Музичне мистецтво 6 клас

Словник музичних жанрів

 

Арія (з італ. «пісня») — завершений за будовою сольний номер в опері (ораторії, кантаті), який виконується співаками в супроводі оркестру і є музичною характеристикою оперного персонажа.

Авторська (бардівська) пісня — вокальний твір, музика та вірші якого створені аматором, тобто людиною, яка за професією не є композитором і поетом. Балада (ізфр. «танцювати») — вокальний або інструментальний твір романтичного змісту, насичений яскравими, часто фантастичними образами.

Балет (із фр. «бал») — музично-театральний твір, зміст якого виражено в музично-хореографічних образах.

Варіації (з латин, «зміна») — музичний твір, у якому основна тема повторюється кілька разів у зміненому вигляді.

Вокальний цикл — цикл романсів або пісень, об’єднаних однією ідеєю.

Гімн (із грец. «похвальна пісня») — камерно-вокальний твір хвалебного, урочистого характеру.

Елегія (із грец. «журлива пісня, скарга») — вокальний або інструментальний твір задумливого, сумного характеру.

Естрадна пісня — твір популярної вокальної музики, призначений для виконання на естраді.

Етюд — музична п’єса, призначена для вдосконалення технічних навичок гри на музичних інструментах.

Жанр (із фр. «рід, вид») — рід творів мистецтва, їхній розподіл за певними особливостями, що виявляються у змісті та формі.

Камерна музика — твори, призначені для виконання невеликим складом музикантів.

Каватйна (з італ. «добувати, витягати») — вокальний твір; розгорнутий сольний номер в опері.

Кантата (з італ. «співати») — великий вокальний твір для хору, соліста й оркестру. Концерт (з латин, «змагання») — музичний інструментальний твір, що складається зазвичай із трьох частин, призначений для виконання одним або кількома інструментами та оркестром.

Літургія (із грец. «всенародна справа») — твір духовної хорової музики, що виконується а капела.

Меса (із фр. «посилаю») — багаточастинний хоровий твір, написаний на духовний текст.

Мініатюра (з італ. «кіновар, сурик») — невеликий музичний твір, найчастіше інструментальна п’єса.

Мюзикл (з англ. «музичний») — музично-театральний твір, у якому поєднуються виражальні можливості драматичного, музичного, хореографічного, естрадного мистецтв.

Ноктюрн (із фр. «нічний») — невеликий ліричний твір мрійливого настрою. Оперета (з італ. «маленька опера») — вистава, переважно розважального характеру, що поєднує розмовні діалоги, вокальну й інструментальну музику, хореографію й естрадне мистецтво.

Ораторія (з італ. «молитва») — масштабний за змістом багаточастинний музичний твір для хору, солістів й оркестру. За драматизмом нагадує оперу, але без костюмів і декорацій.

Попурі (із фр. «страва з різних видів м’яса і зелені») — інструментальна п’єса, яка складається з мелодій народних пісень і танців, популярних мотивів опер, оперет, балетів, кінофільмів.

Прелюдія (з лат. «граю попередньо») — твір камерно-інструментальної музики, п’єса вільного, імпровізаційного характеру.

Рапсодія (із грец. «епічна поема, що співається») — інструментальний твір, вид музичної фантазії на народні теми.

Реквієм (з лат. «спокій») — твір духовної музики, заупокійна меса.

Романс (із фр, «романський») — вокальний ліричний твір, який виконується у супроводі музичного інструмента.

Рондо — музичний твір, форма якого будується на зіставленні теми та кількох контрастних епізодів.

Серенада (з італ. «ясний, відкритий») — різновид романсу, який виконується у супроводі лютні, мандоліни чи гітари під вікнами дівчини ввечері або вночі. Симфонія (із грец. «співзвучність») — великий музичний твір для симфонічного оркестру, побудований на контрастних частинах (переважно чотирьох).

Скерцо (з італ. «жарт») — музична п’єса в рухливому, стрімкому темпі, з «гострим» ритмом і жартівливим змістом.

Соната (з італ. «звучати») — музичний твір для одного або двох інструментів, який складається із трьох частин, що контрастують між собою, але мають спільний задум.

Сюїта (із фр. «ряд, послідовність») — музичний твір, що складається з       різних частин, об’єднаних спільним задумом чи ідеєю.

Увертюра (із фр. «відкривати, починати») — вступ до опери, балету тощо або самостійний музичний твір для оркестру.

Фантазія (із грец. «уява») — музичний інструментальний твір вільної форми фантастичного змісту.

Хоровий концерт — багаточастинний акапельний твір, в основі розвитку якого лежить зіставлення співацьких голосів (партій).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити