ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 КЛАС - Ірина Жиркова - 2015

ПРИРОДА УКРАЇНИ


§ 40. ФОРМИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ


Земна поверхня дуже різноманітна: в одних місцях вона майже рівна, в інших — горбиста та розчленована. Рівнини і гори — це основні форми земної поверхні суші.

Рівнини — це великі ділянки суші, які мають рівну або слабо горбисту поверхню. На рівнинах зручно зводити будівлі, прокладати дороги, займатися господарством, тому на них здавна селилися люди.

Рівнини поділяють на низовини і височини. Низовини — це форми земної поверхні, висота яких не перевищує 200 м. Височини — це форми земної поверхні, висота яких коливається в межах від 200 до 500 м. На карті низовини позначають зеленим кольором, а височини — жовтим і світло-коричневим.

- Розгляньте рівнини (мал. 132, 133). 2. Визначте, чим вони відрізняються між собою.

Мал. 132. Плоска рівнина

Мал. 133. Горбиста рівнина

Рівнини відрізняються своєю поверхнею. Якщо на рівнинах немає підвищень та понижень, таку рівнину називають плоскою. Якщо на рівнинах є горби, таку рівнину називають горбистою.

Горб — це невелике підвищення над земною поверхнею, висота якого не перевищує 200 м. У горба розрізняють підніжжя, вершину і схили (мал. 134).

Місце, де починається підйом, називають підніжжям горба. Вершина — це найвища точка горба. Частину горба між підніжжям і вершиною називають схилом. Схили в горбів бувають положистими та крутими.

На рівнинах, крім горбів, є яри та балки. Яр — це заглибина на земній поверхні з вузьким дном і крутими схилами (мал. 135).

Мал. 134. Горб

Мал. 135. Яр

Утворюється яр, коли потік талої чи дощової води стікає схилами горба або по похилій місцевості. Унаслідок цього спочатку утворюється невелика вимоїна, яка поступово глибшає та ширшає й перетворюється на яр.

Упродовж років круті схили ярів вкриваються рослинністю, і вони перетворюються на балки. Балка — це заглибина з положистими схилами, вкритими рослинністю (мал. 136).

Невеликі території земної поверхні зайняті горами. Гори — це високо підняті над рівнинами та сильно розчленовані ділянки суші. Здебільшого гори тягнуться довгими рядами, які називають гірськими хребтами (мал. 137). Іноді трапляються поодинокі гори. Гора — це підвищення над земною поверхнею, висота якого понад 200 м (мал. 138).


Мал. 136. Балка

Мал. 137. Гірський хребет

Мал. 138. Гора

Гора має вершину, підніжжя і схили. Схили можуть бути положистими і крутими.

- Чим подібні між собою горб і гора? Чи вони відрізняються?

Залежно від висоти гори поділяються на низькі (заввишки від 200 м до 800 м), середні (від 800 м до 2000 м)9 високі (понад 2000 м). Гори позначають на карті коричневим кольором різних відтінків.

Рівнини і гори — це основні форми земної поверхні суші. Рівнини поділяються на низовини і височини. На рівнинах можуть бути горби, яри, балки. Гори поділяються на низькі, середні та високі. Гори можуть бути поодинокими і простягатися гірськими хребтами.

- 1. Які основні форми земної поверхні суші? 2. Що таке рівнини? Якими вони бувають? 3. Які форми земної поверхні трапляються на рівнинах? 4. Що таке гори? 5. Що таке гірський хребет? 6. Що таке гора? 7. Якими бувають гори?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити