ПРИРОДОЗНАВСТВО 5 КЛАС

РОЗДІЛ ІІІ ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ


ТЕМА 3. Людина на планеті Земля


§ 50. Зв’язок людини з природою


Вивчення параграфа допоможе вам:

•   наводити приклади впливу людини на природу і природи на людину;

•    пояснювати зв’язок людини з природою.

Людина — частина природи. Життя людини, як і життя інших організмів, залежить від умов природи — достатньої кількості їжі, повітря, води. Людина мешкає в оточенні тіл природи. Рослини і тварини забезпечують її продуктами харчування.

Неоднакова кількість сонячного світла і тепла в різних куточках земної кулі позначилась на розселенні людей. Так, у районах полюсів, де панують низькі температури і крига, немає умов для росту і розвитку рослин та тварин, проживання людей. Поблизу екватора, де земна поверхня отримує найбільшу кількість тепла і вологи, ніколи не буває зими і пишно розвивається рослинність. Проте й такі умови несприятливі для життя людей. Скупчення населення спостерігається на рівнинних територіях з помірною кількістю тепла і вологи. Там найбільш комфортні умови для життя людини.

У давні часи людина повністю залежала від природи. У природі вона знаходила рослини для харчування, м’ясо добувала, полюючи на звірів і птахів, ловила рибу. Згодом людина окультурила різні рослини, тобто навчилася вирощувати їх на спеціально відведених і оброблених ділянках землі (мал. 173). Нині людина розводить різноманітних свійських тварин (мал. 174), тому постійно має м’ясо, молоко, яйця для свого харчування.

Мал. 173. Сорти яблук, вирощені людиною

Природа забезпечує людину водою. І хоча води на Землі багато, проте прісної, придатної для пиття і господарських потреб, зовсім мало. Натомість використання води стрімко зростає. Підраховано, що за останні 40 років воно зросло втричі. Найбільше прісної води йде на зрошення полів і потреби промислових підприємств. На особисті потреби людина використовує її значно менше (мал. 175). Якщо використання води збільшуватиметься й надалі, то багато країн світу скоро відчуватимуть її нестачу.

Ви вже знаєте, що для існування людини необхідне повітря, а точніше — наявний у ньому кисень. Його постачають природі зелені рослини. Без повітря людина не проживе і декількох хвилин.

Отже, людина є частиною природи, і її існування залежить від впливу природних чинників.

Мал. 174. Породи кролів

Мал. 175 Використання води людиною


Мал. 176. Опустелювання земель

Людина — частина живої природи, вона мешкає у природному середовищі, бере з нього необхідні для життя їжу, воду, повітря. Людина і природа — одне ціле.

Зміни в природі, спричинені діяльністю людини. У часи, коли людина повністю залежала від природи, вона брала від неї стільки, скільки їй потрібно було для прожиття. З розвитком господарства відбулося багато змін, які позначилися на природному середовищі. На великих територіях було вирубано ліси, осушено болота, спричинено опустелювання земель (мал. 176). Великі площі зайняли міста з промисловими підприємствами, у різних напрямках пролягли шляхи з асфальту та бетону, потужні машини порушують земну поверхню, видобуваючи корисні копалини. Для своїх потреб люди виплавляють метали, виготовляють різноманітні побутові прилади, будівельні матеріали, пластмаси, тканини, продукти харчування.

Усе це потребує величезних витрат природної сировини, води та повітря. Натомість у довкілля потрапляє велика кількість шкідливих для живої і неживої природи речовин.

Створюючи кращі умови існування для себе, людина мимоволі погіршує склад води, повітря, знищує рослини і тварин.

Активна діяльність людини погіршує склад повітря. Водночас рослин стає менше, і вони не встигають утворювати кисень. Ще 6 тис. років тому ліси вкривали великі площі на Землі. Нині ж площі скоротились у кілька разів. Розгляньте на мал. 177 приклади негативного впливу людини на природу. Наведіть власні приклади.


Мал. 177. Негативний вплив людини на природу: а — знищення лісів; б — загибель риби

Внаслідок такої діяльності людини в повітрі зростає вміст вуглекислого газу, водяної пари та інших речовин. Вони більше затримують відбите від земної поверхні сонячне тепло. Від цього на нашій планеті стає тепліше. Так, за останні 100 років середньорічна температура на Землі підвищилася на півградуса. Для окремого міста чи села таке потепління непомітне. Але для всієї планети загалом наслідки відчутні: почала танути багаторічна крига в полярних районах та горах. Внаслідок цього підвищується рівень води в морях та океанах. Вода наступає на суходіл, затоплюючи знижені території.

Людина має відповідально ставитися до перетворення природи на середовище свого існування. Безвідповідальне втручання в природу нікому не приносить користі.

Скарбничка знань

Вплив господарської та інших видів діяльності людини -а природу здебільшого виявляється небажаним для окремих видів організмів. Простежимо це на прикладі найбільшого птаха України дрохви. Дрохва — степовий птах масою 10-15 кг. До 1975 р. дрохва гніздилася у 18 областях України, а з 1985 — лише в 7. Зараз в Україні нараховується близько 1000 особин. У Харківській області є розплідник дрохв, у якому мешкає близько 130 птахів. Так людина прагне збільшити чисельність цього виду птахів.

Перевірка знань

1.Які приклади впливу природи на людину вам відомі?

2. Як людина в різні часи впливала на природу?

3. Як ви оцінюєте сучасний вплив людини на природу?

4. За малюнком 175 складіть розповідь про використання води людиною.

5. Доведіть, що зв’язок природи і людини взаємний.

 

 

 

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити