ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 КЛАС - Ірина Жиркова - 2015

ПЛАН І КАРТА


§ 16. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

- Що таке глобус? Що на ньому зображують?

На плані місцевості можна зобразити невеликі території. Усю земну поверхню зображують на глобусі — моделі Землі.

- 1. Розгляньте глобус (мал. 54) та визначте, якими кольорами позначено на ньому земну поверхню. 2.       Що зображено на глобусі?

Глобус складається з кулі, що обертається навколо осі. Земна вісь — це уявна лінія, навколо якої обертається Земля.

Вона нахилена, так само, як показує глобус. Земна вісь проходить через центр Землі та перетинає земну поверхню в точках, які називають полюсами.

Зверху на глобусі позначено Північний полюс Землі, а знизу — Південний полюс.

На однаковій відстані від полюсів проходить уявна лінія — екватор. Він розділяє Землю на дві півкулі. Від Північного полюса до екватора — північна півкуля, а від Південного полюса до екватора — південна півкуля.

На глобусі проведено уявні лінії: паралелі та меридіани. Меридіани — це лінії, які з’єднують Північний і Південний полюси. Паралелі — це лінії, проведені по напрямку захід — схід.

На глобусі жовтим, коричневим і зеленим кольорами позначений суходіл, а синім і блакитним кольорами — водна поверхня.

Користуватися глобусом не дуже зручно через його об’ємність. На глобусі земну поверхню зменшено в мільйони разів, тому за допомогою умовних знаків на ньому можна позначити лише найбільші об’єкти.

Мал. 54. Глобус

- Що вам відомо про карту? Що позначають на карті за допомогою умовних позначень?

Географічна карта — це зменшене в багато разів зображення земної поверхні на площині за допомогою умовних знаків.

- Що таке масштаб? Для чого його використовують?

На географічний карті, як і на плані, використовують масштаб. Відстані на карті зменшено. Проте, якщо на плані відстані зменшено в сотні разів, то на карті — у тисячі й навіть мільйони разів.

Якщо уявно поділити глобус по меридіану на дві півкулі та зобразити їхню поверхню на аркуші паперу, то отримаємо карту півкуль: Західної та Східної. На карті півкуль, як і на глобусі, позначено Північний і Південний полюси, екватор, паралелі та меридіани. Меридіани на карті вказують напрям північ — південь, а паралелі — захід — схід. Угорі на карті — північ, унизу — південь, праворуч — схід, а ліворуч — захід.

- 1. Розгляньте на карті півкуль Західну та Східну півкулі (див. форзац 1). 2. Визначте, якими кольорами позначено на карті земну поверхню. 3. Які умовні знаки використано на карті? Що вони означають? 4. Знайдіть на фізичній карті півкуль Північний та Південний полюси, екватор, північну та південну півкулі, паралелі й меридіани. 5. Порівняйте карту з глобусом.

На географічній карті умовними знаками позначають гори, рівнини, ріки, озера, океани, моря. Сушу та водойми на карті, як і на глобусі, позначають різними кольорами.

Карти, на яких зображено природні об’єкти: гори, рівнини, океани, моря, озера, річки, називають фізичними.

 Залежно від величини зображуваної території та розмірів карти використовують різні масштаби. Що більша територія, яку зображують на карті, то менший масштаб. Тобто один сантиметр на карті відповідає великій відстані на місцевості. Що менша територія, то більший масштаб. Тобто один сантиметр на карті відповідає невеликій відстані на місцевості. Наприклад, масштаб на фізичній карті півкуль 1:115 000 000, або в 1 см — 1150 км. Це означає, що відстані на карті зменшено в 115 мільйонів разів.

Масштаб фізичної карти України на форзаці 2 — 1:4 500 000, або в 1 см — 45 км. Це означає, що відстані на цій карті зменшено в майже в 5 мільйонів разів. Отже, масштаб на фізичній карті півкуль менший, ніж на карті України. Від масштабу залежить кількість зображених на карті об’єктів.

На яких картах: з малим чи з великим масштабом — можна зобразити більше об’єктів? Чому?

Що більший масштаб, то більше об’єктів можна зобразити на карті. Відстані на картах з дрібним масштабом настільки зменшено, що на них можна зобразити лише дуже великі об’єкти. На картах з великим масштабом територію можна зобразити детальніше.

- Географічна карта — це зменшене в багато разів зображення на площині за допомогою умовних знаків земної поверхні. На географічний карті використовують масштаб.

- 1. Що таке географічна карта? 2. Як на картах позначають поверхню Землі? 3. Що таке паралелі й меридіани? 4. Як визначити сторони горизонту на карті? 5. Який масштаб використовують на картах? 6. На якій з карт: півкуль чи України — зображено більше об’єктів? Чому? 7. Порівняйте план місцевості й географічну карту.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Читання плану і карти з використанням умовних позначень і масштабу

Обладнання: план місцевості, умовні знаки до плану місцевості, фізичні карти півкуль та України, лінійка.

Хід роботи

Завдання 1. Визначте масштаб плану (див. мал. 52).

Завдання 2. Розгляньте умовні знаки до плану місцевості (див. мал. 53) та знайдіть на плані місцевості мішаний ліс, річки, шосе, луки, плодовий сад, озеро, стежку, будівлі.

Завдання 3. За умовними знаками визначте на плані місцевості, що розміщена з північної, південної, західної та східної сторін.

Завдання 4. Прочитайте по-різному масштаб фізичної карти півкуль (див. форзац 1) та фізичної карти України (див. форзац 2).

Завдання 5. Розгляньте умовні знаки до фізичної карти півкуль (див. форзац 1) та знайдіть на карті гори, рівнини, річки, моря, озера.

Завдання 6. Розгляньте умовні знаки до фізичної карти України (див. форзац 2) та знайдіть на карті Київ, інші великі міста, річки, моря, гори й рівнини.

Завдання 7. Знайдіть на карті України обласний центр вашого рідного краю та визначте, у якому напрямі від Києва він розташований.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити