Підручник Українська мова 9 клас - Олександр Авраменко - Грамота 2017 рік

ВСТУП

§ 3. ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ(вставні слова, звертання, однорідні члени речення)

ПОВТОРЕННЯ

• Завершіть речення (усно).

Вставні конструкції не є членом речення й можуть означати: 1) упевненість/невпевненість; 2) позитивні/негативні емоції; 3) … ; 4) … ; 5) … .

1.Перепишіть речення й розставте розділові знаки.

1. Звісно то скрипіли охоплені полум’ям дерева (М. Стельмах). 2. Усе небо здавалося здригається трепеще спалахами світла голубого нетутешнього (О. Гончар). 3. Того можливо не знайду я слова щоб наш прекрасний оспівати світ (М. Рильський). 4. І я виходжу в гомін трав і припадаю до сліда бо значить хтось мене чекав а може й зараз вигляда? (А. Малишко). 5. За східним звичаєм гості не сміють відмовлятися від дарунків бо то була б господарям образа (Леся Українка). 6. Справді два деркачі що почали перегукуватися в траві над Десною раптом притихли… 7. До речі раз уже мова зайшла про погоду й про мисливця який відмовився вбивати вищеописану ворону доведеться описати й самого мисливця (О. Довженко).

ПОВТОРЕННЯ

• Завершіть речення (усно).

Звертання не є членом речення й виражається іменником у … відмінку.

2. Перепишіть речення й розставте розділові знаки.

1. Старі дуби спасибі вам за осінь за відлітання радості і птиць! (Л. Костенко). 2. І ти моя єдиная встаєш із-за моря з-за туману моя слухняная рожевая зоре. 3. Оставайтеся здорові мої високії тополі і хрещатий мій барвіночку. 4. Зоре моя вечірняя зійди над горою поговорим тихесенько в неволі з тобою (Т. Шевченко). 5. Весно вітре люблю вас гори ріки тучі! Люди люди я ваш брат я для вас рад жити (І. Франко). 6. Припливайте до колиски лебеді як мрії опустіться тихі зорі синові під вії. 7. Ой біжи біжи досадо не вертай до хати не пущу тебе колиску синову гойдати (В. Симоненко).

ПОВТОРЕННЯ

• Завершіть речення (усно).

Однорідні члени речення відповідають на одне й те ж питання й залежать від … .

3. Прочитайте речення й виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

1. Холодні осінні тумани клубочаться вгорі й спускають на землю мокрі коси (М. Коцюбинський). 2. На в..соких жовто/гарячих тополях іскрилося осіннє сонце (Я. Баш). 3. Сірий пр..порош..ний весняною п..люкою степ збігає на південь і стигне там голубим мар..вом (Г. Тютюнник). 4. По узліссі й на галяві зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон/трава. 5. Д..рева ще безлисті але вкриті бростю. 6. На оз..рі туман то л..жить п..л..ною то хв..лює одвітру то розр..вається одкр..ваючи блідо/блакитну воду (Леся Українка). 7. Усе це повітря і покручені лози і зів’яла трава все це мимо/хіть нагадує щасливі хвилини життя (М. Коцюбинський). 8. Тепла липнева ніч пролітає садками посадками скиртами в полях (О. Гончар). 9. Навколо тільки дрімучий тютюн і мак і кукурудзяні тополі й соняшники (О. Довженко).

А. Перепишіть речення, уставивши пропущені літери е, и й знявши риску.

Б. Розставте розділові знаки.

4. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Кожен із вас, сподіваюся, знає вислів «підкова на щастя». Та не всім, далебі1, відоме його походження. Історія цього афоризму сягає глибокої давнини. Ще в Стародавніх Римі та Греції був звичай підковувати коней і волів. Якщо, скажімо, ратаї чи воїни робили це з практичних міркувань, то для заможної верхівки таке оздоблення тварини мало суто обрядовий характер. Кожен по-своєму намагався продемонструвати статки: власники коней чи волів узували їх у срібні, а то й золоті підківки, намагаючись цим підкреслити своє соціальне становище. Траплялися, однак, випадки, коли коштовні вироби непомітно губилися, і той, кому щастило знайти підківку з благородного металу, неабияк дякував долі. Звідси, отже, і походить вислів «підкова на щастя».

Коли й де з’явилася підкова, хто той винахідник, що, розірвавши в горні шмат заліза, викував напівовальний каблучок і припасував його до копита коневі? На жаль, історія не зберегла імені давнього майстра (За В. Скуратівським).

A. Знайдіть вставні конструкції й запишіть їх за тематичними групами:

1) упевненість/невпевненість;

2) джерело інформації;

3) позитивні/негативні емоції;

4) зв’язок між думками;

5) активізація уваги слухачів/читачів.

Б. Доберіть заголовок і перекажіть текст (усно).

B. З’ясуйте за словником, хто такий ратай (виділене слово).

До речі…

Через графічну подібність та інші причини часто слова адже, навіть, начебто та ін. помилково вважають вставними й відокремлюють їх комами на письмі.

Запам’ятайте, які слова завжди вставні, а які ніколи ними не бувають.

Завжди вставні

Не бувають вставними

отже

адже

мабуть

навіть

по-перше

принаймні

по-друге

усе-таки

щоправда

начебто

а втім

нібито

1Дале́бі — правду кажучи, справді.

5. Прочитайте текст і виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

Роботи Миколи Сядристого (…) відомі в усьому світі. Здебільшого майстра цікавлять природні матеріали тобто ті що не окиснюються метали мінерали а ще насіння трав і дерев. Будь-яка насінина (…) є дуже гарною від природи (…) довговічною. Маестро (…) примудрився зробити з половинки макової зернини чудове гніздечко для трьох золотих пташенят. З-поміж створених Сядристим див найменший у світі годинник який він поставив замість ока золотій бабці. (…) цей годинник складається зі ста тридцяти деталей (За О. Лань).

А. Перепишіть текст, дібравши з довідки відповідні вставні слова.

Довідка: по-перше, по-друге, уявіть собі, до речі, напевно.

Б. Розставте розділові знаки.

ЗАУВАЖТЕ!

Іменники в українській мові мають сім відмінків, на відміну від інших слов’янських мов. Сьомий відмінок — кличний, його використовують, звертаючись до людей, рідше — до тварин. Майстри слова звертаються й до неістот (прийом персоніфікації): Весно, голубко, чому ж ти не йдеш? (І. Франко).

• Згадаймо, як утворюється форма кличного відмінка на прикладі імен.

КЛИЧНИЙ ВІДМІНОК

Чоловічі імена

Жіночі імена

Закінчення -е, якщо кінцевий приголосний основи твердий: Богдан — Богдане, Олександр — Олександре.

Закінчення -о, якщо кінцевий приголосний основи твердий: Дарина — Дарино, Валентина — Валентино.

Закінчення -ю, якщо кінцевий приголосний основи м’який: Андрій — Андрію,

Григорій — Григорію.

Закінчення -є, якщо кінцевий приголосний основи м’який: Марія [йа] — Маріє,

Анастасія [йа] — Анастасіє.

ЗАУВАЖТЕ!

1. Чоловічі імена на -а в кличному відмінку мають закінчення -о: Микола — Миколо, Микита — Микито.

2. Пестливі форми жіночих імен мають закінчення -ю: Олю, Надю, Галю (але Насте, Катре).

6. Перегляньте експрес-урок «Як привернути увагу співрозмовника?». Придумайте й запишіть три речення, використавши звертання до своїх однокласників, а також почуті в експрес-уроці вставні конструкції.

Як привернути увагу співрозмовника?

7. Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

А. За зображеною ситуацією розіграйте усний діалог з однокласниками, використавши звертання до кожної особи, що на ілюстрації, та опорні слова.

Опорні слова: пан, пані, хлопець, контролер, кондуктор, водій, заєць, проїзд, квиток, штраф, виходити, заходити, будь ласка, вибачати.

Б. Запишіть діалог.

КУЛЬТУРА СЛОВА

1. Запам’ятайте, як треба наголошувати слова.

Горілиць, донести, завдання, посередині, уподобання.

2. Вивчіть той варіант приказки, який вам більше подобається.

• Перший бублик глевкий.

Перший млинець нанівець.

• На колір і смак товариш не всяк.

Кожен Івась має свій лас1.

• На безлюдді й Хома — чоловік.

У степу й хрущ — м’ясо. У лісі й опеньки — м’ясо.

Перепишіть речення в робочий зошит і розставте розділові знаки.

1. Дивлюсь на зорі опівнічні. На жаль вони також не вічні (М. Луків). 2. І гори і долини і поля і сади і ставок і хати були залиті й обмиті чистим прозорчастим білим як срібло світлом (І. Нечуй-Левицький). 3. Знову ластівочко-серце ти вернулась знов звела в нас під хатою кубельце (П. Грабовський). 4. Виноград ріс густими невисокими кущами листя було чорно-зелене соковите буйне (П. Загребельний). 5. Виростеш ти сину вирушиш в дорогу виростуть з тобою приспані тривоги (В. Симоненко). 6. Неспокій рух і боротьбу я бачив скрізь у дубовій вербовій корі у старих пеньках у дуплах у болотяній воді на поколупаних стінах (О. Довженко). 7. Дяка щира тобі ніченько-чарівниченько що закрила ти моє личенько (Леся Українка). 8. Буває в дорозі десь трапиться чиста криниця (Д. Луценко). 9. Ну що б здавалося слова… А серце б’ється ожива як їх почує! (Т. Шевченко).

1 Лас (діал.) — смак.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити