ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 КЛАС - Ірина Жиркова - 2015

ВСЕСВІТ I СОНЯЧНА СИСТЕМА


§ 3. СОНЯЧНА СИСТЕМА, ЇЇ СКЛАД


- Що вам відомо про Сонце та Землю?

Однією із зір Всесвіту є Сонце. Сонце разом з небесними тілами, які навколо нього обертаються, утворюють Сонячну систему. Центральним і наймасивнішим тілом Сонячної системи є Сонце.

Навколо Сонця обертаються 8 планет, супутники планет, астероїди, комети, метеороїди.

Планети — це великі кулеподібні небесні тіла, що обертаються навколо Сонця на різних відстанях. Планети — холодні тіла, вони світяться відбитим сонячним світлом. Сонце освітлює і нагріває планети. Шлях, яким планета рухається навколо Сонця, називають орбітою.

- 1. Прочитайте назви планет у порядку їх віддаленості від Сонця (мал. 7). 2. Знайдіть небесне тіло, розташоване в центрі. 3. Визначте, котрою за віддаленістю від Сонця є Земля. 4. Яку форму мають орбіти планет?

Мал. 7. Будова Сонячної системи

- Яка планета має найдовшу орбіту, а яка — найкоротшу? Чому?

Вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран — рухаються навколо Сонця орбітами різної довжини, які мають вигляд витягнутих кіл. Що далі розташована від Сонця планета, то довша в неї орбіта.

У більшості планет є супутники — небесні тіла, які рухаються навколо планет. Наша планета Земля має 1 супутник — Місяць, Марс — 2, а в Юпітера їх понад 60.

Планети та їхні супутники — це найбільші, після Сонця, тіла Сонячної системи. Значно меншими за розмірами є астероїди, комети та метеороїди.

Астероїди — це значно менші за планети небесні тіла, які рухаються навколо Сонця. Відомо тисячі астероїдів. Астероїди — це холодні тіла, які світяться відбитим сонячним світлом. Найбільші астероїди — Паллада і Веста — мають у поперечнику близько 500 км. Астероїди мають неправильну форму (мал. 8).

Мал. 8. Астероїди

Комети — це небесні тіла, які рухаються навколо Сонця дуже витягнутими орбітами. Вони складаються із замерзлих газів, льоду та дрібних уламків. Із наближенням до Сонця комета починає танути. Її частинки відкидаються променями Сонця і у неї з’являється хвіст із розріджених газів.


Мал. 9. Комета Галлея

Найвідомішою і найкраще дослідженою є комета Галлея.

Повний оберт навколо Сонця комета Галлея робить за 76 років. Останній раз її бачили на небі в 1986 році (мал. 9).

- Коли люди зможуть знову побачити комету Галлея?

Метеороїди — це небесні тіла, розміри яких менші за 1 км. Уламки метеороїдів, які впали на Землю, називають метеоритами.

- Сонячна система складається із Сонця та небесних тіл (планет, супутників планету астероїдів, комет, метеороїдів), які обертаються навколо Сонця. Центральним та наймасивнішим тілом Сонячної системи є Сонце.

- 1. Що називають Сонячною системою? 2. Які небесні тіла входять до її складу? 3. Яке небесне тіло є центральним тілом Сонячної системи? 4. Що таке планета? 5. Що таке орбіта? 6. Перелічіть планети в порядку їх віддаленості від Сонця. 7. Що таке астероїди, комети та метеороїди? 8. Знайдіть інформацію і підготуйте повідомлення про одне з тіл Сонячної системи та його дослідження.

Найбільший у світі метеорит було знайдено в 1920 році в Африці. Це залізний метеорит Гоба, маса якого 66 тонн. Уважають, що він упав на Землю приблизно 80 тисяч років тому.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити