Підручник Природознавство 5 клас - Т.В. Коршевнюк - Генеза 2018 рік

РОЗДІЛ 3 ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Тема 2. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ ОРГАНІЗМІВ

§ 44. ЕКОСИСТЕМИ

Як співіснують різні живі істоти на спільній території? Щоб відповісти на це запитання, учені вивчають не тільки тварин, рослини, гриби, бактерії, а й зв’язки між ними і середовище їхнього життя. Тому в науці з’явився термін «екосистема».

• Що таке екосистема

Екосистемою називають сукупність організмів, які мешкають на спільній території в певних умовах середовища існування і взаємодіють між собою. Одні екосистеми можуть існувати без участі людини, тому називаються природними, як-от ліс, лука, річка, озеро, болото (мал. 163, 1, 2). Інші екосистеми створює людина. Це штучні екосистеми, наприклад квітник, акваріум (мал. 163, 3, 4), ставок, поле, сад.

• Який склад екосистеми

Як показано на малюнку 164, екосистема складається з організмів, які взаємодіють між собою, і чинників неживої природи, які на них впливають (світло, температура, вода та інші). Хоч якими б різними були організми однієї екосистеми, кожний з них виконує в ній певну роль.

Мал. 163. Екосистеми: степ (1), річка (2), квітник (3) і акваріум (4)

Рослини утворюють органічні речовини, використовуючи енергію світлових променів. Цими речовинами вони забезпечують не лише себе, а й інші організми. Тому в екосистемі рослини називають утворювачами.

Тварини споживають органічні речовини, створені рослиною, коли поїдають рослини або інших тварин. В екосистемі тварини виконують роль споживачів.

Рослини і тварини, які входять до складу екосистеми, із часом помирають. Рештки відмерлих організмів руйнуються і перетворюються на неорганічні речовини завдяки діяльності таких мешканців ґрунту, як деякі комахи, дощові черв’яки, гриби і бактерії та інших. В екосистемі вони утворюють групу організмів під назвою руйнівники.

Розглянуті приклади показують взаємозв’язок між різними групами організмів в екосистемі на основі живлення. Одні організми є продуктами живлення для інших. Без цього екосистема не існувала б.

• Роль природних екосистем у природі та житті людини

Ліси називають «зеленими легенями» планети. Завдяки їм у повітря надходить велика кількість кисню. Корені дерев запобігають руйнуванню ґрунту, а їхні крони затримують шкідливі гази та пил. Цим ліси сприяють очищенню повітря. А ще ліс - домівка багатьох організмів.

Мал. 164. Склад екосистеми

Пригадай і назви тварин лісу.

Ліс забезпечує людину деревиною, з якої виготовляють різні будівельні матеріали, меблі, папір, тканини тощо. Гриби, горіхи, ягоди, лікарські рослини - теж дари лісу. Чисте лісове повітря добре впливає на органи дихання, а тихе шелестіння листя і спів пташок діють заспокійливо на нервову систему. Тобто ліс має неабиякий оздоровчий вплив на людину.

Степи, луки, полонини людина використовує для випасання худоби, заготівлі сіна й лікарських рослин.

Прісні водойми (річки та озера) є оселею для багатьох мешканців, а також є джерелом питної води та води для зрошення полів і садів. їхні мешканці - риби, раки, молюски - цінні продукти харчування.

Люди отримують естетичну насолоду, перебуваючи на прогулянках у природних екосистемах. їхню красу передають художники, поети, композитори в своїх творах.

• Штучні екосистеми

Крім природних, існують штучні екосистеми: поле, сад, ставок, парк. їх створює людина задля задоволення власних потреб. Поле, теплицю і сад - для отримання рослинних продуктів харчування, ставок - для розведення риби, парк - для відпочинку людей. Відомий тобі акваріум - теж штучна екосистема. Це не лише окраса приміщень. Акваріуми створюють також, щоб спостерігати за мешканцями водного середовища, вивчати вплив різних чинників на них, досліджувати зв’язки між водними організмами.

Важливі для свого харчового раціону овочі, борошно і крупи людина отримує завдяки рослинам. Для цього на полях вона вирощує пшеницю, жито, буряк, соняшник, картоплю, моркву та багато інших рослин.

Рослини, які людина спеціально вирощує для отримання певних продуктів, називають культурними рослинами, а відведені для їхнього вирощування місця - полем, теплицею і садом (мал. 165).

Основними організмами в екосистемі поля є культурні рослини. На їхній ріст і розвиток впливають відомі тобі чинники неживої природи: світло, тепло, вологість. Особливе значення має склад ґрунту, з якого культурні рослини отримують необхідні речовини. Чим більше поживних речовин містить ґрунт, тим кращим буде врожай.

Пригадай, які ще організми, крім культурних рослин, є в екосистемі поля?

Мал. 165. Пшеничне поле (1) і яблуневий сад (2)

Інші рослини поля - бур’яни, наприклад осот і пирій. Вони перешкоджають нормальному живленню культурних рослин, відбираючи в них воду з поживними речовинами, затінюють посіви, спричиняють вилягання культурних рослин, заважають збиранню врожаю. Тож у догляді за полем людина знищує бур’яни.

В екосистемі поля є й тварини, насамперед комахи, польові миші, хом’яки, ховрахи, які знаходять притулок серед рослин поля і живляться ними. До тварин поля також належать мешканці ґрунту - черв’яки, комахи, різні мікроорганізми.

Поміркуй, які зв’язки можуть виникати між рослинами і тваринами поля.

Садом називають насадження дерев і кущів, що тривалий час забезпечує людину їстівними плодами. Висаджування садів - давня традиція українського народу.

Основними організмами саду є рослини. Це фруктові дерева, наприклад яблуні, груші, вишні, сливи, а з кущів - смородина, аґрус, малина. Проте в саду мешкає чимало і тварин (мал. 166). Це птахи, які полюють на комах-шкідників та їхні личинки, бджоли, які беруть участь у запиленні, сонечка, які нищівно атакують попелиць - злісних споживачів соків рослин.

Штучні екосистеми не можуть обійтися без втручання людини. Вона дбає про них, створюючи необхідні умови існування.

Мал. 166. Тварини-мешканці саду: дрозд (1), бджола (2), мурашки (3), сонечко (4), ропуха (5), турун (6)

Підсумки

ü Екосистема - сукупність організмів, які мешкають на спільній території, взаємодіють між собою та з умовами середовища.

ü Між організмами екосистеми існують зв’язки, зумовлені отриманням поживних речовин і енергії.

ü Екосистеми, які існують без втручання людини, називаються природними. Це ліс, степ, озеро, річка.

ü Штучні екосистеми створює і доглядає людина, наприклад парк, акваріум, квітник, поле, сад та інші.

Сторінка природодослідника

Здійсни спостереження за екосистемою своєї місцевості, щоб ознайомитися зі складом екосистеми, умовами існування її мешканців і зв’язками між ними. Для цього тобі знадобляться блокнот, ручка, атласи-визначники рослин і тварин, фотоапарат або мобільний телефон з камерою.

Дія 1. Обери будь-яку екосистему поблизу своєї школи (чи в іншому місці), вияви її склад.

Дія 2.Склади характеристику екосистеми за планом:

1. Назва екосистеми.

2. Природна чи штучна екосистема.

3. Рослини і тварини, які існують в екосистемі.

4. У яких умовах середовища мешкають організми екосистеми (наприклад, затінене чи освітлене місце, зволожена чи посушлива ділянка)?

5. Які зв’язки між організмами екосистеми вдалося виявити?

6. Чи зазнає екосистема впливу людини? Якщо так, то запиши, які зміни відбулися в екосистемі в результаті діяльності людини.

Що ти можеш сказати про свій вплив на екосистему? Якщо матимеш змогу, під час спостереження сфотографуй мешканців екосистеми.

Дія 3. Підготуй розповідь про спостережувану екосистему і презентуй її у класі.

Запитання і завдання

1. Із чого складається екосистема?

2. Яка роль рослин, тварин, грибів, бактерій в екосистемах?

3. Чи правильним є вислів «Рослини годують усіх»? Відповідь обґрунтуй.

4. Наведи приклади природних екосистем. Яке вони мають значення у природі та житті людини?

5. Наведи приклади штучних екосистем. Для чого їх створює людина?

6*. Які зв’язки існують між організмами в екосистемі поля, лісу? Запиши приклади організмів цих екосистем, які належать до утворювачів, споживачів і руйнівників.

Навчальний проект

«Вирощування найвищої бобової рослини»

Мета: з’ясувати умови, за яких можна виростити найвищу бобову рослину (наприклад, квасолю, горох, сою)

УВАГА! Робота над проектом триватиме кілька тижнів і включатиме проведення експерименту. У ньому ви використаєте пророщені рослини, які отримаєте у вчителя.

Уважно прочитайте інформацію, що наведена нижче. Вона стане у пригоді під час виконання цього проекту.

Відомо, що для росту рослин необхідні певні умови. Наприклад, одні рослини краще ростуть за яскравого освітлення, інші - у затінку, хтось потребує значного зволоження ґрунту, а комусь підходять посушливі умови зростання.

Вам необхідно з’ясувати, які умови необхідно створити, щоб виростити найвищу бобову рослину. Допоможе в цьому експеримент. Для його проведення вашій групі необхідно обрати чинники неживої природи (світло, ґрунт, вода) і дослідити їхній вплив на ріст рослини.

Щоб спланувати експеримент, повторіть особливості цього методу пізнання природи за параграфами 2 і 3. Під час експерименту спостерігайте за рослиною, вимірюйте її висоту. Фіксуйте результати у таблицях, робіть фотографії та необхідні підписи до них (коли зроблено фотографію, що на ній зафіксовано). Зробіть висновок, за яких умов ви виростили найвищу рослину. Результати виконання проекту представте у формі мультимедійної презентації.

Організувати роботу вашої групи над проектом допоможе пам’ятка «Як працювати над навчальним проектом у групі», що міститься на сторінці 4 цього підручника.

Перед представленням проекту, обговоріть у групі, чи вдалося виконати всі заплановані завдання і досягти мети проекту.

Оцініть свій внесок у роботу групи.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.