ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 КЛАС - Ірина Жиркова - 2015

ТІЛА І РЕЧОВИНИ


§ 63. БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ


У яких станах можуть перебувати речовини? Наведіть приклади газуватих речовин. Як розташовані частинки в газуватих речовинах?

Наша Земля оточена повітрям, яке огортає її суцільною оболонкою. Повітря — тіло у газуватому стані, яке складається з газів: азоту, кисню, вуглекислого газу, водяної пари тощо. На прикладі повітря розглянемо властивості газів.

Вивчення властивостей газів

1.     Розгляньте тіла, наповнені повітрям (мал. 217).

Мал. 217. Тіла, наповнені повітрям

2. Зробіть висновок про те, чи зберігають гази форму.

3. Закоркуйте порожню пластикову пляшку. Усередині пляшки міститься повітря. Стисніть пляшку.

4. Зробіть висновок про те, чи стискаються гази і чи змінюються їхні об’єм та форма.

Гази не зберігають форму. Вони займають увесь вільний простір і набувають форми тіл, які вони наповнюють. Гази легко стискаються, тим самим змінюють форму та об’єм.

Усі тіла в газуватому стані мають такі властивості: вони не здатні зберігати форми і займають увесь наданий їм об'єм.

- Чому гази можна легко стиснути? Чому гази не здатні зберігати форму та об’єм?

Те, що газуваті тіла не здатні зберігати форми та об’єм, залежить від розташування в них частинок.

У газах частинки розташовані на дуже великих відстанях одна від одної, тому їх легко стиснути.

Частинки в газах легко переміщуються з місця на місце, займаючи весь наданий їм об’єм і набуваючи форми тіла, яке вони наповнюють (мал.218).

Мал. 218. Розташування та рух молекул у газах

Гази не зберігають форми та займають увесь наданий їм об'єм.

- 1. Які властивості мають гази? 2. Від чого залежать властивості газів? 3. Порівняйте властивості твердих тіл та газів. 4. Порівняйте властивості рідин та газів. 5. Чи можна повітрям наповнити половину м’яча? Чому?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити