ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 КЛАС - Ірина Жиркова - 2015

ВСТУП


§ 1. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ У ПРИРОДІ


- Що таке природа? Що належить до природи? Якою буває природа?

Усе довкола, крім того, що зроблено людиною, належить до природи. Природа — це повітря, вода, рослини, тварини, люди, хмари, гірські породи, ґрунт, Місяць, зорі.

У природі все взаємопов’язано. Тісні зв’язки існують між тілами неживої природи, між неживою і живою природою, між тілами живої природи.

- Які вам відомі приклади взаємозв’язків у природі?

Під впливом сонячного тепла з поверхні океанів випаровується вода. З водяної пари високо над земною поверхнею утворюються хмари, з яких випадають опади. Опади, що випадають над суходолом, поповнюють річки та озера. Якби не було Сонця, не було б хмар. Не було б опадів — не було б річок та озер.

Живим організмам для життя потрібне сонячне світло і тепло, повітря, вода. Природа — домівка для рослин, тварин і людини.

- Розгляньте мал. 1 і розкажіть, де живуть зображені тварини.

Білка                                 Акула                               Кріт

Мал. 1. Тварини різних середовищ існування


Організми впливають на неживу природу. Рослини в процесі живлення поглинають з повітря вуглекислий газ і виділяють кисень. Рослини і тварини беруть участь в утворенні ґрунту і гірських порід. Рослини є кормом для тварин, а тварини запилюють квітки і поширюють насіння.

Людина бере значно більше від природи, ніж інші організми. Вона добуває корисні копалини, вирощує культурні рослини, розводить свійських тварин. Природа є джерелом енергії для людини. Людина не лише використовує природу, а й змінює її, часто завдаючи шкоди.

- Якої шкоди завдає природі людина? Наведіть приклади.

Сміттєві звалища, шкідливі гази в повітрі, виснажений ґрунт, забруднені водойми, вирубані ліси, збіднілий рослинний і тваринний світ — де те, що отримує природа внаслідок діяльності людини.

Яким має бути ставлення людини до природи?

Людина — це лише частинка природи, яка дала їй життя. Пам’ятайте: піклуючись про природу, ми дбаємо про себе!

- У природі всі тіла між собою взаємопов'язані та впливають одне на одне. Живі організми не зможуть існувати без неживої природи та одне без одного. Берегти природу — головний обов'язок кожної людини.

 - 1. Що таке природа? 2. Які взаємозв’язки існують у неживій природі? 3. Які взаємозв’язки існують у живій природі? 4. Як живі організми впливають на неживу природу? 5. Як людина змінює природу? 6. Як люди повинні ставитися до природи?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити