Підручник Природознавство 5 клас - О. Г. Ярошенко - Світоч 2018 рік

РОЗДІЛ III ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 1 Земля як планета

§ 22. Розміри нашої планети

Вивчення параграфа допоможе вам:

• ознайомитися з уявними лініями, проведеними на глобусі і географічній карті, за якими встановили розміри Землі;

• розрізняти об’єкти на глобусі й географічній карті;

• дізнатися про розміри Землі.

- Пригадайте, що таке глобус.

Глобус — зменшена модель Землі. Після того, як люди зрозуміли, що Земля кулеподібна, вони почали створювати її моделі — глобуси (мал. 65). Слово глобус у перекладі з латинської означає куля. Це були зменшені у багато разів копії планети, своєрідні іграшкові землі. Глобус дає змогу уявити форму нашої планети, зменшену в декілька мільйонів разів.

Стержень глобуса показує, де проходить уявна земна вісь. Насправді наша планета такої видимої, як на глобусі, осі не має. Її можна математично обчислити і лише уявити. Точки, де земна вісь входить і виходить із глобуса-Землі (перетинається із земною поверхнею), називають полюсами. Верхня точка — Північний полюс, нижня — Південний полюс. На однаковій відстані від полюсів, тобто посередині, глобус оперізує темно-синя лінія — екватор. Слово екватор у перекладі з латинської означає рівнодільник, тобто той, що поділяє на рівні частини. Екватор і справді ділить земну кулю на дві півкулі: Північну (на глобусі — угорі) і Південну (внизу). На поверхні Землі ні полюси, ні лінія екватора ніяк не позначені. Як і земна вісь, вони існують лише уявно і є тільки на глобусах і картах.

Мал. 65. Глобус

Глобус — це зменшена модель Землі.

Полюси — це уявні точки перетину земної осі із земною поверхнею.

Екватор — це уявна лінія (коло), яка проходить на однаковій відстані від полюсів і ділить земну кулю на дві півкулі — Північну і Південну.

Розміри Землі. Численні спеціальні вимірювання, що їх було здійснено для найточнішого відображення розмірів Землі, показали, що наша планета величезна. Площа всієї поверхні земної кулі становить 510 млн км2.

Учені визначили, що відстань від центра Землі до її поверхні в середньому становить 6 370 км. Довжина екватора — 40 075 км (≈ 40 000 км). Цікаво, що вперше обчислити розміри Землі вдалося давньогрецьким ученим ще до нашої ери. За їх розрахунками, величина кола, що оперізує нашу планету посередині (екватора), становить 39 500 км. Як бачимо, це дуже близько до сучасних даних, що їх отримали за допомогою найточніших приладів (мал. 66).

Мал. 66. Розміри Землі

Практичне заняття (продовження на с. 119)

Знаходження на глобусі екватора, полюсів і півкуль материків

Завдання 1. Покажіть на глобусі лінію екватора. На які півкулі екватор ділить Землю?

Завдання 2. Покажіть на глобусі материк, на якому ми живемо. Як він називається і у якій півкулі відносно екватора розташований?

Завдання 3. Які назви мають полюси Землі? Покажіть їх на глобусі.

Завдання 4. Який із полюсів розташований на материку? Як називається цей материк і у якій півкулі відносно екватора розташований?

Завдання 5. Назвіть і покажіть на глобусі материки. Який материк найменший за площею? У якій півкулі відносно екватора він розташований?

Перевірка знань

1. Чому глобус називають моделлю Землі?

2. Назвіть уявні лінії, що їх проведено на глобусі і географічній карті.

3. Що таке полюси Землі? До якого з полюсів розташована ближче Україна?

4. Поміркуйте, що відображає форму Землі: карта чи глобус.

5. Ви вже знаєте, що Земля сплюснута з полюсів. Гі екваторіальний радіус становить 6 378 км, а полярний — 6 356 км. Поміркуйте, звідки — з екватора чи полюса — фантастична подорож до центра Землі буде коротшою. Обчисліть, на скільки кілометрів.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити