ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 КЛАС - Ірина Жиркова - 2015

ТІЛА І РЕЧОВИНИ


§ 62. БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ РІДИН


- У яких станах можуть перебувати речовини? Наведіть приклади рідких речовин. Як розташовані частинки в рідких речовинах?

- 1. Розгляньте і назвіть тіла, зображені на мал. 215.  2. Порівняйте їх. Визначте, якими ознаками вони відрізняються одне від одного, та що між ними спільного.

Мал. 215. Тіла

Олія, молоко, вода відрізняються одне від одного кольором, формою посуду, в якому вони знаходяться, та речовинами, з яких складаються. Спільним є те, що вони є рідкими тілами, тобто рідинами.

Вивчення властивостей рідин

1. Налийте в мірну склянку води. Зафіксуйте її кількість. Перелийте воду зі склянки в мірний циліндр. Зробіть висновки про те, як змінилася форма води.

2. Наповніть до самого верху водою пластикову пляшку і добре її закоркуйте. Спробуйте стиснути пляшку, заповнену водою. Зробіть висновок про те, чи стискається вода і чи змінює свій об’єм.

Рідинам властива плинність, тому вони легко змінюють форму й набувають форми посуду, в якому вони містяться. Рідини неможливо стиснути, тим самим змінити їх об’єм.

Усі рідини мають такі властивості: вони здатні зберігати об’єм, але не зберігають форми.

Здатність рідин зберігати об’єм і не зберігати форми залежить від розташування в них частинок.

У рідких тілах частинки розташовані близько одна до одної, але вони можуть переміщатись одна відносно одної (мал. 216).

Тому рідинам властива плинність.

У рідкому стані речовина перебуває лише за певних температур. За вищої температури вона переходить у газуватий стан, а за нижчої — у твердий.

Наприклад, вода перебуває в рідкому стані за температур, вищих від 0 °С і нижчих від +100 °С. За температури 0 °С вода перетворюється на лід, а за температури +100 °С — на водяну пару.

Мал. 216. Розташування частинок у рідині

Рідини зберігають об’єм, але не зберігають форму. Рідинам властива плинність. У рідкому стані речовина перебуває лише за певних температур. За вищої температури вона переходить у газуватий стан, а за нижчої — у твердий.

- 1. Які властивості мають рідини? 2. Від чого залежать властивості рідких тіл? 3. За яких умов речовина може перебувати в рідкому стані? Наведіть приклади. 4. Порівняйте властивості твердих тіл та рідин.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити