трохи, та все ж вирішив іти до школи. Запізнився трохи…

Він роздягся тут же, у класі. Сів за стіл, подивився на нас.

А нам соромно було підвести очі (За В. Сухомлинським).

А. Знайдіть безсполучникові складні речення й прокоментуйте розділові знаки в них (усно).

Б. Прочитайте мініатюру за ролями, дотримуючись правильної інтонації.

5. Утворіть із простих речень безсполучникові складні речення й запишіть їх.

1. Ударив грім. Увесь простір аж застугонів. 2. У степу спохмурніло. Насувалася страшна злива. 3. Жінки люблять мелодрами. Чоловіки більше захоплюються трилерами. 4. Мій сусід — незвичайна людина. Він з ранку до вечора годує птахів.

6. Виконайте тестові завдання.

1. Після фрагмента речення Брат натиснув на ручку… треба поставити тире, якщо серед варіантів його продовження вибрати

А потім він натиснув на дзвінок.

Б підійшовши до дверей.

В й почав прислухатися.

Г двері відхилилися.

2. Після фрагмента речення На кухні ввімкнене світло… треба поставити тире, якщо серед варіантів його продовження вибрати

А воно ніби мерехтить.

Б кватирка привідчинена.

В мама повернулася з роботи.

Г воно доходить до моєї кімнати.

7. Прочитайте речення й виконайте завдання.

1. Якщо співрозмовник часто пальцем торкається кінчика носа, він хвилюється, нервує. 2. Напевно, усі знають, що запізнюватися — ознака невихованості. 3. Одні люди доводять свою думку, підвищуючи тон, а інші спокійно наводять переконливі аргументи. 4. Леся Українка — сильна особистість, бо фізичний біль не зміг її зламати. 5. Минають роки, і людина стає мудрішою, розважливішою. 6. Якщо учень сідає в кінці класу, то він, можливо, не впевнений у своїх знаннях. 7. Я вважаю, що з будь-якої ситуації можна знайти вихід.

А. Опустивши сполучники, перетворіть речення на безсполучникові й запишіть їх. Б. Розставте розділові знаки.

КУЛЬТУРА СЛОВА

1. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Ку́рятина, міліме́тр, нена́видіти, стовідсо́тковий, су́єтний.

2. Перегляньте експрес-урок «Що таке вдача?» і перекажіть його зміст.

Що таке вдача?

3. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

властивий для людини

властивий людині

притаманний для брата

притаманний братові

характерний комусь

характерний для когось

старший батька

старший за батька

опанувати собою

опанувати себе

Прочитайте речення й виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

1. Учора це була казка сьогодні дійсність (М. Коцюбинський). 2. Прийде вечір усі вулиці в селі гудуть піснями (С. Васильченко). 3. І бачу я в тривожному тремтінні поганська ніч лягла на чорний бір (М. Бажан). 4. У товаристві лад усяк тому радіє (Л. Глібов). 5. З-за землі на кривавій попрузі неба скочила невеличка іскорка довга променяста смуга простяглася від неї над землею далі викотився серп огненного кільця (Панас Мирний). 6. Потім упали сніги ударила люта зима (О. Гончар). 7. Не навчив батько не навчить і дядько (Народна творчість).

А. Перепишіть речення в робочий зошит і розставте розділові знаки

Б. Підкресліть граматичні основи записаних речень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити