ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 КЛАС - Ірина Жиркова - 2015

ПЛАН І КАРТА


§ 15. ЗОБРАЖЕННЯ МІСЦЕВОСТІ НА ПЛАНІ


Невелику територію земної поверхні можна сфотографувати або намалювати. При цьому одержимо зображення місцевості, на якому предмети зображено такими, якими їх побачив фотограф (мал. 50) або художник (мал. 51).

Мал. 50. Фотознімок місцевості

Мал. 51. Малюнок місцевості (Г. Слободянок. «Українське село» )

- Чи можна за малюнком чи фотознімком визначити розміри предметів і відстані між ними, довідатися, як розташовані предмети відносно сторін горизонту?

За малюнком чи фотознімком важко ознайомлюватися з місцевістю. Відстані між предметами та їх розміри можна визначити лише приблизно. Неможливо визначити розміщення в просторі предметів відносно сторін горизонту. На фотознімку чи малюнку не всі предмети можна побачити, деякі з них затулено іншими. Значно краще ознайомлюватися з територією за допомогою плану місцевості (мал. 52).


Мал. 52. План місцевості

План місцевості — це креслення вигляду згори невеликої ділянки земної поверхні.

Для зображення предметів на плані місцевості використовують умовні знаки (мал. 53). Кожний предмет має свій умовний знак. Завдяки умовним знакам на плані місцевості легко розпізнати об’єкти, дізнатися про їх розташування.

 

Мал. 53. Умовні знаки плану місцевості

Масштаб — це число, яке показує, у скільки разів зменшено (або збільшено) справжні розміри предметів і відстані між ними.

Масштаб записують внизу плану у вигляді лінійки з написом. Наприклад, масштаб «1 см — 100 м» означає, що 1 см на плані відповідає 100 м на місцевості.

Масштаб може бути різним. Знаючи масштаб плану, можна обчислити розміри предметів та відстані між ними.

Усі предмети на плані місцевості розміщено відповідно до сторін горизонту. Це дає змогу орієнтуватися на місцевості та визначати розташування предметів.

- 1. Які е чотири основні сторони горизонту? 2. Як скорочено позначають сторони горизонту?

Напрям Пн.—Пд. на плані вказує стрілка. Якщо вона відсутня, то вгорі на плані буде північ, унизу — південь, справа — схід, зліва — захід.

План місцевості — це креслення вигляду згори невеликої ділянки земної поверхні. Для зображення предметів на плані місцевості використовують умовні знаки. Масштаб — це число, яке показує, у скільки разів зменшено (або збільшено) справжні розміри предметів і відстані між ними.

- 1. Що таке план місцевості? 2. Порівняйте малюнок і план місцевості. 3. Що називають масштабом? 4. За допомогою чого зображають на плані місцевості предмети? 5. Як визначити сторони горизонту на плані? 6. Кому й для чого потрібні плани?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити