ПРИРОДОЗНАВСТВО 5 КЛАС

РОЗДІЛ ІІІ ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ


ТЕМА 2 Планета Земля як середовище існування живих організмів


§44. Визначення організмів за визначниками


Вивчення параграфа допоможе вам:

•   визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників.

Чи багато назв рослин, тварин, грибів ви знаєте? Як бути з тими організмами, назви яких вам невідомі, але ви хочете їх знати? Розв’язати цю проблему допомагають визначники рослин, тварин, грибів (мал. 148, с. 186). їх виготовляють у формі книг чи атласів.

Визначати організми можна за певними ознаками, описаними в атласах-визначниках, книгах-визначниках.

Як укладений атлас-визначник. У визначнику наведені назви організмів двома мовами: мовою країни, в якій видано атлас, і латинською.

Пригадайте, як знаходити інформацію у довідниках та енциклопедіях.

Мал. 148. Обкладинки визначників

Подані описи зовнішніх ознак організму, наприклад, для квіткової рослини — будова стебла, форма листків, форма, кількість і будова квіток, плодів, кореня, тобто всіх органів рослини.

Існують окремі визначники комах, птахів, звірів та інших груп тварин. Часто у визначнику розміщують малюнок чи фотографію організму (мал. 149).

В окремих випадках при визначенні організму потрібно мати збільшувальний прилад, наприклад лупу. Це допомагає краще розглянути дрібні частини тіла організму.

Кропіткою і тривалою була праця природодослідників зі створення книг-визначників, атласів-визначників. Тепер ви можете скористатися ними і самостійно визначити невідому вам рослину, тварину, гриб. Ця робота посильна, але потребує від вас уважності, спостережливості, наполегливості.

Щоб швидше навчитися і не помилятися, краще працювати у групах.

Станьте дослідниками природи

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників

Вам знадобляться: гербарні зразки рослин, зображення (фотографії, малюнки) рослин, тварин і грибів, які найбільш поширені в Україні, атласи-визначники, лупа.

Гербарний зразок лілійника жовтого

Мал. 149. Сторінки визначника тварин

На цьому занятті ви навчитеся: розвивати навички роботи з атласами-визначниками; визначати назви найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин. Зверніть увагу! Для визначення квіткової рослини необхідно бачити всі органи: корінь, стебло, листки, квітку, плід.

Завдання 1. Ознайомтеся з книгою «Атлас-визначник рослин . Зверніть увагу на її структуру, опрацюйте вказівки до роботи з цим атласом.

Завдання 2. Розгляньте запропонований учителем гербарний зразок рослини, її зображення на фотографіях чи малюнках. Які особливості будови цієї рослини ви помітили?

Завдання 3. Проведіть визначення назви досліджуваноі рослини за описом в атласі-визначнику.

Завдання 4. За допомогою атласа-визначника тварин з’ясуйте назву тварини, зображення якої запрошує вчитель.

Гербарний зразок ромашки лікарської


Завдання 5. За допомогою атласа-визначника грибів з’ясуйте назву запропонованого вчителем гриба.

Доберіть цікаву інформацію про визначені на практичному занятті рослину, тварину, гриб, умови їх росту та розвитку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити