ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 КЛАС - Ірина Жиркова - 2015

ВСТУП


§ 1. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ У ПРИРОДІ


- Що таке природа? Що належить до природи? Якою буває природа?

Усе довкола, крім того, що зроблено людиною, належить до природи. Природа — це повітря, вода, рослини, тварини, люди, хмари, гірські породи, ґрунт, Місяць, зорі.

У природі все взаємопов’язано. Тісні зв’язки існують між тілами неживої природи, між неживою і живою природою, між тілами живої природи.

- Які вам відомі приклади взаємозв’язків у природі?

Під впливом сонячного тепла з поверхні океанів випаровується вода. З водяної пари високо над земною поверхнею утворюються хмари, з яких випадають опади. Опади, що випадають над суходолом, поповнюють річки та озера. Якби не було Сонця, не було б хмар. Не було б опадів — не було б річок та озер.

Живим організмам для життя потрібне сонячне світло і тепло, повітря, вода. Природа — домівка для рослин, тварин і людини.

- Розгляньте мал. 1 і розкажіть, де живуть зображені тварини.

Білка                                 Акула                               Кріт

Мал. 1. Тварини різних середовищ існування


Організми впливають на неживу природу. Рослини в процесі живлення поглинають з повітря вуглекислий газ і виділяють кисень. Рослини і тварини беруть участь в утворенні ґрунту і гірських порід. Рослини є кормом для тварин, а тварини запилюють квітки і поширюють насіння.

Людина бере значно більше від природи, ніж інші організми. Вона добуває корисні копалини, вирощує культурні рослини, розводить свійських тварин. Природа є джерелом енергії для людини. Людина не лише використовує природу, а й змінює її, часто завдаючи шкоди.

- Якої шкоди завдає природі людина? Наведіть приклади.

Сміттєві звалища, шкідливі гази в повітрі, виснажений ґрунт, забруднені водойми, вирубані ліси, збіднілий рослинний і тваринний світ — де те, що отримує природа внаслідок діяльності людини.

Яким має бути ставлення людини до природи?

Людина — це лише частинка природи, яка дала їй життя. Пам’ятайте: піклуючись про природу, ми дбаємо про себе!

- У природі всі тіла між собою взаємопов'язані та впливають одне на одне. Живі організми не зможуть існувати без неживої природи та одне без одного. Берегти природу — головний обов'язок кожної людини.

 - 1. Що таке природа? 2. Які взаємозв’язки існують у неживій природі? 3. Які взаємозв’язки існують у живій природі? 4. Як живі організми впливають на неживу природу? 5. Як людина змінює природу? 6. Як люди повинні ставитися до природи?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити