Підручник Українська мова 9 клас - Олександр Авраменко - Грамота 2017 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 6. ПРЯМА МОВА

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

А. Прочитайте телефонне повідомлення й поміркуйте над його змістом. Хто й кому пише повідомлення?

Б. Прочитайте повідомлення з розділовими знаками й скажіть, чи так ви спочатку сприйняли текст.

«Холодно!» — сказала мама.

«Олю, ну чому я маю йти на збори в шапці?»

В. Які розділові знаки допомогли вам з’ясувати, хто, кому й про що пише?

Пряма мова — це передане дослівно чуже мовлення. Пряму мову супроводжують слова автора. Слова автора вказують на того, кому належить пряма мова. Слова автора можуть передавати й обставини, за яких відбувається мовлення. Пряма мова може бути оформлена як одним реченням, так і кількома, наприклад: «Цікаво! Вельми цікаво, — гладив він борідку. — Ширина плечей — майже 70 см. Отож, Іване, я чекаю Вас завтра на перше тренування» (О. Гаврош).

Слова автора можуть стояти перед прямою мовою, після неї, а також усередині.

Слова автора треба вимовляти з розповідною інтонацією. Пряма мова може бути як розповідним, так і питальним чи спонукальним реченням, які потрібно читати з відповідною інтонацією. Крім того, пряма мова може бути як емоційно забарвленою (оклична вимова), так і нейтральною. Після слів автора треба робити паузу, а потім потрібно читати пряму мову з інтонацією, яка залежить від мети висловлювання й від емоційного забарвлення. Після прямої мови слова автора вимовляють із зниженою інтонацією.

Для схематичного зображення речень із прямою мовою використовують такі символи: А (а) — слова автора; П (п) — пряма мова.

Схема

Приклад

А: «П».

Тренер Олег укотре наполягав: «Тримай штангу рівно».

А: «П!»

Учень вигукнув: «Дуже важко!»

А: «П?»

Олег запитав із відтінком іронії: «А ти думав, що буде легко?»

«П», — а.

«Знав, що буде важко, але ж не настільки», — зітхнув учень.

«П!» — а.

«Терпи, козаче!» — кинув своє звичне повчання Олег.

«П?» — а.

«А ще довго мучитися?» — благально промовив Денис.

«П, — а, — п».

«Мука й тренування, — зауважив тренер, — це різні поняття».

«П! — а. — П».

«Та я жартую! — емоційно вигукнув Денис. — Треба водою заправитися».

«П? — а. — П».

«А може, краще молоком? — кепкує Олег. — У твоєму віці я пив молоко замість води».

«П, — а: — П».

«Он від чого така гора м’язів, — здивувався Денис і додав: — Мабуть, почну пити молоко».

Зверніть увагу на останню схему в таблиці. Якщо слова автора складаються з двох частин («сказав і додав», «промовив і докинув», «спочатку запитав боязко, а потім уже сміливіше додав» і под.), то після них треба поставити двокрапку й тире, а другу частину прямої мови почати з великої літери.

Якщо пряма мова починається з абзацу, то її в лапки не беруть, а ставлять перед нею тире, наприклад: Степан озирається й, ніби вперше помітивши Шепталову сваволю, люто блимає з-під рудих брів:

— Ах ти ж, ледаче зілля!

Батіг злітає в червонясте небо, довгий і в’юнкий, тонким дротяним охвістям безжально обвіває Шепталові спину й гостро впивається в тіло (В. Дрозд).

Знак оклику, знак питання й три крапки беруть разом із прямою мовою в лапки, а крапку й кому виносять за лапки.

1. Прочитайте речення й виконайте завдання.

1. «Це я, ваш Пірат, упізнаєте?» — гавкав він крізь сльози. 2. Далі я подумав, дивлячись на ластівок: «От коли б повипадали з кубла ластовенята! Я зараз же нагодував би їх мухами й хлібом, аби тільки ластівка бачила, на які діла я здатний, і розказала Ісусу Христу». 3. «Що ж його зробить? — думав я, залишивши ластівок. — Піду на вулицю шанувати великих людей. Дід казав, що за це прощається багато всяких гріхів на тім світі». 4. Пірат прокинувся й гавкнув спросоння: «А хто там мені бігає по двору?» (О. Довженко). 5. «Чого я перекладаю, коли ж можу фейлетони писати! А потім — письменником можна бути. Он скільки письменників різних є, а я ще не письменник. Кваліфікації, — думаю собі, — у мене особливої немає, бухгалтерії не знаю, що я, — думаю собі, — робитиму?» 6. А я ото лежу, було, під ліжком, тремтю, носом сьорбаю й думаю печально: «Господи! Чого тільки не доводиться переживати через ту літературу?!» 7. А мати, було, лається: «Яка ото лиха година картоплю підриває?» (Остап Вишня).

A. Визначте, де слова автора, а де пряма мова.

Б. Прокоментуйте розділові знаки в реченнях.

B. Поміркуйте, чому Остап Вишня використав неправильну форму тремтю (замість тремчу).

Фейлето́н, -у, чол. 1. Невеликий літературно-публіцистичний твір, у якому висміюються та засуджуються якісь недоліки, потворні явища суспільного життя. 2. заст. Критична стаття про мистецтво, музику, літературу.

2. Прочитайте речення й виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

1. У центрі кола стояв кумедно вбраний дядько який горланив Хто переможе Велета отримає кругленьку суму! (О. Гаврош). 2. До речі зазирнув до купе провідник мені здається зараз ваша станція молоді люди (Я. Стельмах). 3. Ти плачеш? раптом озвалася за спиною тітонька Сніжана. 4. Софійка побачила вдалині дівчину з пранням на коромислі упівголоса озвалася Не йди туди! Вернися додому! Біля води біда чекає! (М. Павленко). 5. Дід якось нагадав вельможному за плату але той лише розреготався й крізь сміх сказав То це ж Дем’яне завелика честь коли пан винен мужикові! Чи тобі не досить її? (М. Стельмах). 6. А для чого якомусь там опудалу така розкішна сомбрера? міркував Федько присипляючи свою совість Страхатиме горобців і без бриля а Вітьці на відповідальне побачення позаріз треба… Та зрештою я не краду бриль а тільки позичаю. 7. Жаль звичайно серенади буркнув Федько й смачно позіхнувши додав Ходімо спати а завтра щось придумаємо (В. Чемерис). 8. Не ймення тебе красить а ти його краси говорили козаки. 9. Батько звичайно в такім випадку грозив Павлусеві пальцем а до Ганни промовляв Козир-дівка! Тебе лише в посли слати… (А. Чайковський).

А. Перепишіть речення й розставте розділові знаки.

Б. Згадайте назви художніх творів, з яких використано речення, й упізнайте відповідні ілюстрації.

Прочитайте речення й виконайте завдання.

1. Ясність — головне достоїнство мови (Арістотель). 2. Мовчання — золото (Народна творчість). 3. Не завжди говори, що знаєш, але завжди знай, що говориш (Клавдій). 4. Найбільша розкіш — це розкіш людського спілкування (А. де Сент-Екзюпері). 5. Заговори, щоб я тебе побачив (Сократ).

А. Складіть і запишіть речення з прямою мовою, використавши наведені вище вислови й самостійно дібравши слова автора.

Б. Побудуйте до кожного речення схему.

4. Прочитайте притчу й виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

Одного дня до кабінету Франциска Сальського зайшла жінка різко відчинивши двері.

Перебуваючи у великому напруженні вона несподівано запитала Як мені стати святою? Франциск незворушно відповів тихо зачинивши двері

Не важливо що поступ відбувається малими кроками. Головне щоб вони були добрими за своєю суттю (П. Пелегріно).

A. Доберіть заголовок, використавши слова з тексту.

Б. Перепишіть притчу й розставте розділові знаки.

B. Побудуйте схеми до речень із прямою мовою.

Г. Поміркуйте над відповіддю Ф. Сальського. Як ви її зрозуміли? Свої думки сформулюйте й запишіть (два-три речення).

По́ступ, -у, чол. перен. Поступальний розвиток по висхідній лінії, перехід від нижчого рівня до вищого; прогрес.

5. Виконайте тестове завдання.

Реченню Стійте вигукнув Остап і додав Треба зачекати на підмогу (розділові знаки пропущено) відповідає схема

А «П!» — а.

Б «П! — а. — П».

В «П, — а: — П».

Г «П! — а: — П».

6. Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

Опорні слова: черга, крайній, останній, пані, молодий чоловік, шановний(а), неподобство, неввічливий(а), вибачте.

А. За зображеною ситуацією складіть і запишіть текст (п’ять-сім речень), використовуючи опорні слова.

Б. Використайте речення, що відповідають поданим схемам.

1. А: «П?»

2. «П, — а, — п».

Прочитайте уривок із художнього тексту й виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

Попереду їхав лицар

Та лихий такий крий Боже!

Бачте крикнув Що за птиця!

Чи не встав би ти небоже?

Не біда поет відмовив

Як ти й сам з дороги звернеш

Бо як рими повтікають

Ти мені їх не завернеш!

A. Перепишіть уривок, розставляючи розділові знаки.

Б. Прочитайте уривок, чітко проінтонувавши пряму мову й слова автора.

B. Згадайте й запишіть ім’я автора цих рядків.

КУЛЬТУРА СЛОВА

1. Запам’ятайте, як треба наголошувати слова.

Кажу́, закінчи́ти, навести́, зру́чний, фахови́й.

2. Запам’ятайте народні вислови.

Дешева риба — погана юшка.

Заснула щука, та зуби не сплять.

Кожна жаба своє болото хвалить.

Коваль коню ногу кує, а жаба й собі підставляє.

Байдуже ракові, у якому горщику його зварять.

3. Перегляньте експрес-урок «Хто крайній чи хто останній у черзі?». Випишіть речення з прямою мовою.

Хто крайній чи хто останній у черзі?

Прочитайте речення й виконайте завдання (розділові знаки пропущено).

1. Іване перервав хтось урешті тишу Розкажи-но як тебе жінка била та як ти від неї забіг аж сюди (М. Коцюбинський). 2. Не великий пан одчиниш і сам каже Вернигора (Народна казка).3.Слухай-но дурепо обірвав її проповідь Орел Не тому загинула премудра твоя прабаба що літала а тому що взялася не за свою справу (Г. Сковорода). 4. Ох каже як не гріх котам таких малесеньких безвинних не жаліти! І їм же хочеться на світі жити… (Л. Глібов). 5. Оце повісьте в корчмі аби лицарів до бою надихало сказав радник з відчутно пригаслим настроєм і вже відходячи докинув Так мені голову замакітрити! (Ю. Винничук). 6. Дивна дівчина думалося йому раз по разу Такої я ще й не видав ніколи! 7. Розстановивши ціле товариство Максим дав ось який розпорядок Тепер помолімося кому хто знає а потім разом заграймо в роги (І. Франко).8. Перед брамою пастушок поклонився й промовив Вельмишановна брамо чи була б ти така ласкава й випустила нас на волю бо тільки ти можеш нас випустити (Е. Андієвська). 9. Заповідник далеко звідси відповів дядько Сюди із заповідника лосі не бігають (Є. Гуцало).

А. Випишіть у робочий зошит лише речення з прямою мовою й розставте розділові знаки.

Б. Побудуйте схеми до виписаних речень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити