Підручник Українська мова 9 клас - Олександр Авраменко - Грамота - 2017 рік

Дорогі дев’ятикласники!

ВСТУП

§ 1. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§ 2. ГРАМАТИЧНА ОСНОВА. ОДНОСКЛАДНЕ ТА ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ (повторення)

§ 3. ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ(вставні слова, звертання, однорідні члени речення)

§ 4. ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ (відокремлені члени речення)

§ 5. ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 6. ПРЯМА МОВА

§ 7. НЕПРЯМА МОВА

§ 8. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

§ 9. ЦИТАТА ЯК СПОСІБ ПЕРЕДАВАННЯ ЧУЖОЇ МОВИ

§ 10. ДІАЛОГ

§ 11. ТВІР РОЗДУМ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

§ 12. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ

§ 13. СПОЛУЧНИКОВІ Й БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

§ 14. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 15. УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ НА СУСПІЛЬНУ ТЕМУ

§ 16. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОСУРЯДНОМУ РЕЧЕННІ

§ 17. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ, ЙОГО БУДОВА Й ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ В НЬОМУ

§ 18. ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ

§ 19. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗАЯВА

§ 20. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОЗНАЧАЛЬНИМИ ТА ПІДРЯДНИМИ З'ЯСУВАЛЬНИМИ

§ 21. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ МІСЦЯ Й ЧАСУ

§ 22. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ СПОСОБУДІЇ І СТАНУ ТА ПІДРЯДНИМИ ПОРІВНЯЛЬНИМИ

§ 23. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. АВТОБІОГРАФІЯ

§ 24. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ПРИЧИНИ, МЕТИ, УМОВИ

§ 25. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ НАСЛІДКОВИМИ Й ДОСТУПНИМИ

§ 26. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ

§ 27. ДОКЛАДНИЙ ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ, ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

§ 28. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 29. КОМА ТА КРАПКА З КОМОЮ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ РЕЧЕННІ

§ 30. ДВОКРАПКА В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

§ 31. ТИРЕ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

§ 32. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ'ЯЗКУ

§ 33. ТЕКСТ І ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ

§ 34. БУДОВА ТЕКСТУ. МІКРОТЕМА Й АБЗАЦ. КЛЮЧОВІ СЛОВА В ТЕКСТІ Й АБЗАЦІ

§ 35. ВИДИ Й ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

§ 36. ТЕЗИ ПРОЧИТАНОЇ НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ СТАТТІ. КОНСПЕКТ

§ 37. СИНТАКСИС ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ (УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО)

§ 38. ПУНУТУАЦІЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ (УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО)

§ 39. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ (ТЕСТУВАННЯ)

§ 40. РЕЗЮМЕ

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

З ОРФОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА

ІЗ СЛОВНИКА ІНШОМОВНИХ СЛІВ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити