Підручник Природознавство 5 клас - Т.В. Коршевнюк - Генеза 2018 рік

РОЗДІЛ 3 ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Тема 3. ЛЮДИНА НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ

§ 46. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХНЄ ВИРІШЕННЯ

Унаслідок діяльності людини у природі відбувається багато змін. Серед них чимало шкідливих для довкілля. Це спонукає людство віднайти способи зменшити негативний вплив на природу, зберегти її.

• Що розуміють під екологічними проблемами

Негативні зміни у природі, що настають унаслідок діяльності людини або під впливом природних чинників, дістали назву екологічні проблеми. До них належать знищення лісів внаслідок вирубування і пожеж, забруднення ґрунту, повітря і води (мал. 172), підвищення температури на планеті, зменшення кількості видів організмів на нашій планеті та їхньої чисельності. Екологічні проблеми є причиною погіршення стану природного середовища.

Мал. 172. Забруднення повітря і водойм унаслідок господарської діяльності людини

Нині у двигунах автомобілів, літаків та інших видів транспорту згорає стільки палива, що про чистоту повітря давно забуто. Так, після спалювання бензину, солярки, газу викиди містять речовини близько 300 найменувань. Серед них більшість є шкідливими для організмів.

У населених районах нашої планети практично не залишилося чистої питної води. Чому? Тому що підприємства зливають у водойми неочищену воду з високим умістом отруйних для всього живого речовин (мал. 172). Забруднюють воду також мінеральні добрива й отрутохімікати, що вимиваються з полів дощовими водами й повенями. Від цього вода стає малопридатною для споживання людиною. Погіршуються умови життя мешканців водойм. Джерелом питної води для жителів багатьох міст України є вода Дніпра та інших великих річок. Але постійне їх забруднення, спричинене діяльністю людини, істотно погіршує якість питної води (мал. 173).

Прикро, але в останні сторіччя посилився негативний вплив людини на живу природу. Так, приблизно за 300 років на Землі безповоротно зникли сотні видів рослин і тварин, ще більше їх перебуває на межі зникнення.

Оскільки повітря, вода річок, морів, океанів не мають державних кордонів, то живі організми потерпають від негативного впливу діяльності людини в усіх куточках планети.

Звісно, якби людина припинила негативно впливати на навколишнє природне середовище, то природа змогла б і сама впоратися з переліченими проблемами й не допустити екологічної катастрофи. Та для цього знадобилися б сотні літ, що є занадто великим терміном. Тому нагальною справою всіх людей на Землі стає охорона природи.

Мал. 173. Забруднення берегів великих і малих річок України внаслідок господарської діяльності людини

• Способи подолання екологічних проблем

У всіх країнах люди різного віку і різних професій працюють над вирішенням екологічних проблем. У нашій державі для цього розроблено такі основні заходи.

• Прийнято закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» та інші державні документи, що стосуються використання природних ресурсів і збереження природи.

• Визначено допустиму кількість окремих шкідливих речовин у воді та повітрі, що можуть потрапити в довкілля з різних підприємств. Створено спеціальні установи, працівники яких досліджують склад ґрунту, води і повітря. Якщо в ньому виявляють шкідливі для довкілля речовини, то керівників підприємств забов’язують вжити заходи щодо очищення стічних вод чи викидів у повітря.

• На підприємствах упроваджуються технології повторного використання відходів. Що це означає? Відходи одного підприємства стають цінною сировиною для іншого. Наприклад, металургійні заводи забруднюють довкілля доменним шлаком - твердими речовинами, що залишаються після виробництва заліза. Цього забруднення вдається уникнути, якщо використати доменний шлак для виробництва будівельних матеріалів під назвою « шлакоблоки ».

• Конструктори створюють двигуни, під час роботи яких у навколишнє середовище виділяється мало шкідливих речовин. Також розробляють додаткові пристрої, якими споряджають існуючі двигуни, аби ті менше виділяли шкідливих речовин.

• Дедалі більше використовують відновлювані джерела електричної енергії. Із цією метою використовують сонячні батареї та вітрові електростанції (мал. 174). Дедалі поширенішими стають електромобілі. На відміну від автомобілів, що працюють на бензині чи газі, електромобілі не виділяють у довкілля забруднювальні речовини. До того ж і шуму від них менше.

Мал. 174. Сонячна батарея (1), вітрова електростанція (2)

• Використовують екологічно безпечні види палива, наприклад природний газ, біопаливо. Біопаливо одержують на спеціальних заводах зі стебел рослин і відходів тваринництва. їх в особливих апаратах розкладають бактерії та одноклітинні гриби з утворенням суміші горючих речовин. При згоранні біопалива не утворюються шкідливі для організмів речовини.

Подолання екологічних проблем залежить від кожного жителя планети

Якщо кожен усвідомить свою відповідальність за екологічні негаразди і буде робити все залежне від нього для збереження природи, то екологічного лиха не станеться. Отож розпочнімо із себе. Адже й тобі під силу долучитися до збереження довкілля й біологічного різноманіття.

Окрема людина і кожна родина зроблять значний внесок у збереження довкілля, якщо будуть ощадливо використовувати воду, тепло та електроенергію, насаджуватимуть дерева, зменшать кількість сміття, яке викидають щодня. Це нескладно зробити, якщо повторно використовувати різні предмети побуту, наприклад у пластикових стаканчиках вирощувати розсаду, а порожні пляшки, папір, відпрацьовані батарейки здавати у спеціальні пункти прийому.

Необхідно дбати про середовище життя організмів і надавати допомогу всім живим істотам, які її потребують. Наприклад, підгодовувати зимуючих птахів, захищати тварин від жорстокого поводження, охороняти рідкісні види рослин і тварин від винищення.

Про правила поведінки у природі ти знаєш з початкової школи (пригадай і назви їх). Намагайся діяти в довкіллі, дотримуючись цих правил, і стати прикладом для інших у ставленні до природи та турботі про неї.

Підсумки

ü Унаслідок діяльності людини у природі відбуваються зміни, багато з яких шкідливі для природи і для самої людини.

ü Негативним змінам у природі внаслідок діяльності людини дали загальну назву екологічні проблеми.

ü Нині природа потребує захисту й охорони від забруднення води, повітря, ґрунту, зменшення різноманітності організмів.

ü У державі розробляються різні заходи для подолання екологічних проблем.

Запитання і завдання

1. Що є джерелами забруднення навколишнього середовища?

2. Наведи приклади наслідків забруднення навколишнього середовища.

3. Поясни, яких заходів вживають люди, щоб подолати екологічні проблеми. Що робиш особисто ти для збереження природи?

4. Пригадай, як ти поводишся в довкіллі. Чи можна вважати твою поведінку безпечною для природи? Поясни свою відповідь.

5. З різних джерел інформації підбери відомості про економне використання енергоносіїв.

Попрацюйте в групах

Складіть розповідь на тему: «Як зробити нашу планету щасливою».


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити