ПРИРОДОЗНАВСТВО 5 КЛАС

РОЗДІЛ ІІІ ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ


ТЕМА 1 Земля як планета


§ 25. Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі


Вивчення параграфа допоможе вам:

•   ознайомитися з гіпотезами вчених минулих століть про виникнення нашої планети та сучасними поглядами на виникнення Землі;

•   дізнатися про оболонки Землі.

Як виникла наша планета. Коли і як виникла Земля? Відповіді на ці запитання вчені намагалися знайти ще задовго до наших днів. Вони висували різні гіпотези. У науці гіпотезами називають недоведені припущення або здогади.

Так, ще у XVIII ст. французький учений Жорж Бюффон висунув гіпотезу про те, що Земля — це уламок Сонця. Шматок зорі міг відірватися внаслідок падіння на Сонце комети. Дослідник вважав, що наша планета, як частина Сонця, поступово охолоджується.

Дещо пізніше німецький учений Іммануїл Кант припустив, що Сонце й планети утворилися

з   розрідженої холодної газової хмари. Частинки речовини в ній стикалися одна з одною, що привело до її ущільнення й впорядкованого обертального руху. Хмара оберталася навколо центрального згущення, з якого згодом утворилося Сонце. З часом речовина, що оберталася навколо Сонця, розпалася на окремі газові згустки. Внаслідок їх охолодження й ущільнення під дією сили притягання з них утворилися планети. Ці ідеї І. Канта дуже вплинули на ввесь подальший розвиток природознавства.

На початку минулого століття набула поширення гіпотеза походження Землі англійського астронома Джеймса Джинса. Він відкидав припущення

І.   Канта. Натомість вважав, що якась зоря, проходячи поблизу Сонця, вирвала з нього велетенську газову хмару. Учений доводив, що з маси, яка відокремилася внаслідок такої катастрофи, могли утворитися планети.

Пригадайте, які тіла утворюють Сонячну систему.

Якими методами досліджень користуються вчені в наш час?

Жорж Бюффон (1707-1788)

Іммануїл Кант (1724-1804)

Майже водночас із Д. Джинсом Отто Шмідт запропонував таку теорію утворення Землі: Земля та інші планети виникли з газово-пилової хмари міжзоряних речовин, захоплених Сонцем під час його руху у Всесвіті. Під впливом Сонця хмара почала обертатися й упорядковуватися. Взаємне притягання частинок привело до утворення згустків, з яких пізніше утворилися планети. Подальше збільшення розмірів планет відбувалося за рахунок їх зіткнення з космічними частинками.

Сучасні погляди на походження Землі. У наш час гіпотези щодо виникнення Землі в загальних рисах спираються на ідеї І. Канта та інших природодослідників. На думку сучасних учених, Земля утворилася близько 5 млрд років тому із розсіяних у Всесвіті газів та пилу.

Нині науковці, використовуючи новітні дослідження, мають змогу докладніше уявити, як відбувається зіткнення частинок у міжзоряному середовищі. Вони вважають, що під впливом сили тяжіння нашої планети, в умовах розігріву земних надр, речовини Землі почали певним чином розподілятися. У результаті такого розподілу виникли різні за агрегатним станом, хімічним складом і фізичними властивостями оболонки Землі: літосфера, атмосфера, гідросфера, біосфера.

Оболонки Землі: літосфера — тверда кам'яна оболонка, атмосфера — повітряна (газувата), гідросфера — водна, біосфера — оболонка, в межах якої поширене життя (організми разом із середовищем їх існування).

Джеймс Джине (1877-1946)

Отто Шмідт (1891-1956)


Скарбничка знань

Як встановили, скільки років Землі?

Вік Землі встановили за віком найдавніших гірських порід. Найдавніші породи, яким понад 4 млрд років, знайдено в Сибіру (Росія), на півдні Африки, в Австралії. На території України найдавнішими є граніти та кварцити віком 2,6 млрд років.

Перевірка знань

1. Яку гіпотезу щодо виникнення Землі висунув Ж. Бюффон?

2. У чому полягала відмінність ідей І. Канта щодо походження нашої планети порівняно з гіпотезами Ж. Бюффона?

3. Як учені в наш час уявляють походження Землі?

4. Скільки років нашій планеті?

5. Які оболонки Землі вам відомі?

6. Використовуючи додаткові джерела знань (географічний енциклопедичний словник, Інтернет або інші), з'ясуйте, що в перекладі з грецької означають назви оболонок Землі:

•       літосфера;                • гідросфера;

•       атмосфера;              • біосфера.

7.  Поміркуйте, які гіпотези щодо виникнення нашої планети вчених минулих століть підтвердилися в наш час. Хто з них висловив найбільш вірогідні припущення?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити