Підручник Природознавство 5 клас - О. Г. Ярошенко - Світоч 2018 рік

РОЗДІЛ I ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС

Тестові завдання до розділу І

1. Позначте природничу науку, яка вивчає будову і взаємодію організмів.

А географія   В біологія

Б фізика    Г хімія

2. Який прилад використовують для вивчення небесних тіл?

А телескоп   В рулетку

Б компас    Г мікроскоп

3. Установіть відповідність між характеристиками тіл природи і приладами для їх вимірювання.

1 маса  А підзорна труба

2 лінійні розміри Б рулетка

В терези

4. До експерименту слід віднести:

А вивчення зоряного неба в телескоп Б спостереження за поведінкою птахів у природі В спостереження за ростом рослин у спеціально створених умовах Г визначення довжини пенала

5. Який метод вивчення природи допоможе учням визначити довжину листків верби?

А спостереження   В експеримент

Б вимірювання   Г моделювання

6. Школярі визначали, у якій воді — теплій чи холодній — краще розчиняється цукор. Якими методами вивчення природи вони скористались?

А спостереження   В експеримент

Б вимірювання   Г моделювання

7. Виберіть речовину.

А повітря    В золота обручка

Б стілець    Г вуглекислий газ

8. У якому переліку більше тіл, ніж речовин?

А тополя, цукор, вода Б залізо, скляна ваза, срібло В магніт, кисень, скеля

Г кухонна сіль, вуглекислий газ, золота каблучка

9. Кисень належить до

А сумішей.    В складних речовин.

Б простих речовин.   Г органічних речовин.

10. Виберіть суміш.

А вода   В молоко

Б залізо   Г цукор

11. Укажіть характеристики, що стосуються води:

А проста речовина

Б складна речовина

В речовина, що зберігає форму

Г суміш

12. Суміш яких речовин можна розділити фільтруванням?

А води і цукру

Б піску і кухонної солі

В води і піску

Г залізних ошурок і цукру

13. Укажіть прізвище видатного українського вченого- натураліста.

А Парацельс  В Вернадський

Б Ломоносов  Г Дарвін

14. Установіть відповідність між речовинами та їхніми властивостями.

1 кисень А зберігає форму

2 залізо Б не зберігає форми

В заповнює весь наданий їй об’єм

Г притягується магнітом

15. Укажіть зайві для молока і повітря характеристики.

А зберігають форму В мають різний колір

Б мають однаковий колір Г текучі

16. Укажіть фізичне явище.

А горіння дров  В утворення іржі

Б танення льоду  Г скисання молока

17. Укажіть хімічне явище.

А політ птаха  В горіння свічки

Б утворення хвиль  Г нагрівання води

18. До яких явищ належить спів соловейка?

А механічних  В звукових

Б світлових  Г магнітних

19. Установіть відповідність між явищами природи та їх прикладами.

1 хімічне  А котиться м’яч

2 фізичне  Б росте малюк

   В іржавіє цвях


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити