ПРИРОДОЗНАВСТВО 5 КЛАС

РОЗДІЛ І ТІЛА,РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС


§ 10. Різноманітність речовин


Вивчення параграфа допоможе вам:

•    зрозуміти причини різноманітності речовин;

•    пояснювати відмінності складних речовин від простих;

•    наводити приклади неорганічних і органічних речовин.

Причини великої різноманітності речовин. Завдяки існуванню понад 100 видів атомів та їх здатності сполучатися між собою у різній кількості і послідовності утворилися мільйони речовин. Серед них є речовини природного походження. Це вода, кисень, олія, крохмаль, сахароза та багато-багато інших.

Завдяки досягненням хімії стало можливим створення нових речовин навіть із наперед визначеними властивостями. Такі речовини вам теж відомі. Це поліетилен, переважна більшість ліків, штучний каучук — основна речовина у складі гуми, з якої виготовляють велосипедні та автомобільні шини. Оскільки речовин дуже багато, виникла потреба якимось чином розподілити їх на окремі групи.

Пригадайте відомі вам приклади неорганічних та органічних речовин.

З цукрового буряка добувають сахарозу (цукор)

Залізо й алюміній — прості речовини

Речовини поділяють на дві групи — прості і складні.

Прості речовини. Існують речовини, в утворенні яких беруть участь атоми лише одного виду, тобто одного хімічного елемента. Скористаємося довідковою табл. 4 (див. с. 39) і розглянемо приклади. Із атомів наведеного в ній хімічного елемента Алюмінію утворена проста речовина алюміній. У складі цієї речовини є атоми лише Алюмінію. Як і алюміній, проста речовина залізо утворена лише з атомів одного хімічного елемента — Феруму. Зверніть увагу, що назви речовин прийнято писати з малої літери, а хімічних елементів — з великої.

Речовини, що утворені атомами лише одного хімічного елемента, називаються простими.

До простих речовин належить і кисень. Проте від алюмінію та заліза ця проста речовина відрізняється тим, що атоми Оксигену, з яких вона утворена, сполучені по два в одній молекулі. Основною речовиною у складі Сонця є водень. Це проста речовина, молекули якої складаються з двох атомів Гідрогену.

До складу простих речовин входять або атоми, або молекули. Молекули простих речовин утворені з двох чи більше атомів одного хімічного елемента.

Складні речовини. Простих речовин існує кілька сотень, тоді як складних — мільйони. Вони складаються з атомів різних елементів. І справді, молекула складної речовини води містить атоми Гідрогену та Оксигену. Метан утворений атомами Гідрогену та Карбону. Зверніть увагу, молекули обох речовин містять атоми Гідрогену. У молекулі води є один атом Оксигену, натомість у молекулі метану — один атом Карбону.

Така невелика відмінність складу молекул і такі великі відмінності у властивостях! Метан — легкозаймиста вогненебезпечна речовина, вода не горить використовується при гасінні пожеж.

Вода і глюкоза — складні речовини


Складними називають речовини, які утворені атомами різних хімічних елементів.

Розгляньте мал. 19. У яких випадках зображено утворення простих, а в яких — складних речовин?

Мал. 19. Моделі утворення молекул простих і складних речовин: а — йод; б — озон; в — гідроген йодид; г — вода

Наступним поділом речовин на групи є поділ на органічні й неорганічні речовини.

Органічні речовини. Назва цієї групи речовин походить від слова організм і стосується складних речовин, що вперше були одержані з організмів.

На сьогодні відомо понад 10 млн органічних речовин, і далеко не всі вони природного походження. Прикладами органічних речовин є білки, жири, вуглеводи, на які багаті продукти харчування (мал. 20).

Мал. 20. Продукти харчування, багаті на органічні речовини: а — білки; б — жири; в — вуглеводи

Чимало органічних речовин створила людина в лабораторіях. Але сама назва «органічні речовини» збереглася. Відтепер вона поширюється майже на всі складні речовини, що містять атоми Карбону.

Органічні речовини — це складні речовини, молекули яких містять атоми Карбону.

Неорганічні речовини. Решта складних речовин, що не відносяться до органічних, називаються неорганічними речовинами. Всі прості речовини належать до неорганічних. Неорганічними речовинами є вуглекислий газ, питна сода та деякі інші.

У тілах неживої природи переважають неорганічні речовини, у тілах живої природи більшість речовин — органічні. На мал. 21 зображено тіла неживої природи та рукотворні тіла. Вони утворені або неорганічних речовин (мал. 21, а-г), або виготовлені з органічних речовин природного походження штучно створених людиною (мал. 21, ґ-є).


Мал. 21: а — пам'ятник гранітний; б - мармурові вази; в — хмари; г — цегляна кладка; ґ — пачка масла; д — пляшка олії; е — шина автомобільна; є — упаковка пігулок


Скарбничка знань

Одна молекула сахарози складається з 12 атомів Карбону, 22 атомів Гідрогену, 11 атомів Оксигену. Склад її молекули позначають записом С12Н22О11. Під час пригорання обвуглювання) сахароза чорніє. Це відбувається тому, що молекула сахарози розкладається на просту речовину вуглець (має чорний колір) і складну речовину воду.

Будьте захисниками природи

З органічних речовин (поліетилен) виготовляють різноманітні пакувальні матеріали, наприклад пляшки для газонної води, пакети, а також одноразовий посуд. Вони міцні, легкі, але не піддаються руйнуванню в природі, а тому забруднюють довкілля. Особливо шкідливим є спалювання цих виробів, тому що під час їх горіння утворюються отруйні речовини.

Захистіть природу від таких забруднень — не спалюйте вироби з пластмаси, збирайте їх у спеціально відведених місцях. Радьте своїм рідним і знайомим використовувати біопакети, біопосуд, які з часом розкладаються, не завдаючи шкоди природі.

Сміття має будинок

Перевірка знань

1. Які речовини називають простими, а які — складними? наведіть приклади цих речовин.

2. Чим відрізняється молекула простої речовини кисню від молекули води?

3. Які речовини прийнято називати органічними? Яких речовин — органічних чи неорганічних — у природі більше?

4. Запишіть у зошит назви тіл, зображених на мал. 21. Назвіть відомі вам органічні і неорганічні речовини, що входять до їх складу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити