ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 КЛАС - Ірина Жиркова - 2015

ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ


§ 18. ОКЕАНИ І МАТЕРИКИ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ


- Що таке карта? Якими бувають карти? Як позначають на карті земну поверхню?

На фізичній карті півкуль зображено всю земну поверхню: сушу — це материки, та водну поверхню — це океани.

Материки — це великі ділянки суші, з усіх сторін оточені водою.

На Землі є шість материків: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида.

- 1. Знайдіть і покажіть на фізичній карті півкуль (див. форзац 1) материки. 2. Визначте, у яких півкулях Землі вони розташовані. 3. Розкажіть про поверхню материків, скориставшись умовними знаками.

- Чим відрізняються між собою материки?

Материки відрізняються між собою розмірами, формами земної поверхні, природними умовами.

Найбільший материк — Євразія. Він складається з двох частин світу: Європи та Азії. Умовна межа між Європою та Азією проходить по Уральських горах.

Другим за площею материком є Африка, третім — Північна Америка, далі Південна Америка та Антарктида. Найменший материк на Землі — Австралія.

На Землі є значно менші за материки ділянки суходолу, з усіх сторін оточені водою, — це острови.

Найбільший острів на Землі — Гренландія, він розташований на півночі західної півкулі.

- Що таке Світовий океан? З яких частин він складається? Якою є вода в океані?

Світовий океан — це водна поверхня Землі, яка омиває всі материки та острови. Світовий океан розділено материками на частини, які називають океанами.

На Землі є чотири океани: Тихий, Атлантичний, Індійський та Північний Льодовитий.

У місцях, де океан вдається в сушу, утворюються моря. Море — це частина океану, яка має з ним зв’язок (мал. 55).

Мал. 55. Море

- 1. Знайдіть і покажіть на фізичній карті півкуль (форзац 1) океани. 2. Визначте, у яких півкулях Землі вони розташовані. 3. Які материки омиває кожен океан?

- Чим відрізняються між собою океани?

Океани відрізняються між собою розмірами, глибиною, природними умовами.

Найбільший і найглибший — Тихий океан. Атлантичний океан — менший і не такий глибокий, як Тихий. Індійський океан — ще менший. Північний Льодовитий океан — найменший за розмірами та найменш глибокий з усіх океанів.

На Землі є шість материків: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія й Антарктида. Материки омивають чотири океани: Тихий, Атлантичний, Індійський та Північний Льодовитий.

- 1. Що зображено на карті півкуль? 2. Що таке материк? Скільки материків є на Землі? Назвіть їх і покажіть на карті півкуль. 3. Який материк складається з двох частин світу? Назвіть їх і покажіть межу між ними. 4. Скільки океанів є на Землі? Назвіть їх і покажіть на карті півкуль.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Нанесення на контурну карту півкуль назв материків та океанів

Обладнання: контурна карта півкуль, фізична карта півкуль.

Хід роботи

Завдання 1. Скориставшись фізичною картою півкуль (див. форзац 2), підпишіть на контурній карті півкуль назви материків (написи материків роблять друкованими літерами в центральній частині материка).

Завдання 2. Скориставшись фізичною картою півкуль, підпишіть на контурній карті півкуль назви океанів (написи океанів роблять друкованими літерами в центральній частині океану).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити