Підручник Українська мова 9 клас - Олександр Авраменко - Грамота 2017 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 32. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ'ЯЗКУ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

• Прочитайте речення й виконайте завдання.

Чекаю дня, коли собі скажу: оця строфа, нарешті, досконала (Л. Костенко).

A. Визначте граматичні основи.

Б. З’ясуйте, за допомогою яких засобів поєднано частини цього речення.

B. Поміркуйте, який це вид складного речення.

Складне речення з різними видами зв’язку поєднує частини із сполучниковим (сурядним і/або підрядним) і безсполучниковим зв’язком.

У складних реченнях із сурядним і підрядним зв’язком одні частини поєднуються сурядними сполучниками, а інші — підрядними сполучниками (сполучними словами), наприклад: Спускався негустий блакитний вечір, і навіть через вікна було видно, як пухнасті сніги одсвічувалися рожевими й малиновими бризками зорі (М. Стельмах).

У складних реченнях із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком одні частини поєднуються за допомогою сполучника (сполучного слова) та інтонації, а інші — лише за допомогою інтонації, наприклад: Стояла тиха й по-своєму хвилююча година: згори на верховіття лісу опускався сизий присмерк, а внизу з-під кожного куща виповзав туман (М. Стельмах).

[ ]: [ ], а [ ].

Кому не треба ставити між частинами, з’єднаними одиничним сполучником і, й, та (=і), або, чи, якщо вони мають спільну підрядну частину, наприклад: Море так невинно голубіє під стінами скель і сонце так світить ласкаво, що аж каміння сміється (М. Коцюбинський).

1. Прочитайте речення. Прокоментуйте види зв’язку між частинами складних речень (усно).

1. Надвечір хуга втихла, хмари на заході почервоніли, сніг стужавів і гостро заблищав, а повітря стало таким прозорим, що було далеко видно голі дерева понад шляхом (Гр. Тютюнник). 2. Там повен двір любистку, цвітуть такі жоржини, і вишні чорноокі стоять до холодів (Л. Костенко). 3. Якби ж серцю я міг наказати, наказав би: живи, як є, поки будеш незрадно кохати, поки полум’я в груди б’є (В. Лучук). 4. Світ падав на бризки білої хвилі, що лилася по камінні, і хвиля блищала в густій зеленій тіні, як снопи срібла та кришталю (І. Нечуй-Левицький). 5. Але малюнком тоскним і недбалим не хоче годувати листопад, і мріють зорі: ми серця запалим; радіє місяць: повернувсь назад (П. Филипович).

2. Прочитайте речення й виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

1. Сонце й повітря лоскочуть щоки а зелень ялинкових гілок виглядає з-під снігу так свіжо що здається надворі стоїть весна одягнена в білі шати (М. Коцюбинський). 2. Коли дівчина проснулася на столі вже горіла свічка у кімнаті нікого не було у чорні смолисті вікна дріботів дощ (О. Гончар). 3. Сіре небо кошлатилося дрібними отарами блищала дорога а над річкою й над калюжами підіймався серпанок (В. Шевчук). 4. На все впливає мови чистота зір глибшає і кращають уста стає точнішим слух (Д. Павличко). 5. Повертало на обід але здавалося що день ще й не починався (В. Скляренко).

A. Випишіть спочатку складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком, а потім — із підрядним і сурядним.

Б. Підкресліть граматичні основи й розставте розділові знаки у виписаних реченнях.

B. Побудуйте схеми цих речень.

3. Прочитайте текст. Знайдіть складне речення з різними видами зв’язку й прокоментуйте його будову (усно).

Головне культове диво Туреччини — стамбульський храм Святої Софії, побудований 533 року імператором Юстиніаном. Будували з розрахунком, із вигадкою, витонченістю. Вапно виготовляли на ячмінній воді, а в цемент додавали олію. Для верхньої дошки престолу було винайдено новий матеріал, щоб краса храму вражала з першого погляду: у розтоплене золото кидали онікси, топази, перли, аметисти, сапфіри, рубіни. Усі доходи імперії за п’ять років не покрили витрат на спорудження цієї святині… християн. Саме так. Понад тисячу років Софійський собор у Константинополі був найбільшим храмом християнського світу. 1453 року султан Мехмед II в’їхав до собору на білому коні та повелів перетворити його на мечеть (За В. Супруненком).

Косте́л, костьо́л, -у, чол. Римсько-католицький храм.

Мече́ть, -і, жін. Молитовний дім у мусульман.

Це́рква, -и, жін. 1. Релігійна організація духівництва й вірян, об’єднана спільністю вірувань та обрядів. 2. Будівля, у якій відбувається християнське богослужіння.

4. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Угорщина — кавова країна. На межі ХІХ-ХХ століть у кав’ярнях Будапешта кипіло життя богеми, і якщо кому-небудь потрібно було знайти в місті відомого письменника або художника, для цього варто було знати не домашню адресу особи, а кав’ярню, яку вона відвідує. Кав’ярні були ніби клубами, де люди жили активним громадським життям, тут збиралися найяскравіші особистості, іноді саме в кав’ярнях починалися важливі події угорської історії. Сучасні заклади мають зовсім інший вигляд, але в столиці Угорщини залишилися кав’ярні, котрі зберегли атмосферу минулих часів.

Кав’ярня «Централь» — одна з найдавніших у Будапешті, побудована у віденському стилі, заснована 1880 року. Тут донині намагаються зберегти атмосферу початку ХХ століття: величезні вікна, латунні світильники та чорнильниці… Щодня в кав’ярні лунає жива гра на фортепіано. Тут можна не тільки випити доброї кави з тістечком, а й поїсти.

Кав’ярня «Мувес» — відома з 1898 року, розташована в центрі «театрального району» Будапешта, поруч із будівлею Опери. Інтер’єр цієї кав’ярні з позолоченими барельєфами та рамами картин, великими дзеркалами й мідними ручками дверей подібний до салону XIX століття. Сюди полюбляють заходити музиканти, актори й інші діячі мистецтва. У першому залі завжди гамірно й багатолюдно, але в другому є затишні куточки, де можна усамітнитися за чашкою кави з тістечком.

Кафе-кондитерська «Нью-Йорк» розміщена на першому поверсі однієї з найбільш імпозантних і значних будівель Будапешта — колишнього палацу «Нью-Йорк», а нині готелю «Люкс». Цей заклад був популярним місцем серед письменників і редакторів: тут редагували найвпливовіші газети того часу. Після Другої світової війни знаменита кав’ярня занепала, а її приміщення використовували для магазину спортивних товарів. Проте пізніше кав’ярню було відреставровано та відновлено у своїй первозданній пишноті (За А. Мінком).

А. Випишіть складні речення з різними видами зв’язку.

Б. Побудуйте схеми цих речень.

5. Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

А. Розкажіть про зображені на ілюстрації проблеми сучасного міста (усно).

Б. Використайте у вашій розповіді речення, яке б відповідало поданій схемі, і запишіть його.

КУЛЬТУРА СЛОВА

1. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Ванта́жівка, ри́нковий, граблі́, ло́кшина, одина́дцять.

2. Перегляньте експрес-урок «У назвах яких країн ми найчастіше помиляємося?». Законспектуйте його.

У назвах яких країн ми найчастіше помиляємося?

СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ

1. Вид складного речення.

2. Вид речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням.

3. Кількість частин і засоби зв’язку.

4. Розділові знаки (між частинами складного речення).

5. Схема речення.

Повний синтаксичний розбір складного речення з різними видами зв’язку включає й розбір кожної частини як простого речення.

Зразок усного розбору

Наша нічна подорож була романтичною: місячне сяйво освічувало дорогу, яку обабіч обіймали налиті сонцем колоски (О. Травневий).

Складне речення з різними видами зв’язку; розповідне; неокличне; складається з трьох частин; перша й друга частини пов’язані лише інтонаційно (безсполучниковий зв’язок), а друга з третьою — сполучним словом яку й інтонаційно; між першою та другою частинами — двокрапка (друга частина розкриває зміст першої); між другою й третьою частинами — кома (між головною й підрядною означальною частинами).

Зразок письмового розбору

Наша нічна подорож була романтичною: місячне сяйво освічувало дорогу, яку обабіч обіймали налиті сонцем колоски (О. Травневий).

Скл. реч. з різн. вид. зв’язку.; розпов.; неокл.; три част.; 1 і 2 част. поєднані безспол. зв’язк. та інтон.; 2 і 3 част. поєднані спол. підрядн. зв’яз. та інтон.; між 1 і 2 част. — двокрапка; між 2 і 3 част. — кома.

Прочитайте речення й виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

1. Тільки цвіркун цвіркоче в житі шелестить сухий колос та інколи запідпадьомкає перепелиця (М. Коцюбинський). 2. Креснула блискавка торохнув грім немов на залізний дах сипнули повну торбинку каштанів (Гр. Тютюнник). 3. Сади осипалися милі що чарували так мене і знов Дніпра чекають хвилі коли їх крига одягне (В. Сосюра). 4. З-за землі на кривавій попрузі неба скочила невеличка іскорка довга променяста смуга простяглася від неї над землею далі викотився серп огненного кільця й пучок світла полився розливаючись по горах лісах по високих будівлях (Панас Мирний). 5. Ще трималися по садках пізні сливи й пізніми яблуками було обкидано гілля як раптом пішов сніг (Є. Гуцало).

A. Випишіть спочатку складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком, а потім — із підрядним і сурядним у робочий зошит.

Б. Підкресліть граматичні основи й розставте розділові знаки у виписаних реченнях.

B. Побудуйте схеми цих речень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити