ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 КЛАС - Ірина Жиркова - 2015

ПРИРОДА УКРАЇНИ


§ 42. КОРИСНІ КОПАЛИНИ УКРАЇНИ


- Що таке корисні копалини? Наведіть приклади різних видів корисних копалин. Для чого люди видобувають корисні копалини?

Україна багата на різноманітні корисні копалини. У нашій країні добувають майже 100 видів корисних копалин. Завдяки наявності корисних копалин в Україні розвинута промисловість.

На карті родовища корисних копалин позначають умовними знаками. Кожна корисна копалина має свій умовний знак.

- 1. Користуючись фізичною картою України, визначте, які корисні копалини є на території нашої країни. 2. Розподіліть корисні копалини на види залежно від їх використання.

В Україні добувають такі горючі (паливні) корисні копалини: кам’яне та буре вугілля, торф, нафта й природний газ (мал. 143).

Буре вугілля                  Кам'яне вугілля                         Нафта

Мал. 143. Горючі корисні копалини

Їх використовують як паливо і сировину для промисловості. З нафти виробляють бензин, гас, мастила. З речовин, отриманих із горючих корисних копалин, виробляють пластмаси, синтетичне волокно, фарби, лаки.

Серед покладів природного палива в нашій країні основне місце займають кам’яне та буре вугілля. За запасами вугілля Україна посідає перше місце в Європі та восьме у світі.

В Україні є невеликі запаси нафти й природного газу.

До яких джерел енергії належать горючі корисні копалини? Чим можна замінити природне паливо?

Природне паливо — це невідновлюване джерело енергії, запаси якого з часом вичерпуються. Тому його потрібно використовувати економно, замінюючи відновлюваними джерелами енергії — енергією Сонця, вітру, води.

Рудні корисні копалини України — це залізна та марганцева руди (мал. 144). Вони є сировиною для виплавки чавуну і сталі. З них виготовляють труби, машини, інструменти, верстати, посуд тощо.

Залізна руда                                     Марганцева руда

Мал. 144. Рудні корисні копалини

Із будівельних корисних копалин в Україні найважливішими є вапняк, пісок, граніт, мармур, глина, гіпс (мал. 145).

Будівельні корисні копалини використовують для виготовлення цегли, цементу та бетону, необхідних для спорудження будинків, доріг.

Вапняк                               Граніт                              Гіпс

Мал. 145. Будівельні корисні копалини


Корисні копалини — це багатство країни. На території України зосереджено великі запаси марганцевих і залізних руд, кам’яного вугілля, кухонної солі, глини, піску, вапняків. За кількістю та якістю цих корисних копалин Україна посідає помітне місце серед країн світу.

Проте запаси корисних копалин у нашій країні не безмежні. З кожним роком вони зменшуються, оскільки потреби людей постійно зростають. Тому корисні копалини слід використовувати економно.

На території України є всі види корисних копалин: горючі (буре і кам'яне вугілля, нафта, природній газ), рудні (залізна та марганцева руди) та будівельні (пісок, вапняк, граніт, мармур, глина, гіпс).

- 1. Які корисні копалини є на території України? 2. Розподіліть корисні копалини України на види за їх використанням. 3. Яке значення мають корисні копалини різних видів для господарської діяльності людини? 4. Запропонуйте шляхи збереження корисних копалин в Україні.

В Україні зосереджено найбільші у світі поклади марганцевих руд, які становлять майже половину всіх світових запасів цієї корисної копалини.

Марганцеві руди залягають поблизу великих родовищ залізної руди та коксівного вугілля. Завдяки такому територіальному поєднанню в нашій країні є великі металургійні комбінати з виплавки чавуну та сталі.Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити