ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 КЛАС - Ірина Жиркова - 2015

ПРИРОДА УКРАЇНИ


§ 46. ГРУНТИ УКРАЇНИ. ОХОРОНА ГРУНТІВ


- Що таке ґрунт? Що входить до складу ґрунту? Яка основна властивість ґрунту? Які ґрунти є найродючішими? Яке значення має ґрунт для рослин, тварин, людей?

Ґрунт — це верхній пухкий шар земної поверхні, у якому живуть організми (мал. 156).

Головна властивість ґрунту — родючість. Родючість — це здатність ґрунту забезпечувати рослини всім необхідним для життя: водою, повітрям, мінеральними солями.

Родючість ґрунту залежить від кількості в ньому перегною.

Що більше в ґрунті перегною, то він родючіший.

З перегною, під впливом ґрунтових бактерій, утворюються мінеральні солі. Вони розчиняються у воді та всмоктуються з ґрунту коренями рослин.

Ґрунти відрізняються вмістом піску та глини. Ґрунт, у якому більше піску, називають піщаним (мал. 157), а ґрунт, у якому багато глини, — глинистим (мал. 158).

Мал. 156. Розріз ґрунту

Мал. 157. Піщаний ґрунт

Мал. 158. Глинистий ґрунт

- Якими властивостями відрізняються піщаний і глинистий ґрунти? Який ґрунт легше обробляти?

Піщаний ґрунт складається з частинок, які швидко пропускають воду. Він швидко висихає, пухкий, тому його легко обробляти.

Глинистий ґрунт складається з дуже дрібних частинок, які злипаються. Він погано пропускає воду і повільно висихає. У глинистому ґрунті мало повітря, він щільний, його важко обробляти.

Ґрунти відрізняються родючістю. Найродючішим є ґрунт чорного кольору, який називають чорноземом. У ньому багато перегною. Чорнозем добре пропускає воду й повітря та зберігає вологу.

Основні види ґрунтів нашої країни — це чорноземи, дерново-підзолисті та сірі лісові ґрунти.

- 1. Розгляньте основні види ґрунтів України (мал. 159). 2. Порівняйте їх між собою. 3. Зробіть висновок про родючість різних ґрунтів України.

Чорнозем              Дерново    підзолистий          Сірий  лісовий

Мал. 159. Основні види ґрунтів України

Чорноземи займають більше половини земельних угідь України. Чорноземи утворилися там, де колись були степи. Україна посідає провідне місце у світі серед країн, багатих на чорноземи.

Дерново-підзолистий ґрунт утворився там, де колись росли хвойні ліси. Такий ґрунт містить мало перегною, має невисоку родючість.

Сірий лісовий ґрунт утворився там, де колись росли листяні ліси. Такий ґрунт містить дещо більше перегною, ніж дерново-підзолистий ґрунт, але менше, ніж чорнозем.

- Що потрібно робити з ґрунтом, щоб отримати багатий урожай?

Ґрунт — це багатство нашої країни. Щоб отримувати багатий урожай, за ґрунтом потрібно доглядати і правильно обробляти.

Рослини добре ростуть на розпушеному ґрунті. У такий ґрунт добре проникають вода і повітря. Щоб зробити ґрунт пухким, його орють або перекопують та боронують. Обробіток ґрунту допомагає запасати й зберігати вологу, знищувати бур’яни та комах-шкідників.

Рослини всмоктують з ґрунту коренями воду з розчиненими в ній мінеральними солями. Від цього ґрунт виснажується. Щоб цьому запобігти, ґрунт потрібно удобрювати.

Основні види ґрунтів нашої країни — це чорноземи, дерново-підзолисті та сірі лісові. Найродючіші ґрунти — чорноземи.

- 1. Що таке ґрунт? 2. Яка основна властивість ґрунту? Від чого вона залежить? 3. Назвіть види ґрунтів за вмістом у них піску та глини. Опишіть їхні властивості. 4. Які ґрунти поширені в Україні? Опишіть їх. 5. Що потрібно робити, аби зберегти й покращити родючість ґрунту?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити