ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 КЛАС - Т.В. Гладюк - Богдан 2015 рік

ВСТУП

§1. Взаємозв’язки у природі

ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА

§2. Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт

§3. Сонячна система, її склад

§4. Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної системи

§5. Планети Сонячної системи

§6. Земля — планета Сонячної системи

§7. Добовий і річний рух Землі

§8. Теплові пояси Землі

§9. Місяць — природний супутник Землі

§10. Сузір’я

§11. Чумацький Шлях — наша Галактика. Сучасні уявлення про Всесвіт

ПЛАН І КАРТА

§12. Горизонт. Сторони горизонту

§13. Орієнтування на місцевості за Сонцем і місцевими ознаками

§14. Компас

§15. Зображення місцевості на плані

§16. Географічна карта

ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

§17. Океани, материки і частини світу

§18. Розселення людей на Землі. Кількість населення на нашій планеті

§19. Тихий океан

§20. Атлантичний океан

§21. Індійський океан

§22. Північний Льодовитий океан

§23. Євразія

§24. Природа Євразії: арктичні пустелі й тундра

§25. Природа Євразії: ліси

§26. Природа Євразії: степи й пустелі

§27. Африка

§28. Рослинний і тваринний світ Африки

§29. Північна Америка

§30. Рослинний і тваринний світ Північної Америки

§31. Південна Америка

§32. Рослинний і тваринний світ Південної Америки

§33. Австралія

§34. Рослинний і тваринний світ Австралії

§35. Антарктида

§36. Жива природа Антарктиди

ПРИРОДА УКРАЇНИ

§37. Україна на карті світу. Карта України

§38. Форми земної поверхні. Рівнини і гори України

§39. Корисні копалини України

§40. Водойми України: природні й штучні

§41. Будова річки. Рівнинні та гірські річки України

§42. Озера й болота України

§43. Моря України. Використання й охорона природних багатств водойм

§44. Ґрунти України. Охорона ґрунтів

§45. Форми земної поверхні. Гори і рівнини України

§46. Корисні копалини України

§47. Водойми України: природні й штучні

§48. Будова річки. Рівнинні і гірські річки України

§49. Озера й болота України

§50. Моря України — Чорне й Азовське

§51. Використання і охорона природних багатств водойм

§52. Ґрунти України. Охорона ґрунтів

§53. Природні зони України. Карта природних зон

§54. Мішані ліси (Полісся)

§55. Лісостеп

§56. Діяльність людей у зоні лісостепу. Охорона лісостепу

§57. Степ

§58. Діяльність людей у зоні степу. Охорона степу

§59. Гори. Карпатські гори

§60. Рослинний і тваринний світ Карпатських гір

§61. Діяльність людей у Карпатських горах. Охорона природи Карпат

§62. Кримські гори

§63. Рослинний і тваринний світ Кримських гір

ТІЛА І РЕЧОВИНИ

§64. Тіла і речовини

§65. Стани речовин

§66. Будова і властивості твердих тіл, рідин і газів

§67. Різноманітність речовин і матеріалів та їх використання людиною

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити