Музичне мистецтво 2 клас - Ольга Лобова

СТОРІНКИ-ПІДКАЗКИ


Словничок


Акомпанемент — музичний супровід.

Ансамбль — група виконавців, що виступають разом. Найбільш поширені ансамблі:

ДУЕТ ТРІО (або ТЕРЦЕТ) КВАРТЕТ

Варіації — музичний твір, у якому основна мелодія (тема) набуває різноманітних змін: мелодичних, ритмічних, ладових, динамічних, тембрових тощо.

Веснянки — пісні, пов’язані з приходом весни і початком польових робіт.

Виконавець — людина, яка виконує музику (співак, інструменталіст, диригент тощо).

Виражальність — здатність музики виражати характер людини, її думки, настрої та почуття.

Вокальна музика — музичні твори для співу.

Гама — послідовність звуків від ноти до її повторення:

Гами бувають висхідні та низхідні.

Динаміка — сила, гучність музичного звучання.

Динаміку позначають знаками:

 — гучно;

 — тихо тощо.

Поступові зміни динаміки позначають так:

«Зерно»-інтонація — найбільш важливий і виразний мотив музичного твору.

зображальність — здатність музики відображати звуки природи та навколишнього світу, передавати рух тощо.

Інструментальна музика — твори для виконання на музичних інструментах.

Інтонація — особливість музичного висловлювання, що надає йому виразності. Інтонації бувають: запитальні, стверджувальні, окличні; зображальні, виражальні та інші.

Колядки та щедрівки — святкові пісні, які виконують на Новий рік і Різдво.

Композитор — людина, яка створює музику.

Лад — злагоджене поєднання звуків різної висоти. Головні музичні лади: мажор і мінор.

Марш — ритмічна музика, під яку легко крокувати.

Мелодія — одноголосна музична «думка», найважливіший елемент музичної мови. Мелодія складається зі звуків різної висоти і тривалості.

Музика — мистецтво, яке «змальовує» життя людей, навколишній світ і «розмовляє» зі слухачем мовою звуків.

Музика буває народна та композиторська; вокальна та інструментальна; пісенна, танцювальна та маршова.

Музична мова — особлива мова музики. Вона складається із:

Основні елементи музичної мови: мелодія, ритм, лад, темп, тембр, динаміка.

Музичні звуки — голоси співаків і більшості музичних інструментів. Властивості музичних звуків: висота, тривалість, гучність і забарвлення (тембр) звучання.

Музичні інструменти — інструменти для виконання музики. Бувають: ударні, духові, струнні, клавішні.

Музичний пульс — рівномірні «кроки» музики. Народна музика — поспівки, пісні, танці, створені народом.

Ноти — знаки для запису музичних звуків, якими позначають тривалість і висоту звучання.

Основні елементи ноти: овал, штиль і хвостик.

Нотний стан (нотоносець) — п’ять ліній для запису музики. На початку нотного стану пишуть музичний ключ.

Опера — музична вистава, в якій всі персонажі співають.

Оркестр — великий інструментальний колектив. Види оркестрів: духовий, струнний, симфонічний, оркестр народних інструментів.

Симфонічний оркестр

Симфонічний оркестр поєднує виконавців на струнних, духових та ударних інструментах.

Пауза — перерва у звучанні, знак мовчання. У музиці паузи позначають спеціальними знаками.

Пісня — невеликий мелодійний твір для співу. Зазвичай пісня складається з кількох куплетів.

П’єса — невеликий інструментальний твір.

Програмна музика — інструментальні твори з назвами, що пояснюють їхній зміст.

Ритм — упорядковане чергування звуків і пауз різної тривалості.

Соліст (соло) — один виконавець.

Сюїта — музичний твір з кількох окремих частин, поєднаних спільним задумом.

Танець — ритмічні рухи та музика, під яку можна танцювати.

Тембр — забарвлення звучання голосів і музичних інструментів.

Дитячий хор

Темп — швидкість руху музики. Темпи бувають повільні, помірні та швидкі.

Тонка — перший, найстійкіший звук ладу та відповідної гами.

Фальшиво — неточно, неправильно.

Фортепіано — клавішні музичні інструменти: піаніно і рояль.

Хор — великий вокальний колектив.

Шумові звуки — «голоси» природи, навколишнього світу і деяких інструментів: барабана, бубна, ложок

ПЕРЕВІР СЕБЕ:

с. 24 - диригент; с. 28 - слухач;

с. 37 - ріка, сонце, квітку, сніг, вікном, Україну, музика;

с. 69 - метелиця;

с. 77 - людина;

с. 88 - мелодія;

с. 106 - луни; динаміка.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити