ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 КЛАС - Ірина Жиркова - 2015

ТІЛА І РЕЧОВИНИ


§ 60. ТІЛА І РЕЧОВИНИ. СТАНИ РЕЧОВИН


Нас оточують різноманітні тіла. Тіло — це все живе і неживе, що належить до природи чи створене людиною. Тіла бувають природні та рукотворні, створені людиною. Природні тіла бувають неживі та живі — організми.

- 1. Розгляньте мал. 209. Які природні тіла, а які — рукотворні? 2. Які тіла належать до живої, а які — до неживої природи?

Мал. 209. Різноманітність тіл

Тіла відрізняються між собою за формою, розмірами, кольором та речовинами, з яких вони складаються.

Речовина — це те, що з чого складаються тіла. Дверний ключ — це тіло. Залізо — це речовина, з якої зроблено ключ.

- Назвіть зображені тіла та речовини, з яких вони складаються (мал. 210).

Мал. 210. Тіла

Цукор, крохмаль, глина, вода, кухонна сіль, олія, гума, вода, скло, пластмаса, залізо — це речовини, з яких складаються тіла.

Тіл у природі більше, ніж речовин, тому що різні тіла можуть складатися з однакових речовин. Наприклад: із заліза складаються цвях, ножиці, каструля, голка тощо.

1. Розгляньте гірські породи (мал. 211). 2. Зробіть висновок про те, яке тіло складається з однієї,а яке — з кількох речовин.

Крейда                                                                        Граніт

Мал. 211. Гірські породи

Крейда складається з однієї речовини білого кольору — вапняку, а граніт — із кількох речовин білого, рожевого та чорного кольорів — кварцу, польового шпату і слюди.

Повітря складається з азоту, кисню, вуглекислого газу та інших газів. З великої кількості речовин складаються живі тіла. Отже, до складу тіл може входити одна або кілька речовин.

- Чим речовини між собою відрізняються?

Речовини, що входять до складу тіл, відрізняються між собою станом, у якому вони перебувають.

Грудка цукру складається з твердої речовини — цукру. Вода в склянці складається з рідкої речовини — води. Повітря складається з газуватих речовин.

Речовини можуть перебувати в різних станах: твердому, рідкому та газуватому. Відповідно тіла бувають тверді, рідкі й газуваті.

Речовини складаються з невидимих оку частинок (атомів). Стан речовини залежить від відстаней між частинками, з яких вони складаються.

- 1. Розгляньте розташування частинок води в різних станах (мал. 212). 2. Порівняйте відстані між ними.

Лід —                                           Рідина   —                         Пара                                                      —

твердий стан                       рідкий стан                  газуватий стан

Мал. 212. Стани води

У твердих речовинах частинки дуже близько розташовані одна від одної і міцно між собою з’єднані. У рідинах відстані між частинками зазвичай більші і з’єднані між собою слабкіше. У газах відстані між частинками значно більші, ніж у рідких і твердих речовинах, і вони практично не взаємодіють.

Тіло — це все, що належить до природи чи створене людиною. Тіла складаються з речовин. Речовини можуть перебувати в твердому, рідкому і газуватому станах. Стани речовини в основному залежать від відстаней між частинками.

- 1. Що називають тілом? 2. Якими бувають тіла? Наведіть приклади. 3. З чого складаються тіла? 4. Що таке речовина? Наведіть приклади тіл та речовин, з яких вони складаються. 5. У яких станах перебувають речовини? 6. Від чого залежить стан речовини? Наведіть приклади.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити