Підручник Природознавство 5 клас - Т.В. Коршевнюк - Генеза 2018 рік

РОЗДІЛ 1 ТІЛА. РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС

§ 14. ХІМІЧНІ ЯВИЩА, АБО ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

Вивчення попередніх параграфів дало тобі змогу переконатися, що в природі постійно відбуваються різноманітні фізичні явища: механічні, звукові, теплові, світлові, магнітні, електричні. Усі ці явища поєднані спільною ознакою: вони не супроводжуються руйнуванням одних і утворенням інших речовин.

Утім часто в природі чи внаслідок діяльності людини відбуваються явища, за яких одні речовини перетворюються на інші. Такі явища називають хімічними. І саме цим хімічні явища відрізняються від фізичних.

Отже, зміни, унаслідок яких руйнуються одні й утворюються інші речовини, називають хімічними явищами, або хімічними реакціями.

• Ознаки хімічних явищ

Які ж ознаки свідчать про те, що відбулося хімічне явище? Щоб з’ясувати це, виконаємо дослід.

Дослід. У скляний стакан помістимо трохи питної соди й доллємо до неї оцту. Одразу ж бачимо, що суміш цих речовин піниться, ніби «закипає» (мал. 50, а). Це відбувається завдяки бурхливому виділенню бульбашок газу. Якщо при цьому внести в стакан запалений сірник, він погасне, не догорівши (мал. 50, б, в). Горіння сірника припинив вуглекислий газ. Його бульбашки ми спостерігали, виконуючи дослід. Це тому, що питна сода й оцет зруйнувалися, а утворилися нові речовини, у тому числі й газувата речовина вуглекислий газ.

Мал. 50. Дослід з виділення газу

У цьому досліді виділення газу засвідчило про перебіг хімічної реакції. Це одна з ознак хімічних явищ.

• Горіння як приклад хімічних явищ

Хімічні явища, що супроводжуються виділенням світла й тепла, дістали назву горіння (мал. 51). Першою хімічною реакцією, яку люди почали свідомо здійснювати, була саме реакція горіння.

Мал. 51. Горіння - приклад хімічного явища

Що може бути кориснішим за світло й тепло, які виділяються під час хімічного явища горіння вугілля на тепловій електростанції, спалювання природного газу в газовій плиті? Проте горіння приховує в собі й велику небезпеку. Щонайперше - це лісові пожежі, які можуть охопити великі масиви лісів і знищити все живе на палаючій території.

Пригадай, як загасити пожежу і які існують правила поводження з вогнем.

Ознаками хімічних явищ є утворення осаду, зміна кольору (як у прикладі з появою іржі), поява світла і тепла під час взаємодії речовин. Докладніше про них ти дізнаєшся на уроках хімії.

• Умови, за яких відбувається горіння

Більшість реакцій горіння - це взаємодія простих і складних речовин з киснем. Щоб відбулося горіння, необхідні дві умови. Перша умова — це вільний доступ повітря. Друга умова — горіння розпочинається, якщо температура досягає температури займання речовини. Наприклад, скільки б ми не користувалися газовою плитою, металева каструля не згорить. Проте варто необачно поставити на плиту поліетиленовий посуд, як він одразу плавиться і загорається. Це тому, що для речовини поліетилену, з якої виготовлено цей посуд, температура полум’я плити вища за температуру займання.

• Гниття як приклад хімічного явища

Як ти гадаєш, чому в лісі земля не вкривається надовго товстим шаром опалого листя? Відповідь відома — опале листя гниє і перетворюється на поживні для рослин лісу речовини (мал. 52). Гниття як хімічне явище подібне до горіння.

Однак у ньому виділяється лише тепло.

В одних випадках гниття дуже корисне, як у розглянутому прикладі з опалим листям. В інших - завдає відчутної шкоди, наприклад, коли призводить до псування продуктів харчування.

Мал. 52. Гниття опалого листя - приклад корисного хімічного явища

• Хімічні явища слугують людині

З давніх-давен люди навчилися видобувати метали, виготовляти фарби, порцеляну і скло тощо. Нині на хімічних підприємствах, на заводах з виробництва ліків і просто в побуті люди здійснюють величезну кількість хімічних реакцій. Завдяки хімічним реакціям одержують дедалі більше нових речовин.

Підсумки

ü Хімічні явища (хімічні реакції), на відміну від фізичних, супроводжуються руйнуванням одних речовин і утворенням інших.

ü Про хімічне явище свідчать виділення газу, випадання осаду, зміна кольору, поява світла і тепла.

ü Людина навчилася керувати хімічними явищами - тривалий час здійснювати корисні та уповільнювати чи призупиняти шкідливі.

Запитання і завдання

1. Що називають хімічним явищем? Яку іншу назву хімічних явищ ти знаєш?

2. У чому полягає головна відмінність між фізичними та хімічними явищами? Наведи приклади.

3. Які ознаки свідчать про те, що відбулося хімічне явище?

4. Назви ознаки горіння та умови, за яких воно відбувається.

5*. До фізичних чи хімічних явищ належать: а) виготовлення цвяхів із заліза; б) поява іржі на залізному виробі; в) скисання молока; г) приготування з молока масла? Відповідь обґрунтуй.

6. Склади розповідь про значення горіння і гниття.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити